ความทรงจำ

  แอม เสาวลักษณ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์
ทำนอง/เรียบเรียง: โสฬส ปุณกะบุตรเนื้อร้อง: เสาวลักษณ์ ลีละบุตรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B Bmaj7 | G#m | E B | F# |

   บางBคราวยังเหมือBmaj7นว่าเธออยู่ตรงนี้G#m.. E  เรื่องราวที่ดีF#ก็ยังฝังใจB E  บางความทรงจำD#7เก่า ๆ ก็ยังG#mงดงามไม่คลาC#7 E  กระจ่างอยู่ข้างใEmน เมื่อไรที่คิF#ดขึ้นมา

   บาBงที..ยังคิดBmaj7ว่าเธออยู่ที่ไหG#m E  แล้วเคยหรือไม่F#ที่คิดเหมือนกัB E  คิดถึงเรื่องราD#7วเก่า ๆ แล้วยัG#mงทบทวนถึงมัC#7   สิ่งดี ๆ EกับคืนและวัF#นของฉันและเธB

และยังคงยิ้E F#ม ..    ยิ้มทั้งน้ำตB G#mที่ผ่านไปแล้Eว ไม่หวนคืนมF#า ก็ไม่เสียดาB G#7แค่เพียงคิดถึC#mงว่าเคยได้มีC#mM7บางครั้C#m7งก็ยังชื่นใC#m6แม้Aจะมีเก็บไC#mว้แค่ความทรงจำF#

   อยาBกเก็บเอาไBmaj7ว้แค่เพียงสิ่งดี G#m E  ถึงวันนี้มีF#แต่ความเหงาใจB E  ถึงแม้ว่าเราD#7จะห่าง  แยกคG#mนละทางที่ไปC#7 E  ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจF# เมื่อคิดถึงเธอ

B Bmaj7 | G#m |E B | F# |
E D#7 | G#m C#7 |E F# | B |

* |

   อยาBกเก็บเอาไBmaj7ว้แค่เพียงสิ่งดี G#m E  ถึงวันนี้มีF#แต่ความเหงาใจB E  มีเพียงบางครั้D#7งที่อาจ..จะยัG#mงสงสัC#7   ว่าเธอเอEงจะเคยบ้างไหF#ม ที่คิดเหมือนG#m C#7กัน   ว่าเธอเอEงจะเคยบ้างไหF#ม ที่คิดเหมือนกัน

B Bmaj7 | G#m | ( x2 ) | B |ฟังเพลง - ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์ - YouTube

เนื้อเพลง ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้ เรื่องราวที่ดีก็ยังฝังใจ บางความทรงจำเก่าๆก็ยังงดงามไม่คลาย กระจ่างอยู่ข้างใน เมื่อไรที่คิดขึ้นมา บางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหน แล้วเคยหรือไม่ที่คิดเหมือนกัน คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วยังทบทวนถึงมัน สิ่งดีๆกับคืนและวันของฉันและเธอ และยังคงยิ้ม ยิ้มทั้งน้ำตา ที่ผ่านไปแล้ว ไม่หวนคืนมา ก็ไม่เสียดาย แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มี บางครั้งก็ยังชื่นใจ แม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำ อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ ถึงแม้ว่าเราจะห่าง แยกคนละทางที่ไป ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจ เมื่อคิดถึงเธอ อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ มีเพียงบางครั้งที่อาจจะยังสงสัย ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหม ที่คิดเหมือนกัน ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหม ที่คิดเหมือนกัน ( x2 )