คืนถิ่นอีสาน

จ่าหลอย เฮนรี่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คืนถิ่นอีสาน - จ่าหลอย เฮนรี่

Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |

เสีCmยงพิณ เสียงแคน เรียCmกร้องบอกทำนอCmง.. เป็นเพลงเศร้D#/Gเป็นเพลD#งอีสานบ้านเฮFmมันเศร้D#า มันเว้า มันวอG7

เหมืCmอนให้เตือนใจจำCmเจ้าอย่าถลำCmกับแสงสีนีออD#ขาเจ้Cmา ปีกเจ้า ยังอ่อD#อย่ามัวออนซอA#น..กับแสงสีลีลG7

ท้อCmงนา ท้องไร่ เงียบCmเหงาตั้Cmงแต่เจ้าจากไปD#/Gทุ่งทอD#งที่เคยหว่านไFmมันร่ำD# มันร้องเรียกหG7

เสีCmยงฝนตกพรำ ๆCmกลัวเจ้าถลำCmกับแสงสีลีลD#ขอวอCmนให้ลมพัดพFmฝากเพลงบ้านนA#า..เรียกเจ้ากลับคืCm

Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |
Cm Gm | Cm Gm |

กลับเถิดบ้านนCmา อย่าใร้ร้างห่างคอCmทุ่งนาเหงาหงCmอย เหือดแห้งอุรD#/Gกลับเถิดบ้านนFmา กลับอีสานบ้านเฮFmกลับเถิดบ้านนA#า กลับอีสานบ้านเฮCm

เสีCmยงคนเสียงควายเรียกCmหาโอ้บ้านนCmา.. ยังคอยเจ้D#/GกลับเถิD#ด อีสานบ้านเฮFmยังเฝ้D#า ยังรอ ยังรG7

เสีCmยงเพลงที่ฝากไCmขอให้ดลใCmจ ให้เจ้าคึดฮอดบ้านนD#ขอสิ่Cmงศักดิ์สิทธิ์นำพFmให้เจ้ากลับมA#า คืนถิ่นอีสาCm

ขอสิ่Cmงศักดิ์สิทธิ์นำพFmให้เจ้ากลับมA#า คืนถิ่นอีสาCm

Cm Gm | ( Fade Out )คืนถิ่นอีสาน - จ่าหลอย เฮนรี่