คนเดินถนน

พลพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนเดินถนน - พลพล พลกองเส็ง

G#sus2 | F#sus2 |
G#sus2 Fm | F#sus2 |

 G#  เธองามเหลือเกิFmน เธองาF#มซึ้งตากว่าใคร   กว่าที่ฉัA#mนจะฝันจะเคFmยใฝ่มากมาD# G#  คนเดียวที่มีFm  คนเดียF#วที่ดีกว่าใคร   ก็ไม่คิA#mดชีวิตจะมีFmได้   ก็รักF#เธอไปด้วยใจC#หวั่น หวั่นใจD#

คนเดินถนD#น..คC#น..หนึ่G#มันจะทำCเธอซึ้งเธอเป็นFmสุข..  A#7  ได้สักเท่าไหD#ร่แค่เพียงดอกไD#ม้..ริC#ม..ทาG#เธอจะมอCงมันสวยถึงเมื่อFmไหร่    A#7   เมื่อไหร่ไม่รู้D#

จะเกิดอะไD#ร..กัCบ..ฉัFmน..แม้สักวัG#น เธอได้เจอC#ะใครบางคC#mคนG#ที่พร้อD#มที่ดีFmกว่า.. D#กว่าคนC# ๆ นี้.. D#   ที่รักเธอ

G#sus2 | F#sus2 |
G#sus2 Fm | F#sus2 |

 G#  เป็นคนของเธFmอ เป็นคนF#รักเธอต่อไป   ฉากสุดท้าA#mย จะหวาน จะขมFmขื่น..อย่างไD#ร.. G#  อะไรต้องเป็Fmน ก็คงF#ต้องเป็นต่อไป   กับวันนี้A#mที่ฉันจะทำFmได้   ก็รักF#เธอไปด้วยใจC#หวั่น หวั่นใจD#..

* | ** |

 Fm  ไม่รู้D#รักเราจะนาC#นแค่ไหน  Cm A#m  หรือแค่ฝันC#ที่มันสลาD#ยในข้ามคืน..F

คนเดินถนFน..คD#น..หนึ่A#ง..มันจะทำDเธอซึ้งเธอเป็นGm7สุข..   C7 ได้สักเท่าไหFร่แค่เพียงดอกไFม้..ริD#ม..ทาA#เธอจะมอDงมันสวยถึงเมื่อGm7ไหร่    C7   เมื่อไหร่ไม่Fรู้

จะเกิดอะไFร..กัDบ..ฉัGmน..แม้สักวัA#น เธอได้เจอD#ะใครบางคD#mก็A#สุดแต่ฟ้FาดินกำGmหนด.. Fหน้าที่D#ของฉัน.. F   คือรักเธอ

A#sus2 Gm | G#sus2 |G#sus2 Fm | F#sus2 |คนเดินถนน - พลพล พลกองเส็ง