แค่ล้อเล่น

 ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ล้อเล่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: วัฒนกร ศรีวังโปรดิวเซอร์: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

C | Fmaj7 |C | Fmaj7 |

เธอโดนเขาCทิ้งไป ใจสลายครั้งใดเธอก็มาFmaj7หาฉันทุกทีมาAmระบายให้ฉันฟัง มาร้องไห้G..อยู่หลายครา..

หรืCอว่าเธอมีใจกับฉันหรือไรจึงมาคอFmaj7ยให้ซับน้ำตาคำAmว่าเพื่อนที่แสนดีที่เธอให้มาAm7ทำฉันGคิดมากไปกว่Cาเป็นเพื่อนกัน

C | G/B |

 Am  แล้วก็ถึงวันที่ฉันพูดCไป   ว่ารู้ไหมที่ฉันแอFmaj7บรัก รักเธอนาCนแล้ว   G/B Am  หลังจากนั้นเธอก็หายหน้าCไป   ฉันเสียเธอไปแล้วใช่ไหFmaj7ม  ไม่น่าCเลย   ขอนะเธDmอ ฟังฉันที   เอาอย่างนี้Emได้ไหม อยากให้เธอคิดทำใจ   ว่ามันแค่Fเป็นเพียง..  Fm

เรื่องล้อเล่C Cmaj7น..           อย่าโกรธหนFา..แค่ล้อเล่C Cmaj7น..            ลืมมันเสีF Fmย..ฉันล้อเล่น..

C | C |

ถ้าอยากให้ฉันCสัญญา ก็จะขอสาบานต่อไปนี้Fmaj7จะไม่พูดเพ้อเจ้อจะเป็Amนแค่เพื่อนที่แสนดีอยู่ข้างเธGอย่าหายไปเลย มาเจCอกันเหมือนเดิม.. C

C | Fmaj7 |Am | G/B G |C | C C/B |

* | ** |

อย่าโกรCธกันเลยได้ไหCmaj7มเธอคนดีขอFมีเธอเหมือนเดิมในวันวานกลัCบมาเจอ อย่าหาCmaj7ยไปนาน ๆFอมีกันและกันดังวันเดิม

*** |

ฉันล้อCเล่น..คอร์ดเพลง แค่ล้อเล่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง แค่ล้อเล่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด เธอก็มาหาฉันทุกที มาระบายให้ฉันฟัง มาร้องไห้อยู่หลายครา หรือว่าเธอมีใจกับฉันหรือไร จึงมาคอยให้ซับน้ำตา คำว่าเพื่อนที่แสนดีที่เธอให้มา ทำฉันคิดมากไปกว่าเป็นเพื่อนกัน แล้วก็ถึงวันที่ฉันพูดไป ว่ารู้ไหมที่ฉันแอบรัก รักเธอนานแล้ว หลังจากนั้นเธอก็หายหน้าไป ฉันเสียเธอไปแล้วใช่ไหม ไม่น่าเลย ขอนะเธอ ฟังฉันที เอาอย่างนี้ได้ไหม อยากให้เธอคิดทำใจ ว่ามันแค่เป็นเพียง เรื่องล้อเล่น อย่าโกรธหนา แค่ล้อเล่น ลืมมันเสีย ฉันล้อเล่น ถ้าอยากให้ฉันสัญญา ก็จะขอสาบาน ต่อไปนี้จะไม่พูดเพ้อเจ้อ จะเป็นแค่เพื่อนที่แสนดีอยู่ข้างเธอ อย่าหายไปเลย มาเจอกันเหมือนเดิม อย่าโกรธกันเลยได้ไหมเธอคนดี ขอมีเธอเหมือนเดิมในวันวาน กลับมาเจอ อย่าหายไปนานๆขอมีกันและกันดังวันเดิม ฉันล้อเล่น