ความรัก

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความรัก Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูล, อาทิวราห์ คงมาลัยทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย, พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

Bm7 | F#m7 |Bm7 | F#m7 |
Bm7 | F#m7 |Bm7 | F#m7 |

เมื่อวันที่ความเจ็บช้ำBm7มันทำลายหัวใจF#m7วันที่คำว่ารักBm7มันได้ผลักฉันล้มF#m7ลงวันนั้นฉันเคยคิGmaj7ดว่าชีวิตฉันมันAคงหมดความหBm7 F#m7มาย..

พอน้ำตามันไหBm7ลจนไม่มีเหลืออF#m7ยู่พอฉันได้เรียนรู้Bm7 ก้าวผ่านคำว่าแพ้F#m7พ่ายคำว่ารักที่เคยGmaj7ทำให้ฉันล้มลAที่จริงไม่Bm7 F#m7ใช่..

มันแค่ผลักให้ฉัGmaj7นก้าวเดินต่อไปA..อีกครั้ง

 Bm7  เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหF#m7ร่   มันยังคงรักมากเท่านั้Gน แต่ชีวิAตมันต้องเป็นไป Bm7  เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุF#m7ด มันยังคงรักเธอสุดหัวGใจ   ไม่เคยจะเสียAดาย (ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ)

Bm7 | F#m7 |Bm7 | F#m7 |

เวลาที่เชื่องช้Bm7ามันก็ยังหมุนไF#m7เก็บเกี่ยววันร้าย ๆBm7 เตือนจิตใจให้จำF#m7รักที่มันต้องจGmaj7บ แม้ว่ายังไAมันก็ยังสวยBm7 F#m7งาม..

และที่สุดชีวิตGmaj7ต้องเดินต่อไปA..อีกครั้ง

** | ** |

Bm7 | Dsus2 |G | A |
Bm7 | Dsus2 |G | A |

ถ้าหากย้อนคืนวัGนเวลาได้อีกครั้ง  Gmอย่างไรฉันก็Bm7จะยอมให้เป็นเหมือนเดิB7จะรักเธอเหมืEm7อนที่เคยทำ รับความF#mเป็นไปจนถึA#maj7งนาทีสุดท้าย..

** |

ทำเพื่อใครสักคBm7น ฉันได้ทำเพื่อความDsus2รักร้องให้ใครสักคGน ฉันก็ร้องจากหัวAใจวันที่ต้องลาจาBm7ก คงต้องมีสักวัDsus2น ฉันจำเอาไG Aว้..

ทำเพื่อใครสักคBm7น ฉันได้ทำเพื่อความDmaj9รักร้องให้ใครสักคGน ฉันก็ร้องจากหัวAใจรักที่มันต้องจBm7บ มันก็ยังงดงDmaj9าม ฉันยังจำไG6 Dmaj7ว้..ฟังเพลง - ความรัก Bodyslam บอดี้สแลม - YouTube

เนื้อเพลง ความรัก Bodyslam บอดี้สแลมเมื่อวันที่ความเจ็บช้ำมันทำลายหัวใจ วันที่คำว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลง วันนั้นฉันเคยคิดว่าชีวิตฉัน มันคงหมดความหมาย พอน้ำตามันไหลจนไม่มีเหลืออยู่ พอฉันได้เรียนรู้ ก้าวผ่านคำว่าแพ้พ่าย คำว่ารักที่เคยทำให้ฉันล้มลง ที่จริงไม่ใช่ มันแค่ผลักให้ฉันก้าวเดินต่อไปอีกครั้ง เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหร่ มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม่เคยจะเสียดาย (ที่ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ) เวลาที่เชื่องช้ามันก็ยังหมุนไป เก็บเกี่ยววันร้ายๆเตือนจิตใจให้จำ รักที่มันต้องจบ แม้ว่ายังไง มันก็ยังสวยงาม และที่สุดชีวิตต้องเดินต่อไปอีกครั้ง ถ้าหากย้อนคืนวันเวลาได้อีกครั้ง อย่างไรฉันก็จะยอมให้เป็นเหมือนเดิม จะรักเธอเหมือนที่เคยทำ รับความเป็นไป จนถึงนาทีสุดท้าย ทำเพื่อใครสักคน ฉันได้ทำเพื่อความรัก ร้องให้ใครสักคน ฉันก็ร้องจากหัวใจ วันที่ต้องลาจาก คงต้องมีสักวัน ฉันจำเอาไว้ ทำเพื่อใครสักคน ฉันได้ทำเพื่อความรัก ร้องให้ใครสักคน ฉันก็ร้องจากหัวใจ รักที่มันต้องจบ มันก็ยังงดงาม ฉันยังจำไว้