โคตรเพราะ

เอ็ม อรรถพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โคตรเพราะ - เอ็ม อรรถพล

F | Em |Dm | C |
F | Em |Dm | G |

เพรCาะว่าเราไม่เคยเข้าใจเพรAmาะว่าฉันนั้นดีเกินไปเพรDmาะว่าเราเข้ากันไม่ได้เพรGาะว่าเราต่างกันเกินไป

 F  เพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กัน Em  เพราะว่าฉันวันนี้มันยังไม่ใช่   เพรDmาะว่าเธอเบื่อ เพราะอยากอยู่คนเดีGยว

เธอมันโคตรเพรFาะ โคตรเพราะ เลยนะเหตุผลเพราะมากEmมายที่จริงแค่เพDmราะเธอไปมีใคร ทำไม่กล้CารับA# C..เพราะอะไรF เพราะอะไร เพราะอะไEmร ไม่สำคัญAmถ้าไDmม่มีใจให้กัGน ก็ไปC

G |

บอCกกันดี ๆ ถ้าอยากจะไปบอAmกกันดี ๆ ถ้าเธอมีใครฉันDmจะไม่รั้งตัวเธอ เอาไว้ไม่Gต้องมาเพราะอะไรมากมาย

* | ** |

F | Em Am |Dm | G |

* | ** |

A# C |

เพราะอะไรF เพราะอะไร เพราะอะไEmร ไม่สำคัญAmถ้าไDmม่มีใจให้กัGน ก็ไF | Cป..โคตรเพราะ - เอ็ม อรรถพล