คนแก้ขัด

 ขวัญ พัชรี คนแก้ขัด ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนแก้ขัด - ขวัญ พัชรี

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

คงเห็นน้องเป็Fนแค่เพียงของตายอยากได้ยามใด๋Amกะโทรมานัดเป็นหม่องแก้A#ขัด อึดอัดแท้หนอใจCเฮา

โทรมาหยอA#กให้ใจอ่อน หาคู่นอAmนให้พ้นคืนเหงาพอถึงGmตอนเช้าสองเฮาก็ต้องแยกCทาง

แนวผู้หญิGmงเนาะ ได้เฮ็ดกับไผแล้วมันฝังใDmบ่คือผู้ชาCย ได้แล้วกะหนีไกลFห่างงึดหัวใGmจอยู่ เป็นหยังคือบ่ปล่อยวาDmเขาเห็นเฮาเป็A#นแค่โตอีหยัA#mง เขาบ่ได้ใส่ใจC

คงเห็นแค่น้องเป็นคFนแก้ขัAmดของอ้าDmอ้ายเCหงา อ้ายอยFากตอนใด๋Am อ้ายก็มาหDmน้องCบ่ต่าA#ง.. คือจั่งเซเว่Amนเปิดทุกเวลาถึงมีน้ำตาGm แค่ได้เห็นหน้Cาอ้ายน้องก็ยอF

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

* | ** |

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

** |

ถึงมีน้ำตาGm แค่ได้เห็นหน้Cาอ้ายน้องก็ยอม..

A# A#m | F |คนแก้ขัด - ขวัญ พัชรี