ขอบาย

  ตั๊กแตน ชลดา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบาย ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พันตา พนาเรียบเรียง: ศิลาแลง สตูดิโอโปรดิวเซอร์: ยีนส์ ศิลาแลงติดต่องานแสดง: 0890185555

F#m |

ถ้าคิดจะเยDแล้วเธอทิ้Eง เปิดซิC#mงคนอื่นไปทั่F#mจะไม่Dไปเกลือกลั้Eว..กับคนAประเภทนี้C#..

F#m | F#m |C#m | C#m |
F#m | F#m |D | E |F#m | F#m |

เคF#mยถูกสวมเขาจากคF#mนที่เรารักมันเจ็C#mบจนอยากจะตาC#mโดF#mนแทงข้างหลัง แล้วก็พัF#mงทุกรายจนหัC#mวใจมันบอบช้ำC#m

ฟัF#mนแล้วก็ทิ้ง เห็นผู้หญิF#mงเป็นของตายนี่หรืC#mอคือลูกผู้ชายเขาทำC#mโดF#mนมาเยอะ มันก็เลF#mยต้องจำมันทำDให้เราเข้มแข็E | Eง..

รัBmกควายควาย ที่ไม่ต้องกาC#mรหัวใจจะเอDาไปให้ใครก็เชิE | Eญ..

ถ้าคิดจะเยDแล้วเธอทิ้Eง เปิดซิC#mงคนอื่นไปทั่F#mจะไม่Dไปเกลือกลั้Eว..กับคนAประเภทนี้C#..จะยอDมขึ้นคาEน รอเจC#mอคนที่ดี ๆ F#mไม่ได้Dอยากเป็นของฟE | C#รี..(ถ้าเป็นอย่างงี้ขอบาย)

F#m | F#m |D | E |F#m | F#m |

เจ็บแล้วจำF#mคือคน เจ็บแล้วทนF#mคือควายใครอยC#mากจะเป็นควายลองคิC#mดดูไม่อยF#mากเสียเวลากับผู้ชาF#mยหัวงูก็รู้C#mตอนจบจะเป็นยังไC#m

ผู้ชาF#mยเฮงซวยมีแต่หัF#mว!!! ไม่มีหัวใจคบไC#mปมีแต่จะบรรC#mลัยไม่ต้F#mองมาทางนี้ จะไปไหF#mนก็ไปหัวใจDมันเข็ดแล้E | Eว..

* | ** |

F#m | F#m |D | E |
Bm | C#m |D | E | E |

** | ** |

F#m | F#m |C#m | C#m |
F#m | F#m |D | E | F#m |ฟังเพลง - ขอบาย ตั๊กแตน ชลดา - YouTube

เนื้อเพลง ขอบาย ตั๊กแตน ชลดาถ้าคิดจะเยแล้วเธอทิ้ง เปิดซิงคนอื่นไปทั่ว จะไม่ไปเกลือกลั้วกับคนประเภทนี้ เคยถูกสวมเขาจากคนที่เรารัก มันเจ็บจนอยากจะตาย โดนแทงข้างหลัง แล้วก็พังทุกราย จนหัวใจมันบอบช้ำ ฟันแล้วก็ทิ้ง เห็นผู้หญิงเป็นของตาย นี่หรือคือลูกผู้ชายเขาทำ โดนมาเยอะ มันก็เลยต้องจำ มันทำให้เราเข้มแข็ง รักควายควาย ที่ไม่ต้องการหัวใจ จะเอาไปให้ใครก็เชิญ ถ้าคิดจะเยแล้วเธอทิ้ง เปิดซิงคนอื่นไปทั่ว จะไม่ไปเกลือกลั้วกับคนประเภทนี้ จะยอมขึ้นคาน รอเจอคนที่ดีๆไม่ได้อยากเป็นของฟรี (ถ้าเป็นอย่างงี้ขอบาย) เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือควาย ใครอยากจะเป็นควายลองคิดดู ไม่อยากเสียเวลากับผู้ชายหัวงู ก็รู้ตอนจบจะเป็นยังไง ผู้ชายเฮงซวยมีแต่หัว!!! ไม่มีหัวใจ คบไปมีแต่จะบรรลัย ไม่ต้องมาทางนี้ จะไปไหนก็ไป หัวใจมันเข็ดแล้ว