ห่วงใย

พลพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห่วงใย - พลพล พลกองเส็ง

Esus2 | Esus2 |Esus2 | Esus2 |

วันEนั้น วันที่สัC#mบสนเราสู้F#m7 เราทน.. อยู่ข้าBงเคียงกันวันEนี้..เธออยู่ไกC#mลฉันไม่รู้F#m7เธอเป็นอย่างไรBsus4.

ใจEฉัน..ได้แต่คอC#mยคิดชีวิF#m7ตของเธอ..สุขทุกBข์เพียงใดอยู่ตรEงนั้น..เธอลำบาC#mกไหมใจฉัF#m7นยังเป็Bนห่วงเธE

คืนที่เธอหนAาว.. วันที่เธอเหEงา..เธC#mอจะปวดร้F#mาว จะเจ็BบสักเพียงไหEเมื่อเธออ่อนล้Aา เสียใBจ และร้องEไห้C#mะมีไหมใคF#mร.. อยู่Bเป็นเพื่อนเธ(E)

Esus2 | Esus2 |Esus2 | Esus2 |

วันEไหน..ที่เธอสับC#mสนวันไหF#m7นที่มืดมน ไม่เหลืBอใคร ๆจำEไว้..ว่ายังมีC#mฉันเพราะฉัF#m7นยังคBงห่วงใยE

** |

E C# |

 F#m7    ทุก ๆ ค่ำคืนก็ยังคG#mงคิดถึง A    และหวังว่าเธอคงปลอดภัBย..

A | E |F#m B | E |
A | E |F#m B | E |

** |

จะมีไหมใF#mคร.. อยู่Bเป็นเพื่อนเธE F#m B | E ฮืม..จะมีไหมใF#mครที่เฝ้BาดูแลAเธอ.. C Eห่วงใย - พลพล พลกองเส็ง