แค่คนเลี้ยงเหล้า

เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่คนเลี้ยงเหล้า - เพชร สหรัตน์

E C#m | A B | B |

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

ฮัC#mกสิเป็นสิตาย เจ้ากะไปกับเขาตั๋G#mวว่าจบคนเก่าชวนเฮามาเลี้ยงเหล้าเชื่C#mอแต่บ่โง่แค่อยากซื้อใจเจ้าสุดท้าG#mยกะถือเจาตั๋วกินเหล้าซื่อ ๆ

ฮืAอ..คือเป็นBแนวนี้..  ฮืG#mอ..คือมีC#mน้ำตากูF#mคือเจ็บแท้ว่ะ หัวใจมันแตกซ่ะเจ้G#mาบ่ลืมเขา เจ้ายังฮักเขา.. G#7

เขาบ่ได้ฮัEก เขาบ่ลืมผัBแค่เขาตั๋C#mวเฮามาเลี้ยงเหG#mล้าเหมิดลีAเป็นกลม กะจ่มหG#mาผัวเก่าเหมิดช้าAงเป็นลัง กะฟางตาG#mยนำเขาลีโอAเป็นถาด กะไปอาดลาG#mดคือเก่าเหมิดสิทธิ์Aได้ใจเจ้า เขาแค่ตั๋วเฮBมาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

ถืกตั๋C#mวมาเลี้ยงเหล้า พอเมG#mาเขากะห่างลีโC#mอ สิงห์ ช้าง กะซื้อสุอย่G#mางให้กินตั่วบ่มีA สิทธิ์หึง สิทธิ์หวง บ่มีสิทธิ์ไG#mด้เป็นผัวแค่เขาF#mตั๋ว แค่เขาตั๋ว เขาตั๋วเB | Bฮา..มาเลี้ยงเหล้ายามเขาผิดกัน..

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B |

** |

E C#m | A E |F#m | A |B | B |

** |

E C#m | A E |C#m G#m | A B | B C#m |แค่คนเลี้ยงเหล้า - เพชร สหรัตน์