ฮักหน่อยๆ

 บอม ลูกพระธาตุ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักหน่อยๆ บอม ลูกพระธาตุ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: บุญหลง มงคลพรโปรดิวเซอร์: phol suckseedสังกัดค่าย: แดนน้ำของ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0659603655, 0826916595

จอบซอC#มน้องนาง..มานาCนหลายปีจั่งแม่นเป็นตาฮัA#mก อยากฮู้จัก อยากทักทD# | D#าย..

G# | Cm |C# | D# | D# |
G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |A#m D# | G# |

แอบมอG#ง หมายปองน้องนาCmงมาตั้งแต่ดนตั้งแต่สมัยA#mเจ้าเรียน ม.ต้นจนตอนนี้D#เจ้าเรียน ม.ปลาย

ไม่ว่าตอนเช้G#าหรือว่าตอนสายเที่ยง บ่าCmย กะอยากสิเห็นตกตอนเย็A#mน สิเป็น สิตาย นำน้อD#

เจ้ายิ้มมC#า หัวใจอ้ายแทCmบสิตายแก้มแดง ๆA#m เป็นตาจับตาบายโอ้ยอยากได้เจ้Cmานั้นมายืนข้างกายสิกอดเจ้าไว้C#จนชีพสลายเป็นธุD# | D#ลี..

กะอยากสิขอG#ฮักเจ้าหน่อย ๆแต่บ่ได้ฮักCmเจ้านั้นเล่น ๆกะอยากสิฮู้A#mในใจเจ้าเป็นจั่งใด๋D#ถ้าหากว่าเจ้าG#ยังบ่มีไผ ช่วยเปิดประตูCmทุกห้องหัวใจเอาไว้A#mให้อ้ายเข้าไปได้D# | D#บ่เข้ามาฮักกันหน่อย ๆG#

G# | Fm |C# | D# |
C# D# | Fm |C# D# | G# | G# |

แนมเบิ่งทางซ้าG#ยล่ะจั่งว่างามคักเบิ่งทางขวCmาจั่งแม่นเป็นตาฮักอ้ายตกหลุมรัA#mกเจ้าแล้วบักคัก ฮู้บ่D#

เฮ็ดจั่งใด๋G#จั่งสิได้ฮู้จักอยากเอ่ยความใCmนว่าในใจอ้ายฮักอยากสิฮู้จัA#mกในใจเจ้าฮักอ้ายบ่D#

* | ** |

G# Cm | Fm |C# D# | G# |
Fm D# | Cm Fm |C# D# | G# |

* | ** |

G# | Fm |C# D# | Fm | Fm | Fm | Fm D# | G# |ฟังเพลง - ฮักหน่อยๆ บอม ลูกพระธาตุ - YouTube

เนื้อเพลง ฮักหน่อยๆ บอม ลูกพระธาตุจอบซอมน้องนางมานานหลายปี จั่งแม่นเป็นตาฮัก อยากฮู้จัก อยากทักทาย แอบมอง หมายปองน้องนางมาตั้งแต่ดน ตั้งแต่สมัยเจ้าเรียน มต้น จนตอนนี้เจ้าเรียน มปลาย ไม่ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนสาย เที่ยง บ่าย กะอยากสิเห็น ตกตอนเย็น สิเป็น สิตาย นำน้อง เจ้ายิ้มมา หัวใจอ้ายแทบสิตาย แก้มแดงๆเป็นตาจับตาบาย โอ้ยอยากได้เจ้านั้นมายืนข้างกาย สิกอดเจ้าไว้จนชีพสลายเป็นธุลี กะอยากสิขอฮักเจ้าหน่อยๆแต่บ่ได้ฮักเจ้านั้นเล่นๆกะอยากสิฮู้ในใจเจ้าเป็นจั่งใด๋ ถ้าหากว่าเจ้ายังบ่มีไผ ช่วยเปิดประตูทุกห้องหัวใจ เอาไว้ให้อ้ายเข้าไปได้บ่ เข้ามาฮักกันหน่อยๆแนมเบิ่งทางซ้ายล่ะจั่งว่างามคัก เบิ่งทางขวาจั่งแม่นเป็นตาฮัก อ้ายตกหลุมรักเจ้าแล้วบักคัก ฮู้บ่ เฮ็ดจั่งใด๋จั่งสิได้ฮู้จัก อยากเอ่ยความในว่าในใจอ้ายฮัก อยากสิฮู้จักในใจเจ้าฮักอ้ายบ่