แค่ล้อเล่น

 แค่ล้อเล่น ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่ล้อเล่น - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

C | Fmaj7 |C | Fmaj7 |

เธอโดนเขาCทิ้งไป ใจสลายครั้งใดเธอก็มาFmaj7หาฉันทุกทีมาAmระบายให้ฉันฟัง มาร้องไห้G..อยู่หลายครา..

หรืCอว่าเธอมีใจกับฉันหรือไรจึงมาคอFmaj7ยให้ซับน้ำตาคำAmว่าเพื่อนที่แสนดีที่เธอให้มาAm7ทำฉันGคิดมากไปกว่Cาเป็นเพื่อนกัน

C | G/B |

 Am  แล้วก็ถึงวันที่ฉันพูดCไป   ว่ารู้ไหมที่ฉันแอFmaj7บรัก รักเธอนาCนแล้ว   G/B Am  หลังจากนั้นเธอก็หายหน้าCไป   ฉันเสียเธอไปแล้วใช่ไหFmaj7ม  ไม่น่าCเลย   ขอนะเธDmอ ฟังฉันที   เอาอย่างนี้Emได้ไหม อยากให้เธอคิดทำใจ   ว่ามันแค่Fเป็นเพียง..  Fm

เรื่องล้อเล่C Cmaj7น..           อย่าโกรธหนFา..แค่ล้อเล่C Cmaj7น..            ลืมมันเสีF Fmย..ฉันล้อเล่น..

C | C |

ถ้าอยากให้ฉันCสัญญา ก็จะขอสาบานต่อไปนี้Fmaj7จะไม่พูดเพ้อเจ้อจะเป็Amนแค่เพื่อนที่แสนดีอยู่ข้างเธGอย่าหายไปเลย มาเจCอกันเหมือนเดิม.. C

C | Fmaj7 |Am | G/B G |C | C C/B |

* | ** |

อย่าโกรCธกันเลยได้ไหCmaj7มเธอคนดีขอFมีเธอเหมือนเดิมในวันวานกลัCบมาเจอ อย่าหาCmaj7ยไปนาน ๆFอมีกันและกันดังวันเดิม

*** |

ฉันล้อCเล่น..แค่ล้อเล่น - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์