ขอโทษ

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโทษ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ทีมโอ่งเก่ง

B | A#m |G#m | D#m |

 F#  ผ่านไปอีกวัน..กับชีวิตคนA#mอย่างฉัน   และหน้Bาที่การงานที่ดูแข็งขัF#   ช่วยใคBรและใครมีความF#สุข   ช่วยใครBเขาคลายทุกข์ใF#   แต่ฉันG#mเอง.. คงขยันC#เกินไป

จนลืมว่ามีD#mใครคนนึง..ที่เขาต้องการF#เวลาลืD#mมใครคนนึง..ที่เขาแค่รอF#ให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็G#mนกับเขาเพื่อโอC#บกอดเขา..บ้างบางเวF# | F#7ลา..

ขอโทBษที่วันนี้C#..ฉันเพิ่งมีF#เวลาแต่มันไม่มีG#m..ค่าใดC# เมื่อไม่มีเธF#ขอโทBษที่วันนี้C#..ฉันเพิ่งค้นF#เจอว่าเธG#mอคือคนที่ฉัC#น..ควรดูแลF#ที่สุด

C# |

 F#  บอกคำว่ารักออกไปซะดังA#mสุดเสียง   กลับได้Bคืนมาเพียง..แต่ความเงียบงัF#   ฟ้ากลางคืนBที่มันไร้ดาF#   เหงายังไงB ไม่เทียมเท่าทัF#   กับหัG#mวใจของฉัน.. C#   ที่มันต้องการเธอ

B C# | D#m |G#m C# | F# |
B C# | D#m |G#m C# | F# |

ลืD#mมใครคนนึง..ที่เขาต้องการF#เวลาลืD#mมใครคนนึง..ที่เขาแค่รอF#ให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็G#mนกับเขาเพื่อโอC#บกอดเขา..บ้างบางเวF# | F#7ลา..

** |

หัวใจG#mเธอเป็นเพราะฉัC#น.. ที่ทำให้มันF#หยุด..  F#คอร์ดเพลง ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Ost.VOICE สัมผัสเสียงมรณะ)ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉัน และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขัน ช่วยใครและใครมีความสุข ช่วยใครเขาคลายทุกข์ใจ แต่ฉันเอง คงขยันเกินไป จนลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลา ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา แต่มันไม่มีค่าใด เมื่อไม่มีเธอ ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด บอกคำว่ารักออกไปซะดังสุดเสียง กลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงัน ฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาว เหงายังไง ไม่เทียมเท่าทัน กับหัวใจของฉัน ที่มันต้องการเธอ ลืมใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลา หัวใจเธอเป็นเพราะฉัน ที่ทำให้มันหยุด