ความเจ็บปวด

 ปาล์มมี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความเจ็บปวด PALMY ปาล์มมี่
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อภิชาติ พรมรักษา, ปาล์มมี่เรียบเรียง: พูนศักดิ์ จตุระบุล, เทิดศักดิ์ จันทร์ปานสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | F6 |Dm9 | G |

ใคCร..คนที่เคยรู้F6ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัDm9กำลังจะหาGยลับไปทุกที.C.คำพูดที่ซึ้งF6ใจ ที่เคยว่ารักมากDm9มายไม่มีอีกแล้Gวนับจากนี้

 Fmaj7  แต่คนจะไป ก็ต้องไEmรักเท่าไรแต่ฉัFmaj7นคงทำได้เท่านี้G | G..

ได้แต่ยินยอมรับควาCมเจ็บปวด   EmและฉันจะอดทAmน แม้แทบขาดใจFไม่อาจจะวิ่งหFmนีความจริงที่มัน โหEmด..ร้าAmย..จะพร้อFม จะยอมเข้าใจ ความเปลี่ยนแปGลง

จะอยู่เพื่อเรียนรู้ควาCมเจ็บปวด.. Eจะฝืนเดินต่อไAmป แม้ไร้เรี่ยวแรFและคงมีที่สักFmวันนึง ฉันจะ เข้Emม..แข็Amถึงแม้Fไม่รู้ต้องนาGนสักเท่าไร

C F |Dm | G |

เธCอ เธอเคยเป็นทุกF6สิ่ง จะขอขอบคุณทุกDm9อย่างที่เคยให้ฉัGนจนวันนี้

* | ** | *** |

C |

และคงมีที่สักFmวันนึง ฉันจะ เข้Emม..แข็Amถึงแม้Fไม่รู้ต้องนาGนสักเท่าไร

C F |Dm | G | C |คอร์ดเพลง ความเจ็บปวด PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง ความเจ็บปวด PALMY ปาล์มมี่ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัก กำลังจะหายลับไปทุกที คำพูดที่ซึ้งใจ ที่เคยว่ารักมากมาย ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้ แต่คนจะไป ก็ต้องไป รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้ ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มัน โหดร้าย จะพร้อม จะยอมเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลง จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด จะฝืนเดินต่อไป แม้ไร้เรี่ยวแรง และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะ เข้มแข็ง ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร เธอ เธอเคยเป็นทุกสิ่ง จะขอขอบคุณทุกอย่าง ที่เคยให้ฉันจนวันนี้ และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะ เข้มแข็ง ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร