หิดถิ

 หลวงไก่ อ๊อฟ ดอกฟ้า ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หิดถิ หลวงไก่, อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: Rsiamติดต่องานแสดง: 0983653523

Em | Em |D | D |
Em | Em |D | D | Em |

Em | Em |D | D |
Em | Em |D | D |
C | C |D | D |

ถูEmกมากี่ทีแล้วน้อง โดนEmเขาหลอกมากี่ครั้งยัDงไม่จำ ไม่สDน้อEmงจะไปรู้ได้ไง รักEmที่ให้หลอกรึจิงโดDนทิ้ง ไม่ได้ตั้งEm | Dใจ

หลวEmงบอกเท่าไรไม่ฟัง ยัEmง ยังอ้อร้อไม่เข็ดเสร็Dจ แล้ว เขาไม่สนใจDฮาย หลEmวง เตินอย่าบ่นหนักแรง หัEmนแลประนู้ต๊ะนุทั้งหล่Dอ ทั้งใหญ่ ทั้งยาEm

โอ้น้องสาCว น้องสาวพี่DรักนวDลสงวนทีต๊ะน้อD

หิEmดถิหลวง หิดก่อนต๊ะหิEmดก่อนนะ สักหิดก่อนถิหิEmดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ  หิดEmถิ หิดถิ อ่ะหยุDดต๊ะน้อง หยุดอ้อร้อ ผู้ชาDยก็หวังล้อทั้งเพหิEmดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ  หิดEmถิ หิดถิ อ่ะหิDดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิDฮาย ลองแลDสักทีเหรยหลGาว

Em | Em |D | D | Em |

เป็Emนพันพรือมั่งแล้วน้องEmนนี้รักจริงใช่หม้าย พี่หลDวงได้บายใจสักทีDไม่รู้Emตายโหงไหนแล้วค่ะทิ้Emงไปอีกคนแล้วค่ะ ไม่เคDยเจอคนจริงใEm

* | ** |

Em | Em |D | D |
Em | Em |D | D | Em |

*** | * | ** |

หยุดต๊ะน้อง หยุดอ้อร้อผู้ชายก็หวังล้อทั้งเพ

Em | Em | D | D | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง หิดถิ หลวงไก่, อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiam

เนื้อเพลง หิดถิ หลวงไก่, อ๊อฟ ดอกฟ้า Rsiamถูกมากี่ทีแล้วน้อง โดนเขาหลอกมากี่ครั้ง ยังไม่จำ ไม่สา น้องจะไปรู้ได้ไง รักที่ให้หลอกรึจิง โดนทิ้ง ไม่ได้ตั้งใจ หลวงบอกเท่าไรไม่ฟัง ยัง ยังอ้อร้อไม่เข็ด เสร็จ แล้ว เขาไม่สนใจ ฮาย หลวง เตินอย่าบ่นหนักแรง หันแลประนู้ต๊ะนุ ทั้งหล่อ ทั้งใหญ่ ทั้งยาว โอ้น้องสาว น้องสาวพี่ รักนวลสงวนทีต๊ะน้อง หิดถิหลวง หิดก่อนต๊ะ หิดก่อนนะ สักหิดก่อนถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิอ่ะ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ อ่ะ หยุดต๊ะน้อง หยุดอ้อร้อ ผู้ชายก็หวังล้อทั้งเพ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิอ่ะ หิดถิ หิดถิ หิดถิ หิดถิ ฮาย ลองแลสักทีเหรยหลาว เป็นพันพรือมั่งแล้วน้อง คนนี้รักจริงใช่หม้าย พี่หลวงได้บายใจสักที ไม่รู้ตายโหงไหนแล้วค่ะ ทิ้งไปอีกคนแล้วค่ะ ไม่เคยเจอคนจริงใจ หยุดต๊ะน้อง หยุดอ้อร้อ ผู้ชายก็หวังล้อทั้งเพ