ขอบาย

 ขอบาย ตั๊กแตน ชลดา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขอบาย - ตั๊กแตน ชลดา

F#m |

ถ้าคิดจะเยDแล้วเธอทิ้Eง เปิดซิC#mงคนอื่นไปทั่F#mจะไม่Dไปเกลือกลั้Eว..กับคนAประเภทนี้C#..

F#m | F#m |C#m | C#m |
F#m | F#m |D | E |F#m | F#m |

เคF#mยถูกสวมเขาจากคF#mนที่เรารักมันเจ็C#mบจนอยากจะตาC#mโดF#mนแทงข้างหลัง แล้วก็พัF#mงทุกรายจนหัC#mวใจมันบอบช้ำC#m

ฟัF#mนแล้วก็ทิ้ง เห็นผู้หญิF#mงเป็นของตายนี่หรืC#mอคือลูกผู้ชายเขาทำC#mโดF#mนมาเยอะ มันก็เลF#mยต้องจำมันทำDให้เราเข้มแข็E | Eง..

รัBmกควายควาย ที่ไม่ต้องกาC#mรหัวใจจะเอDาไปให้ใครก็เชิE | Eญ..

ถ้าคิดจะเยDแล้วเธอทิ้Eง เปิดซิC#mงคนอื่นไปทั่F#mจะไม่Dไปเกลือกลั้Eว..กับคนAประเภทนี้C#..จะยอDมขึ้นคาEน รอเจC#mอคนที่ดี ๆ F#mไม่ได้Dอยากเป็นของฟE | C#รี..(ถ้าเป็นอย่างงี้ขอบาย)

F#m | F#m |D | E |F#m | F#m |

เจ็บแล้วจำF#mคือคน เจ็บแล้วทนF#mคือควายใครอยC#mากจะเป็นควายลองคิC#mดดูไม่อยF#mากเสียเวลากับผู้ชาF#mยหัวงูก็รู้C#mตอนจบจะเป็นยังไC#m

ผู้ชาF#mยเฮงซวยมีแต่หัF#mว!!! ไม่มีหัวใจคบไC#mปมีแต่จะบรรC#mลัยไม่ต้F#mองมาทางนี้ จะไปไหF#mนก็ไปหัวใจDมันเข็ดแล้E | Eว..

* | ** |

F#m | F#m |D | E |
Bm | C#m |D | E | E |

** | ** |

F#m | F#m |C#m | C#m |
F#m | F#m |D | E | F#m |ขอบาย - ตั๊กแตน ชลดา