หัวใจมักง่าย

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจมักง่าย แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

F Am | A# C7 |
F Am | A# C7 |

มันก็ดีเหมือนกัFน ให้ใAmจมันเจ็บซะบ้Dmางมันจะได้เชื่อฟัFง ไม่รัAmกใครง่ายอีกแDmล้วมีหมด ให้หA# C7มด..       เลยต้องซดน้ำแห้Fอกหักเข้าแล้Fว  เจ็DmบไหมละหัวGm C7ใจ

เธอก็อยู่ของเธFอ ไอ้เรAmามันแส่หาเรื่Dmองชอบไปทำสิ้นเปลืFอง เอารัAmกไปฝากทำไDmแค่เขาทำเA# C7ขิน..       ก็คิดเกินไปใหF Dmญ่แล้วไง แล้วไGmง  ต้องมานั่Cงล้างท่อน้ำตF

จดจำไว้A#นะใจเจ้ากรรม ตอกและย้ำFให้จำฝังใจใส่โอ่งหิDmนฝังดินเอาไว้ อย่ามักง่าG7ยรักใครอีกเด้C7

คงอีกนานเหมือนกัFน หัวใAmจจะหายอักเสDmถึงจะ เจ็บ เจ๊บ เจ็Fบ.. อย่างไAmรก็ขอบใจเธDmที่ช่วยสั่งช่วยสA# C7อน..      หัวใจคนเซ่F DmพระคุณของเธGmอ จะจดจำC7ฝังใจจนตาF

ชอบรักเขFา แล้วเขาไม่รักชอบอกหัFก รักเขาข้างเดียวอย่ารักเขFา ถ้าเขาไม่รักจะอกหัFก หัวใจซีดเซียว

A# | F |A# | F |
Dm Am | A# F |G7 | C7 |

* | ** |

 Dm  โอ๊ะโอละเดGmอ  สะใจC7หัวใจมักง่าย

F Am | A# C7 | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง หัวใจมักง่าย แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง หัวใจมักง่าย แช่ม แช่มรัมย์มันก็ดีเหมือนกัน ให้ใจมันเจ็บซะบ้าง มันจะได้เชื่อฟัง ไม่รักใครง่ายอีกแล้ว มีหมด ให้หมด เลยต้องซดน้ำแห้ว อกหักเข้าแล้ว เจ็บไหมละหัวใจ เธอก็อยู่ของเธอ ไอ้เรามันแส่หาเรื่อง ชอบไปทำสิ้นเปลือง เอารักไปฝากทำไม แค่เขาทำเขิน ก็คิดเกินไปใหญ่ แล้วไง แล้วไง ต้องมานั่งล้างท่อน้ำตา จดจำไว้นะใจเจ้ากรรม ตอกและย้ำให้จำฝังใจ ใส่โอ่งหินฝังดินเอาไว้ อย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อ คงอีกนานเหมือนกัน หัวใจจะหายอักเสบ ถึงจะ เจ็บ เจ๊บ เจ็บ อย่างไรก็ขอบใจเธอ ที่ช่วยสั่งช่วยสอน หัวใจคนเซ่อ พระคุณของเธอ จะจดจำฝังใจจนตาย ชอบรักเขา แล้วเขาไม่รัก ชอบอกหัก รักเขาข้างเดียว อย่ารักเขา ถ้าเขาไม่รัก จะอกหัก หัวใจซีดเซียว โอ๊ะโอละเดอ สะใจหัวใจมักง่าย ( x2 )