หนุมาน (ก็คิดถึง)

 แต้ ศิลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนุมานก็คิดถึง แต้ ศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: แต้ ศิลา สมนาค, เจษฎา กงจักร์เรียบเรียง: เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบค)โปรดิวเซอร์: เจษฎา กงจักร์ติดต่องานแสดง: 0867197750

แม้Fไม่เจอ..กันนาCนเท่าไร..หัวใจA#ยังคิดถึCงอยู่เสมFอยากบอFกว่าฉัน..ยังCรักเธอ..ไม่เคA#ยลืมเลือCนในหัวใF

แต่ที่Fต้องใกล ก็เพราะต้องไปCทำงานจำพรA#ากจากคCนที่รัFก็หน้Fาที่นั้นสำคัญCยิ่งนักดั่งคอA#ยปกป้CองพระราF

เป็นA#เช่นดั่งหนุมาFน..ที่ต้องจากกัA#น นางสุพรรณมัจฉFป่านนี้A#เธอจะรู้ไหมว่Fา..ต้องกลั้นน้ำตCา มันทรมานแค่ไหCน..

คิA#ดถึงเธอเหลือเกิFน..อยากจะเหาะเหิA#น หายตัวไปใกFล้..แต่ที่จริงแล้A#วฉันก็ทำไม่ไFด้..เป็นเพราะอะไรC เธอก็เข้าใจFดี..

โอ้F หนุมาCน.. ผู้มีฤทDmธิ์พิชิตศัตรูมากมาA#โอ้F หนุมาCน.. ถวายชีวิDmต ไม่เคยคิดกลัวความตาA#โอ้F หนุมาCน.. ก็ยังคิDmดถึงเธอ สุพรรณมัจฉA#โอ้F หนุมาCน.. แต่สุดท้าDmยก็คงต้องไป  Cเพื่อรับใช้พระราม..

F Dm | A# C |F Dm | A# C |
F Dm | A# C F |F Dm | A# C F |

* | ** | *** | *** |

F Dm | A# C | ( x2 )
F Dm | A# C F | ( x4 )คอร์ดเพลง หนุมานก็คิดถึง แต้ ศิลา

เนื้อเพลง หนุมานก็คิดถึง แต้ ศิลาแม้ไม่เจอกันนานเท่าไร หัวใจยังคิดถึงอยู่เสมอ อยากบอกว่าฉันยังรักเธอ ไม่เคยลืมเลือนในหัวใจ แต่ที่ต้องใกล ก็เพราะต้องไปทำงาน จำพรากจากคนที่รัก ก็หน้าที่นั้นสำคัญยิ่งนัก ดั่งคอยปกป้องพระราม เป็นเช่นดั่งหนุมาน ที่ต้องจากกัน นางสุพรรณมัจฉา ป่านนี้เธอจะรู้ไหมว่า ต้องกลั้นน้ำตา มันทรมานแค่ไหน คิดถึงเธอเหลือเกิน อยากจะเหาะเหิน หายตัวไปใกล้ แต่ที่จริงแล้วฉันก็ทำไม่ได้ เป็นเพราะอะไร เธอก็เข้าใจดี โอ้ หนุมาน ผู้มีฤทธิ์พิชิตศัตรูมากมาย โอ้ หนุมาน ถวายชีวิต ไม่เคยคิดกลัวความตาย โอ้ หนุมาน ก็ยังคิดถึงเธอ สุพรรณมัจฉา โอ้ หนุมาน แต่สุดท้ายก็คงต้องไป เพื่อรับใช้พระราม ( x2 ) ( x4 )