คิดถึงฉันหรือเปล่า

 คิดถึงฉันหรือเปล่า Cocktail สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คิดถึงฉันหรือเปล่า COCKTAIL ค็อกเทล

E | C#m B |E | C#m B |

 E  คิดถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามเธอเหC#mงาเศร้าตรมในใจB   ก็ไม่ได้มีAอะไรมากมาย  ฉันBแค่อยากจะรู้

 E  นึกถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามที่ดาC#mวนะเต็มฟ้าBไกล   ก็ไม่ได้ถามAไปเพื่ออะไร   ก็เพื่อว่าฉันBแค่อยากจะรู้

คำตอบA..นั้นคือB เธอเปล่AคิดถึBงฉันจริงAหรือเปล่าเผื่อว่าเธอจะลืBม เอาฉันไปไว้ตรงไหน

 E  กับกาลเวลา อาจจะล่วC#mงเลยพ้นBผ่าน   กาลAเวลายาวนาBน เธอลืมเลือนฉันEบ้างไหม E  แม้ระยะทางยังคงแสC#mนไกลเหลือBจะไกล   กลัวรัAก จะเลือน จะลาง จะหาย  เธอคิดBถึงฉันบ้างไหม

ก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อยคิดBถึงฉันบ่อย ๆ ก็แล้วกัน

E | C#m B |E | C#m B |

 E  คิดถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามเธอเหC#mงา เธอไม่มีใคB   เมื่อเธอไม่มีAใครมาสนใจ เธอBน่ะคิดถึงใคร

 E  นึกถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามที่ฟ้C#mาเริ่มมัวหมองBไป   อะไรก็ดูAจะไม่เป็นใจ  ฉันBแค่อยากจะรู้

* | ** | *** |

E | C#m B |E | C#m B |

* | ** | ** |

ก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อย คิดBถึงฉันบ่อย ๆก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อย คิดBถึงฉันบ่อย ๆก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อยคิดBถึงฉันบ่อย ๆ ก็แล้วEกันคิดถึงฉันหรือเปล่า COCKTAIL ค็อกเทล