ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน

  โบวี่   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน โบวี่ สโรชา เย็นใส
สังกัดค่าย: RS

Esus2 | C#m7 |A | B |

วันพรุ่งนี้Esus2ยังไม่รู้.. จะสุขสC#m7มหรือผิดหวังแต่วันนี้Aมองหน้าเธอ แล้วมันตื้นBตัน

ไม่เคยคิEsus2ดคนอย่างฉัน..จะได้มาC#m7ถึงวันนี้ที่มีอีกคนAร่วมทุกข์สุข..มาด้วยกัB

วันพรุ่งนี้A..ยังไม่แน่G#m7ใจอาจมีสักวัF#m7นที่ฟ้าให้เรBาต้องจากไกEล..แต่วันนี้A..ถ้อยคำที่สำG#m7คัญอยากบอกกับเธF#m7อในวันที่ฉันยังหายใB | Bsus4 B

ขอบคุEณที่เธอช่วยเหนื่อยเหนื่อยล้าAมาด้วยกันเมื่อยามที่ฉัF#mนทนทุกข์ท้อ เธอยังBทุกข์ทนด้วยฝันคนเดียG#mวคงเหนื่อยล้า ฉันมีเธC#mอคอยฝันด้วยแม้ตอนจAบ ถ้ามันจะไม่สวBแต่ช่วงชีวิF#mตสวยงามที่สุBด..คือได้รักEเธอ

Esus2 | C#m7 |A | B |

เส้นทางไม่Esus2โรยดอกไม้ ก็ไม่เห็C#m7นจะหนักหนาเมื่อดอกไม้A ในใจฉันคือเธBแต่ชีวิตEsus2ไม่แน่นอน ถ้าดอกไม้C#m7ในมือนี้จะลอยล่อAงปลิวหลุดมือ ก็เตรียมใจBถ้าต้องเจอ

* | ** |

A | G#m C#m |F#m A | B |

** |

แต่ช่วงชีวิF#mตสวยงามที่สุBด..แมื่อเราได้รักEกัน

Esus2 | C#m7 |A | B | Emaj9 |คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน โบวี่ สโรชา เย็นใส

เนื้อเพลง ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกัน โบวี่ สโรชา เย็นใสวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ จะสุขสมหรือผิดหวัง แต่วันนี้มองหน้าเธอ แล้วมันตื้นตัน ไม่เคยคิดคนอย่างฉันจะได้มาถึงวันนี้ ที่มีอีกคนร่วมทุกข์สุขมาด้วยกัน วันพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจ อาจมีสักวันที่ฟ้าให้เราต้องจากไกล แต่วันนี้ถ้อยคำที่สำคัญ อยากบอกกับเธอในวันที่ฉันยังหายใจ ขอบคุณที่เธอช่วยเหนื่อย เหนื่อยล้ามาด้วยกัน เมื่อยามที่ฉันทนทุกข์ท้อ เธอยังทุกข์ทนด้วย ฝันคนเดียวคงเหนื่อยล้า ฉันมีเธอคอยฝันด้วย แม้ตอนจบ ถ้ามันจะไม่สวย แต่ช่วงชีวิตสวยงามที่สุดคือได้รักเธอ เส้นทางไม่โรยดอกไม้ ก็ไม่เห็นจะหนักหนา เมื่อดอกไม้ ในใจฉันคือเธอ แต่ชีวิตไม่แน่นอน ถ้าดอกไม้ในมือนี้ จะลอยล่องปลิวหลุดมือ ก็เตรียมใจถ้าต้องเจอ แต่ช่วงชีวิตสวยงามที่สุดแมื่อเราได้รักกัน