คนแก้ขัด

  ขวัญ พัชรี   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนแก้ขัด ขวัญ พัชรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIO

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

คงเห็นน้องเป็Fนแค่เพียงของตายอยากได้ยามใด๋Amกะโทรมานัดเป็นหม่องแก้A#ขัด อึดอัดแท้หนอใจCเฮา

โทรมาหยอA#กให้ใจอ่อน หาคู่นอAmนให้พ้นคืนเหงาพอถึงGmตอนเช้าสองเฮาก็ต้องแยกCทาง

แนวผู้หญิGmงเนาะ ได้เฮ็ดกับไผแล้วมันฝังใDmบ่คือผู้ชาCย ได้แล้วกะหนีไกลFห่างงึดหัวใGmจอยู่ เป็นหยังคือบ่ปล่อยวาDmเขาเห็นเฮาเป็A#นแค่โตอีหยัA#mง เขาบ่ได้ใส่ใจC

คงเห็นแค่น้องเป็นคFนแก้ขัAmดของอ้าDmอ้ายเCหงา อ้ายอยFากตอนใด๋Am อ้ายก็มาหDmน้องCบ่ต่าA#ง.. คือจั่งเซเว่Amนเปิดทุกเวลาถึงมีน้ำตาGm แค่ได้เห็นหน้Cาอ้ายน้องก็ยอF

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

* | ** |

F Am | Dm C |
F Am | Dm C |

A# | Am |Gm C | F |

** |

ถึงมีน้ำตาGm แค่ได้เห็นหน้Cาอ้ายน้องก็ยอม..

A# A#m | F |ฟังเพลง - คนแก้ขัด ขวัญ พัชรี - YouTube

เนื้อเพลง คนแก้ขัด ขวัญ พัชรีคงเห็นน้องเป็นแค่เพียงของตาย อยากได้ยามใด๋กะโทรมานัด เป็นหม่องแก้ขัด อึดอัดแท้หนอใจเฮา โทรมาหยอกให้ใจอ่อน หาคู่นอนให้พ้นคืนเหงา พอถึงตอนเช้าสองเฮาก็ต้องแยกทาง แนวผู้หญิงเนาะ ได้เฮ็ดกับไผแล้วมันฝังใจ บ่คือผู้ชาย ได้แล้วกะหนีไกลห่าง งึดหัวใจอยู่ เป็นหยังคือบ่ปล่อยวาง เขาเห็นเฮาเป็นแค่โตอีหยัง เขาบ่ได้ใส่ใจ คงเห็นแค่น้องเป็นคนแก้ขัดของอ้าย อ้ายเหงา อ้ายอยากตอนใด๋ อ้ายก็มาหา น้องบ่ต่าง คือจั่งเซเว่นเปิดทุกเวลา ถึงมีน้ำตา แค่ได้เห็นหน้าอ้ายน้องก็ยอม ถึงมีน้ำตา แค่ได้เห็นหน้าอ้ายน้องก็ยอม