หัวใจมักง่าย

 แก๊งปากซอย แช่ม แช่มรัมย์ หัวใจมักง่าย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หัวใจมักง่าย - แช่ม แช่มรัมย์

F Am | A# C7 |
F Am | A# C7 |

มันก็ดีเหมือนกัFน ให้ใAmจมันเจ็บซะบ้Dmางมันจะได้เชื่อฟัFง ไม่รัAmกใครง่ายอีกแDmล้วมีหมด ให้หA# C7มด..       เลยต้องซดน้ำแห้Fอกหักเข้าแล้Fว  เจ็DmบไหมละหัวGm C7ใจ

เธอก็อยู่ของเธFอ ไอ้เรAmามันแส่หาเรื่Dmองชอบไปทำสิ้นเปลืFอง เอารัAmกไปฝากทำไDmแค่เขาทำเA# C7ขิน..       ก็คิดเกินไปใหF Dmญ่แล้วไง แล้วไGmง  ต้องมานั่Cงล้างท่อน้ำตF

จดจำไว้A#นะใจเจ้ากรรม ตอกและย้ำFให้จำฝังใจใส่โอ่งหิDmนฝังดินเอาไว้ อย่ามักง่าG7ยรักใครอีกเด้C7

คงอีกนานเหมือนกัFน หัวใAmจจะหายอักเสDmถึงจะ เจ็บ เจ๊บ เจ็Fบ.. อย่างไAmรก็ขอบใจเธDmที่ช่วยสั่งช่วยสA# C7อน..      หัวใจคนเซ่F DmพระคุณของเธGmอ จะจดจำC7ฝังใจจนตาF

ชอบรักเขFา แล้วเขาไม่รักชอบอกหัFก รักเขาข้างเดียวอย่ารักเขFา ถ้าเขาไม่รักจะอกหัFก หัวใจซีดเซียว

A# | F |A# | F |
Dm Am | A# F |G7 | C7 |

* | ** |

 Dm  โอ๊ะโอละเดGmอ  สะใจC7หัวใจมักง่าย

F Am | A# C7 | ( x2 ) | F |หัวใจมักง่าย - แช่ม แช่มรัมย์