กูไม่สดชื่น (ได้หมด ถ้ามึงสดชื่น)

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กูไม่สดชื่น เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: รัชนก สุวรรณเกตุ

คบกันใหม่ ๆG  ไปไหนเราก็ไปกัEmมีโปรโมชั่Cน..ให้ฉันเลือกมากมาDแต่มาวันนี้G คนดีเธอนั้นเปลี่ยนไEmจะไปที่ไหCน จะทำอะไรD เธอไม่เคยบอกกัG

แต่ก็ไม่เป็นไAmร เพราะฉัDนนั้นอดทGเพราะเธอคือคAmน..ที่ฉันรัDกและภักดีGแต่มีหนึ่งคำAm..ที่ฉัDน..นั้นGอยากมอบให้เธEmอ ให้เธอจงฟัAmง (ฟังนะที่รัก)เอาไว้ให้ดีD

ได้หมCด ถ้ามึงสดชื่Dให้กูล้มทั้งยืGน กูก็ไม่พรืEmให้มึงบายใจC  ให้หรอย ให้พDให้มึงคนหล่Gอ หนุกให้เต็มที่Emส่วนกูคนนี้C.. กูไม่ว่าอะไรD

ได้หมCด ถ้ามึงสดชื่Dหายไปเป็นคืGน กูก็รับไม่ไEmด้คำพูดลูกผู้ชาCย..ที่บอกว่ารักกูD

ไปเที่ยCวกับเพื่อน แค่ไปกินเหDล้าไม่ได้ไปเอGากับสาวที่ไหEmบอกให้กูเชื่อใจC  แต่ไม่พากูไปกัD

ไอความอดทCนกูมีขีดจำกัดDถ้ามันอึดอัGด กูกะต้องไEmกูไปหาผัวใหCม่ แลทิมึงอิว่าพรืD

คันอยู่พันนี้Am..   กูD.. ก็ต้องเดินจากไปGเพราะว่ากูเหนื่อยใAmจ  เฮ้Dอ กูไม่สดชื่Gคอร์ดเพลง กูไม่สดชื่น เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง กูไม่สดชื่น เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคบกันใหม่ๆไปไหนเราก็ไปกัน มีโปรโมชั่นให้ฉันเลือกมากมาย แต่มาวันนี้ คนดีเธอนั้นเปลี่ยนไป จะไปที่ไหน จะทำอะไร เธอไม่เคยบอกกัน แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะฉันนั้นอดทน เพราะเธอคือคนที่ฉันรักและภักดี แต่มีหนึ่งคำที่ฉัน นั้นอยากมอบให้เธอ ให้เธอจงฟัง (ฟังนะที่รัก) เอาไว้ให้ดี ได้หมด ถ้ามึงสดชื่น ให้กูล้มทั้งยืน กูก็ไม่พรือ ให้มึงบายใจ ให้หรอย ให้พอ ให้มึงคนหล่อ หนุกให้เต็มที่ ส่วนกูคนนี้ กูไม่ว่าอะไร ได้หมด ถ้ามึงสดชื่น หายไปเป็นคืน กูก็รับไม่ได้ คำพูดลูกผู้ชายที่บอกว่ารักกู ไปเที่ยวกับเพื่อน แค่ไปกินเหล้า ไม่ได้ไปเอากับสาวที่ไหน บอกให้กูเชื่อใจ แต่ไม่พากูไปกัน ไอความอดทนกูมีขีดจำกัด ถ้ามันอึดอัด กูกะต้องไป กูไปหาผัวใหม่ แลทิมึงอิว่าพรือ คันอยู่พันนี้ กู ก็ต้องเดินจากไป เพราะว่ากูเหนื่อยใจ เฮ้อ กูไม่สดชื่น