เข้าใจไปเอง

 เข้าใจไปเอง ALIZ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เข้าใจไปเอง ALIZ

C#maj7 | C#maj7 | G# | G# |

เกือบลืมตัวคิดไปC#maj7..ว่าเรานั้น..ได้เป็นG#อะไรด้วยกันสักอย่าง..ปล่อยใจลอยเคลิ้มไปC#maj7..กับความรัก..ที่มันG#ไม่จริง..

อาจจะเป็นเหมือนคC#maj7น..ที่ใกล้ชิด..ที่เจอG#ด้วยกันทุกวันไม่ห่าง..แต่สุดท้ายแล้วควC#maj7าม..เป็นจริงนั้น..ไม่เคยG#ใกล้เคียงอะไรสักอย่าง

เหมือนเป็นความต้องกาA#m7รเวลาที่เธอเหงCm7าบางวันไม่C#maj7สำคัญอะไรขนาดนั้C#m7

เป็นแค่ความใกล้ชิC#maj7ดที่เธอไม่เคยG#ตั้งใจไม่คิดC#maj7เกินไปอย่างใจG#ฉันแค่ได้C#maj7คุยกัน แค่พCmบเจอไปวัน ๆFmแค่ตัวฉัD#น..ที่เข้าใจมันไปเอง..

C#maj7 | G# |

เกือบจะดูสำคัญC#maj7..ในบางครั้ง..เมื่อเธG#อต้องการอะไรสักอย่าง..แต่สุดท้ายแล้วควC#maj7าม..เป็นจริงนั้น..จะใกล้G#ยังไงก็ดูเหมือนห่าง

* | ** |

Emaj7 | B |Emaj7 | B C#m E F# |
C#m7 | D#m7 |E | D# | D# |

** |

C#maj7 | G# | ( x2 )

แค่ได้C#maj7พบกัน แค่รู้Cmว่าไม่มีวัFmมีแต่ฉัD#นที่เข้าใจมันไปเอF#ง..เข้าใจไปเอง ALIZ