ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน

 ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน โบวี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน - โบวี่ สโรชา เย็นใส

Esus2 | C#m7 |A | B |

วันพรุ่งนี้Esus2ยังไม่รู้.. จะสุขสC#m7มหรือผิดหวังแต่วันนี้Aมองหน้าเธอ แล้วมันตื้นBตัน

ไม่เคยคิEsus2ดคนอย่างฉัน..จะได้มาC#m7ถึงวันนี้ที่มีอีกคนAร่วมทุกข์สุข..มาด้วยกัB

วันพรุ่งนี้A..ยังไม่แน่G#m7ใจอาจมีสักวัF#m7นที่ฟ้าให้เรBาต้องจากไกEล..แต่วันนี้A..ถ้อยคำที่สำG#m7คัญอยากบอกกับเธF#m7อในวันที่ฉันยังหายใB | Bsus4 B

ขอบคุEณที่เธอช่วยเหนื่อยเหนื่อยล้าAมาด้วยกันเมื่อยามที่ฉัF#mนทนทุกข์ท้อ เธอยังBทุกข์ทนด้วยฝันคนเดียG#mวคงเหนื่อยล้า ฉันมีเธC#mอคอยฝันด้วยแม้ตอนจAบ ถ้ามันจะไม่สวBแต่ช่วงชีวิF#mตสวยงามที่สุBด..คือได้รักEเธอ

Esus2 | C#m7 |A | B |

เส้นทางไม่Esus2โรยดอกไม้ ก็ไม่เห็C#m7นจะหนักหนาเมื่อดอกไม้A ในใจฉันคือเธBแต่ชีวิตEsus2ไม่แน่นอน ถ้าดอกไม้C#m7ในมือนี้จะลอยล่อAงปลิวหลุดมือ ก็เตรียมใจBถ้าต้องเจอ

* | ** |

A | G#m C#m |F#m A | B |

** |

แต่ช่วงชีวิF#mตสวยงามที่สุBด..แมื่อเราได้รักEกัน

Esus2 | C#m7 |A | B | Emaj9 |ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน - โบวี่ สโรชา เย็นใส