เข้าใจไปเอง

  ALIZ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เข้าใจไปเอง ALIZ
ทำนอง/เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการเนื้อร้อง: โอ๊บ เอก เอิงโปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: MuzikMoveติดต่องานแสดง: 0624949583

C#maj7 | C#maj7 | G# | G# |

เกือบลืมตัวคิดไปC#maj7..ว่าเรานั้น..ได้เป็นG#อะไรด้วยกันสักอย่าง..ปล่อยใจลอยเคลิ้มไปC#maj7..กับความรัก..ที่มันG#ไม่จริง..

อาจจะเป็นเหมือนคC#maj7น..ที่ใกล้ชิด..ที่เจอG#ด้วยกันทุกวันไม่ห่าง..แต่สุดท้ายแล้วควC#maj7าม..เป็นจริงนั้น..ไม่เคยG#ใกล้เคียงอะไรสักอย่าง

เหมือนเป็นความต้องกาA#m7รเวลาที่เธอเหงCm7าบางวันไม่C#maj7สำคัญอะไรขนาดนั้C#m7

เป็นแค่ความใกล้ชิC#maj7ดที่เธอไม่เคยG#ตั้งใจไม่คิดC#maj7เกินไปอย่างใจG#ฉันแค่ได้C#maj7คุยกัน แค่พCmบเจอไปวัน ๆFmแค่ตัวฉัD#น..ที่เข้าใจมันไปเอง..

C#maj7 | G# |

เกือบจะดูสำคัญC#maj7..ในบางครั้ง..เมื่อเธG#อต้องการอะไรสักอย่าง..แต่สุดท้ายแล้วควC#maj7าม..เป็นจริงนั้น..จะใกล้G#ยังไงก็ดูเหมือนห่าง

* | ** |

Emaj7 | B |Emaj7 | B C#m E F# |
C#m7 | D#m7 |E | D# | D# |

** |

C#maj7 | G# | ( x2 )

แค่ได้C#maj7พบกัน แค่รู้Cmว่าไม่มีวัFmมีแต่ฉัD#นที่เข้าใจมันไปเอF#ง..ฟังเพลง - เข้าใจไปเอง ALIZ - YouTube

เนื้อเพลง เข้าใจไปเอง ALIZเกือบลืมตัวคิดไปว่าเรานั้น ได้เป็นอะไรด้วยกันสักอย่าง ปล่อยใจลอยเคลิ้มไปกับความรัก ที่มันไม่จริง อาจจะเป็นเหมือนคนที่ใกล้ชิด ที่เจอด้วยกันทุกวันไม่ห่าง แต่สุดท้ายแล้วความเป็นจริงนั้น ไม่เคยใกล้เคียงอะไรสักอย่าง เหมือนเป็นความต้องการเวลา ที่เธอเหงาบางวัน ไม่สำคัญอะไรขนาดนั้น เป็นแค่ความใกล้ชิดที่เธอไม่เคยตั้งใจ ไม่คิดเกินไปอย่างใจฉัน แค่ได้คุยกัน แค่พบเจอไปวันๆแค่ตัวฉันที่เข้าใจมันไปเอง เกือบจะดูสำคัญในบางครั้ง เมื่อเธอต้องการอะไรสักอย่าง แต่สุดท้ายแล้วความเป็นจริงนั้น จะใกล้ยังไงก็ดูเหมือนห่าง ( x2 ) แค่ได้พบกัน แค่รู้ว่าไม่มีวัน มีแต่ฉันที่เข้าใจมันไปเอง