La La Salon

 เดือน จงมั่นคง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง La La Salon เดือน จงมั่นคง
เนื้อร้อง: เดือน จงมั่นคง, แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ทำนอง: เดือน จงมั่นคงเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: บริพัตร หวานคำเพราะ, กันต์ รุจิณรงค์สังกัดค่าย: WhiteMusic

G Am7 | Bm7 Am7 |
G Am7 | Bm7 D |

 G  เหมือนว่าใจฉันหาAm7ยไป Bm7  เหมือนข้างในฉันว่าAm7งเปล่า G  ตอนนี้มันไม่เหมือนAm7เก่า      Bm7   ไม่มีเราอยู่ข้างDกัน

 G  เหมือน ยิ่งเดิน ยิ่งหลงAm7ทาง Bm7  และข้างหน้าเป็นทางAm7ตัน G  เป็นเวลาที่ใจAm7สั่น        Bm7  วันที่ฉันต้องจากCm7เธอ

คิGด ยิ่งคิด ก็ ยิ่งเสียDใจฉันคิดถึงAmเธอตอนเดินอยู่ในGซอยไม่รู้C ไม่รู้จะทำอย่างBm7ไรตัดสินใจAm7.. ผลักประตูซาDลอน

 G  รู้ว่าเราไม่เข้าAm7กัน       Bm7  รู้ว่ามันก็คงAm7ยาก G  ก็รู้ดีมันลำAm7บาก       Bm7    หากว่าเราอยู่ด้วยDกัน

 G  ฉันจำเป็นจะต้องบAm7อก  Bm7 ว่าข้างหน้าเป็นทาAm7งตัน G  แม้มันทำให้ใจสั่Am7น         Bm7   แต่ฉันจำต้องจากเCm7ธอ

รู้G ก็รู้ว่าเธอเสียDใจฉันคิดถึงAmเธอตอนเดินอยู่ในGซอยไม่รู้C ไม่รู้จะทำอย่างBm7ไรตัดสินใจAm7.. เข้ามาในซาDลอน

ถ้าตัดCmaj7ผมแล้วคงตัดเธอBm7ได้เรื่องหนักใจAm7..มันคงเบาGลงอยากลืAm7มเรื่องเธอคงไม่Bm7ง่าย ต้องทำเช่นAm7ไรอยากฟังเสียCm7ง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกDร.ช่วยฉันทีได้ไEm Dหม..        ให้ตัดใจจากเธG

จากนี้Cmaj7..จะเป็นคนBm7ใหม่จะตัดออD#ก จะเปลี่ยนไปG ไม่เหมือนเก่Cmaj7จากนี้Cmaj7..จะไม่มีเBm7ราวันก่อAm7น ๆ ผมเก่Bm7า ๆช่วยตัดมัC C#9 D9 D#9 E D C#9น...ให้ฉันGที

G Em7 | Am7 D |G Em7 | Am7 D |

ถ้าตัดCmaj7ผมแล้วคงตัดเธอBm7ได้เรื่องหนักใจAm7..มันคงเบาGลงอยากลืAm7มเรื่องเธอคงไม่Bm7ง่าย ต้องทำเช่นAm7ไรอยากฟังเสียCm7ง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกDร.ช่วยฉันทีได้ไAm Dหม..        ให้ตัดใจจากเธอ

ถ้าตัดCmaj7ผมแล้วคงตัดเธอBm7ได้เรื่องหนักใจAm7..มันคงเบาGลงอยากลืAm7มเรื่องเธอคงไม่Bm7ง่าย ต้องทำเช่นAm7ไรอยากฟังเสียCm7ง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกDช่วยฉันทีได้ไEm Dหม..        ให้ตัดใจจากเธอ

 G  เหมือนว่าใจฉันหาAm7ยไป Bm7  เหมือนข้างในฉันว่าAm7งเปล่า G  ตอนนี้มันไม่เหมือนAm7เก่า      Bm7   ไม่มีเรา.. (D)ฟังเพลง - La La Salon เดือน จงมั่นคง - YouTube

เนื้อเพลง La La Salon เดือน จงมั่นคงเหมือนว่าใจฉันหายไป เหมือนข้างในฉันว่างเปล่า ตอนนี้มันไม่เหมือนเก่า ไม่มีเราอยู่ข้างกัน เหมือน ยิ่งเดิน ยิ่งหลงทาง และข้างหน้าเป็นทางตัน เป็นเวลาที่ใจสั่น วันที่ฉันต้องจากเธอ คิด ยิ่งคิด ก็ ยิ่งเสียใจ ฉันคิดถึงเธอตอนเดินอยู่ในซอย ไม่รู้ ไม่รู้จะทำอย่างไร ตัดสินใจ ผลักประตูซาลอน รู้ว่าเราไม่เข้ากัน รู้ว่ามันก็คงยาก ก็รู้ดีมันลำบาก หากว่าเราอยู่ด้วยกัน ฉันจำเป็นจะต้องบอก ว่าข้างหน้าเป็นทางตัน แม้มันทำให้ใจสั่น แต่ฉันจำต้องจากเธอ รู้ ก็รู้ว่าเธอเสียใจ ฉันคิดถึงเธอตอนเดินอยู่ในซอย ไม่รู้ ไม่รู้จะทำอย่างไร ตัดสินใจ เข้ามาในซาลอน ถ้าตัดผมแล้วคงตัดเธอได้ เรื่องหนักใจมันคงเบาลง อยากลืมเรื่องเธอคงไม่ง่าย ต้องทำเช่นไร อยากฟังเสียง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกร ช่วยฉันทีได้ไหม ให้ตัดใจจากเธอ จากนี้จะเป็นคนใหม่ จะตัดออก จะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเก่า จากนี้จะไม่มีเรา วันก่อนๆผมเก่าๆช่วยตัดมัน ให้ฉันที ถ้าตัดผมแล้วคงตัดเธอได้ เรื่องหนักใจมันคงเบาลง อยากลืมเรื่องเธอคงไม่ง่าย ต้องทำเช่นไร อยากฟังเสียง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกร ช่วยฉันทีได้ไหม ให้ตัดใจจากเธอ ถ้าตัดผมแล้วคงตัดเธอได้ เรื่องหนักใจมันคงเบาลง อยากลืมเรื่องเธอคงไม่ง่าย ต้องทำเช่นไร อยากฟังเสียง ฉับ ฉับ ฉับ จากกรรไกร ช่วยฉันทีได้ไหม ให้ตัดใจจากเธอ เหมือนว่าใจฉันหายไป เหมือนข้างในฉันว่างเปล่า ตอนนี้มันไม่เหมือนเก่า ไม่มีเรา