คงไม่ทัน

  สงกรานต์ รังสรรค์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คงไม่ทัน สงกรานต์ รังสรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สงกรานต์ รังสรรค์เรียบเรียง: สงกรานต์ รังสรรค์, โกมล บุญเพียรผลสังกัดค่าย: i am

E | F#m |C#m | A |
E | F#m |C#m | A |

 E  ในแววตาที่เธอได้มอF#mงฉัน   ทำให้รู้C#mว่านาฬิกา..ไม่อาจหมุนAทวนกาลเวลา E  และทำให้รู้ว่าคงไม่มีF#mหวัง   ที่ให้เธC#mอได้ไปด้วยกัน ที่ให้เราAได้ก้าวไปพร้อAmมกัน

 G#m  เคยฝันไว้สัC#mกวันเธอจะเป็F#mนคน ๆ นั้น มีสิ่งนั้G#mนร่วมกับฉันสิ่งที่คF#mนรักกันนั้นควG#mรจะมี จากวันนี้A..จนวันสุดท้Bาย..

แล้Eวเธอก็เดินจาF#mกไปปล่อยให้วันเวลC#mาดี ๆ เป็นเพียงแค่ฝุ่นผAทุEกอย่างคงต้องเดินต่อF#mไปแต่ถ้าฉันต้องรC#mอให้เธอกลับมาเริ่มใหAม่คงไม่ทัน..

E | F#m |C#m | A |

 E  ปล่อยฉันไว้คนเดียวที่ตรF#mงนี้   ก็คC#mงไม่เป็นอะไร ให้เธอAได้ไปตามต้องAmการ

* | ** |

กาลEเวลาไม่เคยจะเดินกลับมF#mเธอC#mนั้นยังต้องมีทางเดินของAเธอฉัEนก็ยังต้องเดินต่อไปแบบนี้F#mคงC#mเป็นไปไม่ได้ ก็คงAมาเหมือนเดิม

กาลEเวลาไม่เคยจะเดินกลับF#mมาแต่ถ้าฉันต้องรอC#mให้เธอกลับมาเริ่มใหAม่..คงไม่ทั(E)น..ฟังเพลง - คงไม่ทัน สงกรานต์ รังสรรค์ - YouTube

เนื้อเพลง คงไม่ทัน สงกรานต์ รังสรรค์ในแววตาที่เธอได้มองฉัน ทำให้รู้ว่านาฬิกาไม่อาจหมุนทวนกาลเวลา และทำให้รู้ว่าคงไม่มีหวัง ที่ให้เธอได้ไปด้วยกัน ที่ให้เราได้ก้าวไปพร้อมกัน เคยฝันไว้สักวัน เธอจะเป็นคนๆนั้น มีสิ่งนั้นร่วมกับฉัน สิ่งที่คนรักกันนั้นควรจะมี จากวันนี้จนวันสุดท้าย แล้วเธอก็เดินจากไป ปล่อยให้วันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝุ่นผง ทุกอย่างคงต้องเดินต่อไป แต่ถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่ คงไม่ทัน ปล่อยฉันไว้คนเดียวที่ตรงนี้ ก็คงไม่เป็นอะไร ให้เธอได้ไปตามต้องการ กาลเวลาไม่เคยจะเดินกลับมา เธอนั้นยังต้องมีทางเดินของเธอ ฉันก็ยังต้องเดินต่อไปแบบนี้ คงเป็นไปไม่ได้ ก็คงมาเหมือนเดิม กาลเวลาไม่เคยจะเดินกลับมา แต่ถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่ คงไม่ทัน