โคตรเพราะ

 เอ็ม อรรถพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โคตรเพราะ เอ็ม อรรถพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: Vespaเรียบเรียง: ศรายุทธ แสงชุมพลโปรดิวเซอร์: Vespaสังกัดค่าย: Khaosan Entertainemnt

F | Em |Dm | C |
F | Em |Dm | G |

เพรCาะว่าเราไม่เคยเข้าใจเพรAmาะว่าฉันนั้นดีเกินไปเพรDmาะว่าเราเข้ากันไม่ได้เพรGาะว่าเราต่างกันเกินไป

 F  เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน Em  เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่   เพรDmาะว่าเธอเบื่อ เพราะอยากอยู่คนเดีGยว

เธอมันโคตรเพรFาะ โคตรเพราะ เลยนะเหตุผลเพราะมากEmมายที่จริงแค่เพDmราะเธอไปมีใคร ทำไม่กล้CารับA# C..เพราะอะไรF เพราะอะไร เพราะอะไEmร ไม่สำคัญAmถ้าไDmม่มีใจให้กัGน ก็ไปC

G |

บอCกกันดี ๆ ถ้าอยากจะไปบอAmกกันดี ๆ ถ้าเธอมีใครฉันDmจะไม่รั้งตัวเธอ เอาไว้ไม่Gต้องมาเพราะอะไรมากมาย

* | ** |

F | Em Am |Dm | G |

* | ** |

A# C |

เพราะอะไรF เพราะอะไร เพราะอะไEmร ไม่สำคัญAmถ้าไDmม่มีใจให้กัGน ก็ไF | Cป..ฟังเพลง - โคตรเพราะ เอ็ม อรรถพล - YouTube

เนื้อเพลง โคตรเพราะ เอ็ม อรรถพลเพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจ เพราะว่าฉันนั้นดีเกินไป เพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้ เพราะว่าเราต่างกันเกินไป เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่ เพราะว่าเธอเบื่อ เพราะอยากอยู่คนเดียว เธอมันโคตรเพราะ โคตรเพราะ เลยนะ เหตุผลเพราะมากมาย ที่จริงแค่เพราะเธอไปมีใคร ทำไม่กล้ารับ เพราะอะไร เพราะอะไร เพราะอะไร ไม่สำคัญ ถ้าไม่มีใจให้กัน ก็ไป บอกกันดีๆถ้าอยากจะไป บอกกันดีๆถ้าเธอมีใคร ฉันจะไม่รั้งตัวเธอ เอาไว้ ไม่ต้องมาเพราะอะไรมากมาย เพราะอะไร เพราะอะไร เพราะอะไร ไม่สำคัญ ถ้าไม่มีใจให้กัน ก็ไป