คำหวาน (GUARANTEE)

 SOMKIAT สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำหวาน SOMKIAT สมเกียรติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, SOMKIATเรียบเรียง: รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, SOMKIATโปรดิวเซอร์: JUMPINสังกัดค่าย: Smallroomติดต่องานแสดง: 0832600666, 0870992441, 0814480781, 0629956446

Dm | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |

น่าผิดหวัDmง คิดว่าจะได้ดีกว่านั้Gนที่เธอทำแต่ดูAmแล้วก็ไม่เท่าไหEmร่แค่หลอกกัDmน เธอพูดเธอทำอย่างนั้นGไปวัน ๆให้ควาAmมหวังแล้วไม่มีอะไEm

สุดท้าFยเป็นไง ฉันไม่B7เหลือใครทั้งหมDmดทุกอย่างเธอหลอGกด้วยคำหวาน

 Dm   หวาน..G  ให้หวั่นไหC Amว..    ไว้Dmใจ ไว้Gใจ โดยไม่ห่วAmงตัวเอง   Em    หลอกDm Gฉัน..      ทุก ๆ อย่C Amาง..ทิ้Dmงให้ฉันไว้ใจ ทิ้งGให้ฉันเชื่อใจ..คนอย่างFเธอ

Dm | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |

มากกว่านั้Dmน จะเอาดวงดาวมาให้ฉัGน เธอยืนยันให้ควาAmมหวังแล้วไม่มีอะไEmฉันปิดตDmา เอาคำสัญญาที่เธอให้มาGเป็นประกันผิดที่Amฉัน ไม่โทษใคEm

* | ** |

Dm | G |C | Am |Dm | G |Am | Em |
Dm | G |C | Am |Dm | G |Am | Em |

หลอกDm Gกัน..      ให้หวั่นไหC Amว..ไว้Dmใจ ไว้Gใจ โดยไม่ห่วAmงตัวเอง   EmหลอกDm Gฉัน..      ทุก ๆ อย่C Amาง..ทิ้Dmงให้ฉันไว้ใจ ทิ้งGให้ฉันเชื่อใจ..คนอย่าAmงเธอ.. EmหลอกDm Gฉัน..     ด้วยคำสัญญC Amา..ทิ้Dmงให้ฉันเชื่อใจ สุดท้าGยก็ไว้ใจผิดคAmน.คอร์ดเพลง คำหวาน SOMKIAT สมเกียรติ

เนื้อเพลง คำหวาน SOMKIAT สมเกียรติน่าผิดหวัง คิดว่าจะได้ดีกว่านั้นที่เธอทำ แต่ดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่ แค่หลอกกัน เธอพูดเธอทำอย่างนั้นไปวันๆให้ความหวังแล้วไม่มีอะไร สุดท้ายเป็นไง ฉันไม่เหลือใคร ทั้งหมดทุกอย่างเธอหลอกด้วยคำหวาน หวาน ให้หวั่นไหว ไว้ใจ ไว้ใจ โดยไม่ห่วงตัวเอง หลอกฉัน ทุกๆอย่าง ทิ้งให้ฉันไว้ใจ ทิ้งให้ฉันเชื่อใจคนอย่างเธอ มากกว่านั้น จะเอาดวงดาวมาให้ฉัน เธอยืนยัน ให้ความหวังแล้วไม่มีอะไร ฉันปิดตา เอาคำสัญญาที่เธอให้มาเป็นประกัน ผิดที่ฉัน ไม่โทษใคร หลอกกัน ให้หวั่นไหว ไว้ใจ ไว้ใจ โดยไม่ห่วงตัวเอง หลอกฉัน ทุกๆอย่าง ทิ้งให้ฉันไว้ใจ ทิ้งให้ฉันเชื่อใจคนอย่างเธอ หลอกฉัน ด้วยคำสัญญา ทิ้งให้ฉันเชื่อใจ สุดท้ายก็ไว้ใจผิดคน