คั่นฮักให้กลับมา

  กวาง จิรพรรณ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คั่นฮักให้กลับมา กวาง จิรพรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: ออนบอร์ดสตูดิโอโปรดิวเซอร์: เฮียป่องสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

กลับคืนมG#า คืนมาน้องยังคอA#ย..น้ำตามันไหลGmย้อย ๆ คิดฮอด.Cm.แต่เจ้า.. .

G# | A# |Gm | Cm |
G# | A# |Gm | Cm |

รู้G#ในใจดี ที่เฮ็ดให้เจ้A#านั้นผิดหวังที่เฮ็ดให้เจ้Gmานั้นเจ็บช้ำ เจ้าจึงหCmนีไป..   A#mอยาG#กอ้อนวอนขอให้อ้ายกลับมาA#ฮักคือเก่าอยากนั่งลGmงซบใส่เข่ากล่าวว่าขอCmโทษ    A#

พอG#ทีแรก ๆ ก็หลงA#ดีใจพอนาGmน ๆ ไป กะคิดCmฮอดเจ้าอยู่G#คนเดียว บ่มีเจ้าA#มันทรมาน มันอ้าGmงว้างใจสิขาดCmแล้ว  A#ยอG#มรับว่าตอนนั้นA#พลาดไปทำร้าGmยอ้ายไป แล้วเดินCmหลงทางรู้G#สึกตัวอีกที กะอยู่A#บ่ได้ ก็อ้าGmยนั้น คือหัCm A#mวใจ

กลับคืนมG#า คืนมาน้องยังคอA#ย..น้ำตามันไหลGmย้อย ๆ คิดฮอดแต่Cmเจ้าหลับตาลงG#ยามใดกะมีแค่A#เงาใจมันเศGmร้า อยากมีเจ้า..เฮียCmงคู่

G# | A# |Gm | Cm A#m |

ขอเพียงโอกาG#สสักครั้งได้บ่A#อ้ายให้คนฮ่าง Gmๆ คือน้องได้แก้Cmโต      A#mคำว่าขอโทG#ษบ่มีประโยชน์กะเข้าA#ใจแล้วอยากเฮ็Gmดพิสูจน์ไว้ ให้ได้Cmยิน      A#m

** |

หากได้ยิG#นเสียงใจมันโหยA#หาภาวนGmาให้อ้ายไCmด้ยิน   A#หากได้ยิG#นเสียงนี้ของA#น้องหากว่ามีใGmจยังฮัก จงกลัCmบมาเด้อ

G# | A# |Gm | Cm A# |
G# | A# |Gm | Cm A# |

** | *** | * |

กลับคืนมG#า คืนมาน้องยังคอA#ย..น้ำตามันไหลGmย้อย ๆ คิดฮอด.Cm.แต่เจ้า.. .ฟังเพลง - คั่นฮักให้กลับมา กวาง จิรพรรณ - YouTube

เนื้อเพลง คั่นฮักให้กลับมา กวาง จิรพรรณกลับคืนมา คืนมาน้องยังคอย น้ำตามันไหลย้อยๆคิดฮอดแต่เจ้า รู้ในใจดี ที่เฮ็ดให้เจ้านั้นผิดหวัง ที่เฮ็ดให้เจ้านั้นเจ็บช้ำ เจ้าจึงหนีไป อยากอ้อนวอนขอให้อ้ายกลับมาฮักคือเก่า อยากนั่งลงซบใส่เข่ากล่าวว่าขอโทษ พอทีแรกๆก็หลงดีใจ พอนานๆไป กะคิดฮอดเจ้า อยู่คนเดียว บ่มีเจ้ามันทรมาน มันอ้างว้าง ใจสิขาดแล้ว ยอมรับว่าตอนนั้นพลาดไป ทำร้ายอ้ายไป แล้วเดินหลงทาง รู้สึกตัวอีกที กะอยู่บ่ได้ ก็อ้ายนั้น คือหัวใจ กลับคืนมา คืนมาน้องยังคอย น้ำตามันไหลย้อยๆคิดฮอดแต่เจ้า หลับตาลงยามใดกะมีแค่เงา ใจมันเศร้า อยากมีเจ้าเฮียงคู่ ขอเพียงโอกาสสักครั้งได้บ่อ้าย ให้คนฮ่างๆคือน้องได้แก้โต คำว่าขอโทษบ่มีประโยชน์กะเข้าใจ แล้วอยากเฮ็ดพิสูจน์ไว้ ให้ได้ยิน หากได้ยินเสียงใจมันโหยหา ภาวนาให้อ้ายได้ยิน หากได้ยินเสียงนี้ของน้อง หากว่ามีใจยังฮัก จงกลับมาเด้อ กลับคืนมา คืนมาน้องยังคอย น้ำตามันไหลย้อยๆคิดฮอดแต่เจ้า