ขาดความอบอุ่น

 เสือใหญ่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขาดความอบอุ่น เสือใหญ่
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: ชาญวุฒิ บุญแย้ม, อรรถพร ธีมากรเรียบเรียง: DJ.Monsterสังกัดค่าย: GMM Grammy

D | D |Bm | Bm |

ถาDม.. ว่าฉันเป็นอะไBmร..ถาDม.. ว่าไม่สบายหรือBmเปล่า..ฐานะGคนเคยสนิท เธอก็คิดAเป็นห่วงเป็นใยฉันก็Gแค่บรรยากาศพาไปA..

คืDน.. ที่ฟ้าไม่มีBmดาว..คนD.. ก็เหงามันไปเรื่อยBmเปื่อย..ฉันไม่G ได้เจ็บ ได้ป่วย ไม่ต้อAง เป็นห่วง เป็นใยแค่ฉันGขาดความอบอุ่นทางใจA..

 D  แค่กอดกันก็พAถ้าหากจะขอไBmด้ ถ้าขอได้G ก็ขอแค่นี้ละกัDแค่กอดกันก็พAอ ที่เหลือก็ปล่อยฉัBmมันเพ้อ มันพล่าม ของมัGน..(ไปG)

G |
D | D |Bm | Bm |

* | ** |

D | A |Bm | G |
D | A |Bm | G |G | G | G |

ฉันไม่G ได้เจ็บ ได้ป่วย ไม่ต้อAง เป็นห่วง เป็นใยแค่ฉันGขาดความอบอุ่นทางใจA..

** |

 D  แค่กอดกันก็พAถ้าหากจะขอไBmด้ ถ้าขอได้G ก็ขอแค่นี้ละกัDแค่กอดกันก็พAอ ฉันขอเธอแค่นั้Bmที่เหลือก็เรื่องของมัG | Gน..หัวใจGm..ฟังเพลง - ขาดความอบอุ่น เสือใหญ่ - YouTube

เนื้อเพลง ขาดความอบอุ่น เสือใหญ่ถาม ว่าฉันเป็นอะไร ถาม ว่าไม่สบายหรือเปล่า ฐานะคนเคยสนิท เธอก็คิดเป็นห่วงเป็นใย ฉันก็แค่บรรยากาศพาไป คืน ที่ฟ้าไม่มีดาว คน ก็เหงามันไปเรื่อยเปื่อย ฉันไม่ ได้เจ็บ ได้ป่วย ไม่ต้อง เป็นห่วง เป็นใย แค่ฉันขาดความอบอุ่นทางใจ แค่กอดกันก็พอ ถ้าหากจะขอได้ ถ้าขอได้ ก็ขอแค่นี้ละกัน แค่กอดกันก็พอ ที่เหลือก็ปล่อยฉัน มันเพ้อ มันพล่าม ของมัน(ไป) ฉันไม่ ได้เจ็บ ได้ป่วย ไม่ต้อง เป็นห่วง เป็นใย แค่ฉันขาดความอบอุ่นทางใจ แค่กอดกันก็พอ ถ้าหากจะขอได้ ถ้าขอได้ ก็ขอแค่นี้ละกัน แค่กอดกันก็พอ ฉันขอเธอแค่นั้น ที่เหลือก็เรื่องของมัน หัวใจ