อ้ายตกหลุมฮักเจ้าซุมื้อ

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายตกหลุมฮักเจ้าซุมื้อ ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F | Dm |Gm | C |
F | Dm |Gm | C | C |

คือดีแท้หนFอ ได้ตื่นพร้อมเจ้า ได้หลับพร้อมเจ้Dmได้แกะกับข้าA#วนั่งกินนำเจ้า เบิ่งหน้ากันFเนาะกลับมาAmจากงาน เจ้าถามสั้น ๆDm ว่าเมือยบ่ส่ำนี่กะพGmอ บ่ขอCอิหยังแล้วFล่ะ...

ย่อนฮักแล้Gmว กะฮักแพงหลายบ่เคยหน่Amายคือคำไผว่าทั้ง ๆGm ที่เฮา..กะอยู่กันมาCตั้งดน

อ้ายกะยัFง..ตกหลุมฮักเจ้าซุมื้AmมันกะยังคืDmอ..มื้อแรกของเฮาสองCคนมื้อที่เฮาA#พ้อกัน..เทื่อนั้Amนยังส่งผDmให้อ้าGmยฮักเจ้ามาจนฮอดมื้อนี้C

อ้ายกะยัFง..ตกหลุมฮักเจ้าคือเก่Amบ่แล้ว บ่เซDmา อ้ายฮักเจ้าทุกนาทีCบ่คิดA#ว่าหัวใจ..สิฮักไผAmได้ถ่อนี่Dmสิผ่าGmนพ้นไปจั๊กเดือน ไปจั๊กปีC ฮักเฮาบ่เก่าเลF | (C)ย...

คือดีคักหลาFย ที่ย่างไปไส ได้จับมือDmเจ้ายังเฮ็ด ยังเว้A#า บอกฮักซุเซ้า บ่ย่านว่าเชFเมื่อเฮAmากอดกัน มันอุ่นที่สุดDmเด้อหล่าเอ๋ยฮักแล้วฮักเลGmย  ฮักไปCฮอดตายนั่นFล่ะ...

F | Am |Dm | C |
A# | Am |Gm C | F |

* | ** | *** |

Dm | C |Gm | F |F |ฟังเพลง - อ้ายตกหลุมฮักเจ้าซุมื้อ ไมค์ ภิรมย์พร - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายตกหลุมฮักเจ้าซุมื้อ ไมค์ ภิรมย์พรคือดีแท้หนอ ได้ตื่นพร้อมเจ้า ได้หลับพร้อมเจ้า ได้แกะกับข้าวนั่งกินนำเจ้า เบิ่งหน้ากันเนาะ กลับมาจากงาน เจ้าถามสั้นๆว่าเมือยบ่ ส่ำนี่กะพอ บ่ขออิหยังแล้วล่ะ ย่อนฮักแล้ว กะฮักแพงหลาย บ่เคยหน่ายคือคำไผว่า ทั้งๆที่เฮากะอยู่กันมาตั้งดน อ้ายกะยังตกหลุมฮักเจ้าซุมื้อ มันกะยังคือมื้อแรกของเฮาสองคน มื้อที่เฮาพ้อกันเทื่อนั้นยังส่งผล ให้อ้ายฮักเจ้ามาจนฮอดมื้อนี้ อ้ายกะยังตกหลุมฮักเจ้าคือเก่า บ่แล้ว บ่เซา อ้ายฮักเจ้าทุกนาที บ่คิดว่าหัวใจสิฮักไผได้ถ่อนี่ สิผ่านพ้นไปจั๊กเดือน ไปจั๊กปี ฮักเฮาบ่เก่าเลย คือดีคักหลาย ที่ย่างไปไส ได้จับมือเจ้า ยังเฮ็ด ยังเว้า บอกฮักซุเซ้า บ่ย่านว่าเชย เมื่อเฮากอดกัน มันอุ่นที่สุดเด้อหล่าเอ๋ย ฮักแล้วฮักเลย ฮักไปฮอดตายนั่นล่ะ