คนไม่สําคัญ

พลพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนไม่สําคัญ - พลพล พลกองเส็ง

C | F |Dm | G |

แม้ไม่ใช่คนโปรCด.. อย่างคEmนอื่นเขAmแม้จะดูว่างเปDmล่า.. ในสายตาเธGไม่เคDmยทำให้คำG..ว่าฉัEmนรักเธAmDmดน้อยลงได้เลยสักวัG

ขอเพียงเธอไม่ลืCม.. ว่าใคEmรอยู่ตรAmงนี้ขอเพียงมีสักคำDm.. ว่าคิGดถึงEm Amกันแค่นั้Dmนก็เกินพGอ.. ให้คEmนอย่างฉัAm Dm  ฝันดียิ่งกว่GาคืนไหC | C Gน..

ไม่ว่าCคนที่เท่าไหร่ของเธFเธDmอก็คือที่สุดเสมอไปGถ้าเผื่อE7เธอพอมีเหลือแม้เพียAmงเสี้ยวใจDmะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือGเปล่า

และคนC ๆ หนึ่งซึ่งไม่สำคัFก็ยัDmงเฝ้ารอสักวันของเรGแค่อยาE7กได้ยินว่ารักสักคำเAmบา ๆให้ฉัDmนได้หรือเปล่GาคนดีC

C | F |Dm | G |C | F |Dm | G |

* | ** | *** |

รักFฉันบ้างหรือเปล่Gา.. คนดีC..คนไม่สําคัญ - พลพล พลกองเส็ง