ละลาย

กะลา, Num Kala, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ละลาย - หนุ่ม กะลา Num Kala

F | F |Am | Am |Gm | Gm |C | C |

อยากให้โลกหยุดหมุFอยากให้วันเวลาไม่หมุนA#ไปจับมือเธอเอาFไว้อยากจะอยู่อย่างนี้ให้นาCน ๆ

ขอบคุณอีกครั้Amงที่ทำให้เข้าDmใจตั้งแต่วัGmนที่เธอนั้นเดินเข้ามFทำให้ฉันรู้A#ว่า.. โลกCใบนี้ช่างสดใสFเพียงใด

ก็แค่เพียงเธอA# | Cยิ้ม..ทำให้ใจหวันไAm | Dmหว..ยิ่งเธอสบสายตGmากับฉันทีไCร ละลายได้ทุFกนาที   F7เธอนั้นช่างอ่อนหA# | Cวาน..ฉันไม่เคยได้เจAmอจากใครเลยสักD7ทีขอบคุGmณกับวันดี ๆC ที่ฉันนั้นมีFเธอ

C |

เธอนั้นช่างอ่อนหวFานเธอคือความสดใสเมื่อยาA#มตื่นในเวลาค่ำคืFแววตาเธอที่มองเหมือนแสCงดาว

ขอบคุณอีกครั้Amงที่ทำให้เข้าDmใจตั้งแต่วัGmนที่เธอนั้นเดินมาสบตFทำให้ฉันรู้A#ว่า.. โลกCใบนี้ช่างสดใสFเพียงใด

** | ** |

ขอบคุGmณกับวันดี ๆC ที่ฉันนั้นมีFเธอละลาย - หนุ่ม กะลา Num Kala