เคว้ง

 ปาล์มมี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคว้ง PALMY ปาล์มมี่
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกูลทำนอง: จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง, พชร รัตนอรุน, พูนศักดิ์ จตุระบุล, อิงกฤต วิทซานี่เรียบเรียง: ชลันทร์ ศุกระรุจิ, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์สังกัดค่าย: genie records

F | F7 |A# | A#m |

คล้Fายกำลังปลิดปลิวล่องลอยไปไร้F7กำลังเหนี่ยวรั้งทิศทางเหมือA#นละอองบอบบาง.. เคว้A#mงคว้างไปกับสายลม

คล้าFยปลายทางที่รอนั้นเลือนลางเสียF7งผู้คนห่างไปทุกทีเหมือA#นลืมตาแต่ฝัน.. เหมือA#mนความจริงไม่เคยมี

 Am  ยิ่งนานวัA#น..   ก็ยิ่งไม่เข้าAmใจ..ในสิ่งA#นี้..

เหนื่อยกับความเดียวดาA#ท่ามกลางผู้คน ในคืนมืดDmหม่นเหนื่อยกับการดิ้นรGmน หนทางที่มา..ไกA#mลลิบตาฝ่าท่ามกลางคลื่นลมFถ้อยคำของคE7เกินจะปล่Amอย..วางD7..ดิ่งลงในควาGmมมืดมิดเลือนลางยิ่งนาAน ยิ่งเคว้งคว้าง..เหลือเกิน

F | F7 |A# | A#m |

เคว้Fงลอยไปกับความไม่เข้าใจF7าตัวตนเท่าไรไม่เจอหัวA#ใจเราอ่อนล้า.. เคว้A#mงเกินจะประคองไว้

 Am  ยิ่งนานวัA#น..   ก็ยิ่งเหมือนหลงAmทาง ยิ่งห่างA#ไป

** |

A# | Dm |Gm | A# A |
F E7 | Am D7 |Gm | A |
F | F7 |A# | A#m |คอร์ดเพลง เคว้ง PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง เคว้ง PALMY ปาล์มมี่คล้ายกำลังปลิดปลิวล่องลอยไป ไร้กำลังเหนี่ยวรั้งทิศทาง เหมือนละอองบอบบาง เคว้งคว้างไปกับสายลม คล้ายปลายทางที่รอนั้นเลือนลาง เสียงผู้คนห่างไปทุกที เหมือนลืมตาแต่ฝัน เหมือนความจริงไม่เคยมี ยิ่งนานวัน ก็ยิ่งไม่เข้าใจในสิ่งนี้ เหนื่อยกับความเดียวดาย ท่ามกลางผู้คน ในคืนมืดหม่น เหนื่อยกับการดิ้นรน หนทางที่มาไกลลิบตา ฝ่าท่ามกลางคลื่นลมถ้อยคำของคน เกินจะปล่อยวาง ดิ่งลงในความมืดมิดเลือนลาง ยิ่งนาน ยิ่งเคว้งคว้างเหลือเกิน เคว้งลอยไปกับความไม่เข้าใจ หาตัวตนเท่าไรไม่เจอ หัวใจเราอ่อนล้า เคว้งเกินจะประคองไว้ ยิ่งนานวัน ก็ยิ่งเหมือนหลงทาง ยิ่งห่างไป