คนของใจ

 แจ็ค ลูกอีสาน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนของใจ แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0942989247

Em D | Bm Em |C D | Em |

ก็Emทั้ง ๆ ที่ฮู้ว่าเธอบ่อBmยู่หม่องนี้แต่ว่าใจCอ้ายนี้กะยัDงฮ้องหGEmนบางเทือมันมีBmน้ำตาคึดฮอดวัCนเวลาที่เฮDาอยู่นำกัG

ควาEmมทรงจำดี ๆ มื้อที่เฮาหย่าBmงจับมืออ้ายกะยัCงจือจำDมันไว้GฮอEmยยิ้มกะยังค้าBmงอยู่ในใจมันเฮดให้อ้าCยลืมเจ้าบ่ได้Dจักเทื่G

น้องหล่าเอ้Bmย  เจ้าไปอยู่Emไสอ้ายยังฮัBmก  บอกไผกะบ่Emได่ยังเก็บไว้C..ในใจถ่าเจ้าอยู่ตรDงนี้

เจ้าคือคนที่ฮัGก ฮักคนเดียวในใDเจ้าคือคนสุดท้าEmย..ที่อ้ายสิให้แม้ชีวิDตที่มีกะเจ้าคือคนที่ฮัGก ฮักที่แสนดีDถึงแม้ว่ามื้อนี้Emบ่มีเจ้าอยู่ข้างกาDให้Emเจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้Dเอาไว้เด้อน้อCง..   D(ว่าเจ้าคือคนขอEmงใจ)

C D | Em |C D | Em |

 Em  สิบปีล้ำ ซาวปีCล้ำ กะบ่ได้หย่ำดอกนาซำEm   วาสนาน้อกล้าบั้Cง พอได้ฮักแล้วบ่สม Em  คือจั่งตอกมัดกล้Cา วาสนคู่ขี้ตEm   พัดเจ้าไปตามลC Dม..

 Em  สาธุแม้น้อซาติหน้Cา ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน Em  อย่าได้มีแนวขวางกั้Cน..คือจั่งในซาEm D | C Dตินี่..

Em | C |Em | D |C | D |C | D | D |

* | ** |

 Em  พัดเจ้าไปตามลC Dม..

Em D | Bm Em |C D | Em |คอร์ดเพลง คนของใจ แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อเพลง คนของใจ แจ็ค ลูกอีสานก็ทั้งๆที่ฮู้ว่าเธอบ่อยู่หม่องนี้ แต่ว่าใจอ้ายนี้กะยังฮ้องหา จนบางเทือมันมีน้ำตา คึดฮอดวันเวลาที่เฮาอยู่นำกัน ความทรงจำดีๆมื้อที่เฮาหย่างจับมือ อ้ายกะยังจือจำมันไว้ ฮอยยิ้มกะยังค้างอยู่ในใจ มันเฮดให้อ้ายลืมเจ้าบ่ได้จักเทื่อ น้องหล่าเอ้ย เจ้าไปอยู่ไส อ้ายยังฮัก บอกไผกะบ่ได่ ยังเก็บไว้ในใจถ่าเจ้าอยู่ตรงนี้ เจ้าคือคนที่ฮัก ฮักคนเดียวในใจ เจ้าคือคนสุดท้ายที่อ้ายสิให้แม้ชีวิตที่มี กะเจ้าคือคนที่ฮัก ฮักที่แสนดี ถึงแม้ว่ามื้อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย ให้เจ้ารับเจ้ารู้ ฮู้เอาไว้เด้อน้อง (ว่าเจ้าคือคนของใจ) สิบปีล้ำ ซาวปีล้ำ กะบ่ได้หย่ำดอกนาซำ วาสนาน้อกล้าบั้ง พอได้ฮักแล้วบ่สม คือจั่งตอกมัดกล้า วาสนคู่ขี้ตม พัดเจ้าไปตามลม สาธุแม้น้อซาติหน้า ให้เฮาเกิดมาได้คู่กัน อย่าได้มีแนวขวางกั้นคือจั่งในซาตินี่ พัดเจ้าไปตามลม