หนุมาน (ก็คิดถึง)

 แต้ ศิลา หนุมาน หนุมาน (ก็คิดถึง) สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนุมานก็คิดถึง - แต้ ศิลา

แม้Fไม่เจอ..กันนาCนเท่าไร..หัวใจA#ยังคิดถึCงอยู่เสมFอยากบอFกว่าฉัน..ยังCรักเธอ..ไม่เคA#ยลืมเลือCนในหัวใF

แต่ที่Fต้องใกล ก็เพราะต้องไปCทำงานจำพรA#ากจากคCนที่รัFก็หน้Fาที่นั้นสำคัญCยิ่งนักดั่งคอA#ยปกป้CองพระราF

เป็นA#เช่นดั่งหนุมาFน..ที่ต้องจากกัA#น นางสุพรรณมัจฉFป่านนี้A#เธอจะรู้ไหมว่Fา..ต้องกลั้นน้ำตCา มันทรมานแค่ไหCน..

คิA#ดถึงเธอเหลือเกิFน..อยากจะเหาะเหิA#น หายตัวไปใกFล้..แต่ที่จริงแล้A#วฉันก็ทำไม่ไFด้..เป็นเพราะอะไรC เธอก็เข้าใจFดี..

โอ้F หนุมาCน.. ผู้มีฤทDmธิ์พิชิตศัตรูมากมาA#โอ้F หนุมาCน.. ถวายชีวิDmต ไม่เคยคิดกลัวความตาA#โอ้F หนุมาCน.. ก็ยังคิDmดถึงเธอ สุพรรณมัจฉA#โอ้F หนุมาCน.. แต่สุดท้าDmยก็คงต้องไป  Cเพื่อรับใช้พระราม..

F Dm | A# C |F Dm | A# C |
F Dm | A# C F |F Dm | A# C F |

* | ** | *** | *** |

F Dm | A# C | ( x2 )
F Dm | A# C F | ( x4 )



หนุมานก็คิดถึง - แต้ ศิลา