ความทรงจำสีจาง

 ปาล์มมี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความทรงจำสีจาง PALMY ปาล์มมี่
ทำนอง/เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลเนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | F#m Bm |Em D/F# | G A |

ใครDคนหนึ่งคนนั้น.. ในF#mวันหนึ่งวันนั้นเคยGผูกพันกันซะมากมาAย..พอDวันที่ห่างเหิน มันF#mก็เริ่มห่างหายเพียGงแค่เพราะเรAาไม่เจอะกัD

Emม่..เรียD/F#ก..ร้อGง..ให้กลับมา หรืF#mอว่าผลักไสหรืEmออะไรAทั้งนั้Dน..เก็Emบ.. เอD/F#า.. ไว้G.. ในส่วนลึก ซ่อF#mนอยู่อย่างBmนั้นรู้Emว่ามันไม่ไปไหAน..

แม้Dกระทั่งตอนนี้.. เขF#mายังอยู่ตรงนี้ในGภาพทรงจำสีจาง ๆAเหมือDนว่าจะเลือนหาย คล้าF#mยว่าจะเลือนลางบางGอย่างก็ยัAงไม่เปลี่ยนไปD

D | F#m |G | A |
D | F#m |G A | D |

** |

แม้Dกระทั่งตอนนี้.. เขF#mายังอยู่ตรงนี้ในGภาพทรงจำสีจาง ๆAเหมือDนว่าจะเลือนหาย คล้าF#mยว่าจะเลือนลางบางGอย่างก็ยัAงไม่เปลี่ยนไD BmในGความทรงจำAสีจาง ๆD ..คอร์ดเพลง ความทรงจำสีจาง PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง ความทรงจำสีจาง PALMY ปาล์มมี่ใครคนหนึ่งคนนั้น ในวันหนึ่งวันนั้น เคยผูกพันกันซะมากมาย พอวันที่ห่างเหิน มันก็เริ่มห่างหาย เพียงแค่เพราะเราไม่เจอะกัน ไม่เรียกร้องให้กลับมา หรือว่าผลักไส หรืออะไรทั้งนั้น เก็บ เอา ไว้ ในส่วนลึก ซ่อนอยู่อย่างนั้น รู้ว่ามันไม่ไปไหน แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนี้ ในภาพทรงจำสีจางๆเหมือนว่าจะเลือนหาย คล้ายว่าจะเลือนลาง บางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนี้ ในภาพทรงจำสีจางๆเหมือนว่าจะเลือนหาย คล้ายว่าจะเลือนลาง บางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป ในความทรงจำสีจางๆ