ห่วงใย

  พลพล   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห่วงใย พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง: สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแขทำนอง: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชเรียบเรียง: ภาชัย วรรณเกียรติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Esus2 | Esus2 |Esus2 | Esus2 |

วันEนั้น วันที่สัC#mบสนเราสู้F#m7 เราทน.. อยู่ข้าBงเคียงกันวันEนี้..เธออยู่ไกC#mลฉันไม่รู้F#m7เธอเป็นอย่างไรBsus4.

ใจEฉัน..ได้แต่คอC#mยคิดชีวิF#m7ตของเธอ..สุขทุกBข์เพียงใดอยู่ตรEงนั้น..เธอลำบาC#mกไหมใจฉัF#m7นยังเป็Bนห่วงเธE

คืนที่เธอหนAาว.. วันที่เธอเหEงา..เธC#mอจะปวดร้F#mาว จะเจ็BบสักเพียงไหEเมื่อเธออ่อนล้Aา เสียใBจ และร้องEไห้C#mะมีไหมใคF#mร.. อยู่Bเป็นเพื่อนเธ(E)

Esus2 | Esus2 |Esus2 | Esus2 |

วันEไหน..ที่เธอสับC#mสนวันไหF#m7นที่มืดมน ไม่เหลืBอใคร ๆจำEไว้..ว่ายังมีC#mฉันเพราะฉัF#m7นยังคBงห่วงใยE

** |

E C# |

 F#m7    ทุก ๆ ค่ำคืนก็ยังคG#mงคิดถึง A    และหวังว่าเธอคงปลอดภัBย..

A | E |F#m B | E |
A | E |F#m B | E |

** |

จะมีไหมใF#mคร.. อยู่Bเป็นเพื่อนเธE F#m B | E ฮืม..จะมีไหมใF#mครที่เฝ้BาดูแลAเธอ.. C Eคอร์ดเพลง ห่วงใย พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง ห่วงใย พลพล พลกองเส็งวันนั้น วันที่สับสน เราสู้ เราทน อยู่ข้างเคียงกัน วันนี้เธออยู่ไกลฉัน ไม่รู้เธอเป็นอย่างไร ใจฉันได้แต่คอยคิด ชีวิตของเธอสุขทุกข์เพียงใด อยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหม ใจฉันยังเป็นห่วงเธอ คืนที่เธอหนาว วันที่เธอเหงา เธอจะปวดร้าว จะเจ็บสักเพียงไหน เมื่อเธออ่อนล้า เสียใจ และร้องไห้ จะมีไหมใคร อยู่เป็นเพื่อนเธอ วันไหนที่เธอสับสน วันไหนที่มืดมน ไม่เหลือใครๆจำไว้ว่ายังมีฉัน เพราะฉันยังคงห่วงใย ทุกๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึง และหวังว่าเธอคงปลอดภัย จะมีไหมใคร อยู่เป็นเพื่อนเธอ ฮืม จะมีไหมใครที่เฝ้าดูแลเธอ