คิดถึงฉันหรือเปล่า

 Cocktail  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงฉันหรือเปล่า COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: cocktailโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

E | C#m B |E | C#m B |

 E  คิดถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามเธอเหC#mงาเศร้าตรมในใจB   ก็ไม่ได้มีAอะไรมากมาย  ฉันBแค่อยากจะรู้

 E  นึกถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามที่ดาC#mวนะเต็มฟ้าBไกล   ก็ไม่ได้ถามAไปเพื่ออะไร   ก็เพื่อว่าฉันBแค่อยากจะรู้

คำตอบA..นั้นคือB เธอเปล่AคิดถึBงฉันจริงAหรือเปล่าเผื่อว่าเธอจะลืBม เอาฉันไปไว้ตรงไหน

 E  กับกาลเวลา อาจจะล่วC#mงเลยพ้นBผ่าน   กาลAเวลายาวนาBน เธอลืมเลือนฉันEบ้างไหม E  แม้ระยะทางยังคงแสC#mนไกลเหลือBจะไกล   กลัวรัAก จะเลือน จะลาง จะหาย  เธอคิดBถึงฉันบ้างไหม

ก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อยคิดBถึงฉันบ่อย ๆ ก็แล้วกัน

E | C#m B |E | C#m B |

 E  คิดถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามเธอเหC#mงา เธอไม่มีใคB   เมื่อเธอไม่มีAใครมาสนใจ เธอBน่ะคิดถึงใคร

 E  นึกถึงฉันหรือเปล่า   เมื่อยามที่ฟ้C#mาเริ่มมัวหมองBไป   อะไรก็ดูAจะไม่เป็นใจ  ฉันBแค่อยากจะรู้

* | ** | *** |

E | C#m B |E | C#m B |

* | ** | ** |

ก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อย คิดBถึงฉันบ่อย ๆก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อย คิดBถึงฉันบ่อย ๆก็อยากให้คิดAน่ะ คิดหน่อยคิดBถึงฉันบ่อย ๆ ก็แล้วEกันคอร์ดเพลง คิดถึงฉันหรือเปล่า COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง คิดถึงฉันหรือเปล่า COCKTAIL ค็อกเทลคิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงาเศร้าตรมในใจ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ฉันแค่อยากจะรู้ นึกถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามที่ดาวนะเต็มฟ้าไกล ก็ไม่ได้ถามไปเพื่ออะไร ก็เพื่อว่าฉันแค่อยากจะรู้ คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า เผื่อว่าเธอจะลืม เอาฉันไปไว้ตรงไหน กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน กาลเวลายาวนาน เธอลืมเลือนฉันบ้างไหม แม้ระยะทางยังคงแสนไกลเหลือจะไกล กลัวรัก จะเลือน จะลาง จะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม ก็อยากให้คิดน่ะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆก็แล้วกัน คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา เธอไม่มีใคร เมื่อเธอไม่มีใครมาสนใจ เธอน่ะคิดถึงใคร นึกถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามที่ฟ้าเริ่มมัวหมองไป อะไรก็ดูจะไม่เป็นใจ ฉันแค่อยากจะรู้ ก็อยากให้คิดน่ะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆก็อยากให้คิดน่ะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆก็อยากให้คิดน่ะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆก็แล้วกัน