คนเดินถนน

  พลพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเดินถนน พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง: คราม อมฤตทำนอง: พล จุฬานนท์เรียบเรียง: พล จุฬานนท์, อธิป ไกรฤทธิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G#sus2 | F#sus2 |
G#sus2 Fm | F#sus2 |

 G#  เธองามเหลือเกิFmน เธองาF#มซึ้งตากว่าใคร   กว่าที่ฉัA#mนจะฝันจะเคFmยใฝ่มากมาD# G#  คนเดียวที่มีFm  คนเดียF#วที่ดีกว่าใคร   ก็ไม่คิA#mดชีวิตจะมีFmได้   ก็รักF#เธอไปด้วยใจC#หวั่น หวั่นใจD#

คนเดินถนD#น..คC#น..หนึ่G#มันจะทำCเธอซึ้งเธอเป็นFmสุข..  A#7  ได้สักเท่าไหD#ร่แค่เพียงดอกไD#ม้..ริC#ม..ทาG#เธอจะมอCงมันสวยถึงเมื่อFmไหร่    A#7   เมื่อไหร่ไม่รู้D#

จะเกิดอะไD#ร..กัCบ..ฉัFmน..แม้สักวัG#น เธอได้เจอC#ะใครบางคC#mคนG#ที่พร้อD#มที่ดีFmกว่า.. D#กว่าคนC# ๆ นี้.. D#   ที่รักเธอ

G#sus2 | F#sus2 |
G#sus2 Fm | F#sus2 |

 G#  เป็นคนของเธFmอ เป็นคนF#รักเธอต่อไป   ฉากสุดท้าA#mย จะหวาน จะขมFmขื่น..อย่างไD#ร.. G#  อะไรต้องเป็Fmน ก็คงF#ต้องเป็นต่อไป   กับวันนี้A#mที่ฉันจะทำFmได้   ก็รักF#เธอไปด้วยใจC#หวั่น หวั่นใจD#..

* | ** |

 Fm  ไม่รู้D#รักเราจะนาC#นแค่ไหน  Cm A#m  หรือแค่ฝันC#ที่มันสลาD#ยในข้ามคืน..F

คนเดินถนFน..คD#น..หนึ่A#ง..มันจะทำDเธอซึ้งเธอเป็นGm7สุข..   C7 ได้สักเท่าไหFร่แค่เพียงดอกไFม้..ริD#ม..ทาA#เธอจะมอDงมันสวยถึงเมื่อGm7ไหร่    C7   เมื่อไหร่ไม่Fรู้

จะเกิดอะไFร..กัDบ..ฉัGmน..แม้สักวัA#น เธอได้เจอD#ะใครบางคD#mก็A#สุดแต่ฟ้FาดินกำGmหนด.. Fหน้าที่D#ของฉัน.. F   คือรักเธอ

A#sus2 Gm | G#sus2 |G#sus2 Fm | F#sus2 |คอร์ดเพลง คนเดินถนน พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง คนเดินถนน พลพล พลกองเส็งเธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากว่าใคร กว่าที่ฉันจะฝันจะเคยใฝ่มากมาย คนเดียวที่มี คนเดียวที่ดีกว่าใคร ก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งเธอเป็นสุข ได้สักเท่าไหร่ แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้ จะเกิดอะไรกับฉัน แม้สักวัน เธอได้เจอะใครบางคน คนที่พร้อมที่ดีกว่า กว่าคนๆนี้ ที่รักเธอ เป็นคนของเธอ เป็นคนรักเธอต่อไป ฉากสุดท้าย จะหวาน จะขมขื่นอย่างไร อะไรต้องเป็น ก็คงต้องเป็นต่อไป กับวันนี้ที่ฉันจะทำได้ ก็รักเธอไปด้วยใจหวั่น หวั่นใจ ไม่รู้รักเราจะนานแค่ไหน หรือแค่ฝันที่มันสลายในข้ามคืน คนเดินถนนคนหนึ่ง มันจะทำเธอซึ้งเธอเป็นสุข ได้สักเท่าไหร่ แค่เพียงดอกไม้ริมทาง เธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไม่รู้ จะเกิดอะไรกับฉัน แม้สักวัน เธอได้เจอะใครบางคน ก็สุดแต่ฟ้าดินกำหนด หน้าที่ของฉัน คือรักเธอ