ภาพเก่า (Photograph)

 คชา นนทนันท์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาพเก่า คชา นนทนันท์
เนื้อร้อง: คชา นนทนันท์, วีระนนท์ บุญช่วยทำนอง: วีระนนท์ บุญช่วยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: Musiccream

E B/D# | C#m Bm |A G#m | F#m B |

 E คิดถึงเมื่อตอB/D#นที่ฉันตื่นนอC#mนและหันไปพบBเธอทุกวัน A อ้อมกอดที่เคG#mยให้กัน ฉัF#mนคิดถึงBวันนั้น E คิดถึงเมื่อตอB/D#นที่ผ่านที่เดิC#mมที่เธอกับฉันBไปด้วยกัน A ภาพเก่าย้อนคืG#mนวันวาน ฉัF#mนคิดถึงเธB

ต่อEให้คิดถึงเธอมาB/D#กสักแค่ไหนอยากกอC#mดเธอแค่ไหนBmม่มีทางเหมือนเก่าAแล้วใช่ไหม ต้องลืG#mมเธอใช่ไหม F#m   ลืมเธอมันยากBเหลือเกิน

คงEได้แค่ฝัน..ว่าเธอยังB/D#อยู่ข้างฉัน คงทำC#mได้แค่นั้นเพรBmาะความจริงฉันเป็นAได้แค่นั้น เป็นภาG#mพในวันวาน F#m   ภาพเก่าที่สักBวันเธอคงลืม..

 E อยากย้อนเวลาB/D#กลับไปที่เดิC#mมที่เธอกับฉันBยังรักกัน A จะทำทุก ๆG#m โอกาส..ใF#mห้เธอยังBอยู่กับฉัน E แต่ว่าเวลB/D#าคงไม่อาจเดิC#mนกลับหลัง ฉันพอBจะเข้าใจ A จากวันที่เลิG#mกกันไป ยังF#mคิดถึงเธB

* | ** |

ต่Eอให้คิB/D#ดถึงเธC#mอ อีกไม่นานเธอคงจะลืBmมกันแล้ว A แค่อีกไม่นG#mาน คงอีกไม่F#m Bนาน..

Eงได้แค่ฝัB/D#นถึงเC#mธออีกไม่นานเธอคงไม่จำBm จำกันแล้ว A เธอคงไม่จำG#m เธอคงไF#m Bม่จำ

* | ** |

E B/D# | C#m |

ไม่Bmมีทางเหมือนเก่A G#mา.. F#m    ลืมเธอมันยาBกเหลือเกินคงEได้แค่ฝัน..ว่าเธอยังB/D#อยู่ข้างฉัน คงทำC#mได้แค่นั้นเพรBmาะความจริงฉันเป็นAได้แค่นั้น เป็นภาG#mพในวันวาน F#m   ภาพเก่าที่สักBวันเธอคงลื(E)ม..คอร์ดเพลง ภาพเก่า คชา นนทนันท์

เนื้อเพลง ภาพเก่า คชา นนทนันท์คิดถึงเมื่อตอนที่ฉันตื่นนอนและหันไปพบเธอทุกวัน อ้อมกอดที่เคยให้กัน ฉันคิดถึงวันนั้น คิดถึงเมื่อตอนที่ผ่านที่เดิมที่เธอกับฉันไปด้วยกัน ภาพเก่าย้อนคืนวันวาน ฉันคิดถึงเธอ ต่อให้คิดถึงเธอมากสักแค่ไหน อยากกอดเธอแค่ไหน ไม่มีทางเหมือนเก่าแล้วใช่ไหม ต้องลืมเธอใช่ไหม ลืมเธอมันยากเหลือเกิน คงได้แค่ฝันว่าเธอยังอยู่ข้างฉัน คงทำได้แค่นั้น เพราะความจริงฉันเป็นได้แค่นั้น เป็นภาพในวันวาน ภาพเก่าที่สักวันเธอคงลืม อยากย้อนเวลากลับไปที่เดิมที่เธอกับฉันยังรักกัน จะทำทุกๆโอกาสให้เธอยังอยู่กับฉัน แต่ว่าเวลาคงไม่อาจเดินกลับหลัง ฉันพอจะเข้าใจ จากวันที่เลิกกันไป ยังคิดถึงเธอ ต่อให้คิดถึงเธอ อีกไม่นานเธอคงจะลืมกันแล้ว แค่อีกไม่นาน คงอีกไม่นาน คงได้แค่ฝันถึงเธอ อีกไม่นานเธอคงไม่จำ จำกันแล้ว เธอคงไม่จำ เธอคงไม่จำ ไม่มีทางเหมือนเก่า ลืมเธอมันยากเหลือเกิน คงได้แค่ฝันว่าเธอยังอยู่ข้างฉัน คงทำได้แค่นั้น เพราะความจริงฉันเป็นได้แค่นั้น เป็นภาพในวันวาน ภาพเก่าที่สักวันเธอคงลืม