เล่นเฮือนน้อย

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เล่นเฮือนน้อย กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สะบัดเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอ

G#m B | E F# |G#m B | E F# |
G#m E | B F# |G#m E | F# |
G#m E | B F# |E | F# |

 G#m  ก.เอ๋ย ก.ไก่B  ข.ไข่ ในเล้E   ฃ.ฃวด ของเรF#า อ้ายจำได้ไหมG#m   บทเรียนตอนที่Bสองเฮาเยาว์วัE   นั่งท่องไหว่ ๆF# อยู่นำกัน

 G#m  มาพ้อตอนใหญ่B อ้ายคือหล่อแEท้   อยากท่อง ล.เลิF#ฟ ให้อ้ายว่าซั่G#m   โอโห๊ะโอB.. โอ่Eโห๊ะ โอ โห๊ะโอF#..ย..

 G#m  แต่ก่อนเถียงกัBน น้องยาดขEนม   อ้ายกะบ่เคF#ย..ขี้ถี่ G#m   น้องสิแหย่ดาBก เอาไม้ไล่ตีE   อ้ายกะบ่เคF#ย..เคียดกัน

 G#m  อ้ายจำได้บ่ B น้องดังปึ่ง ๆE   ที่เอาขี้มูF#กเซ็ดเสื้ออ้ายนั้G#m   โอโห๊ะโอB.. โอ่Eโห๊ะ โอ โห๊ะโอF#..ย..

น้องยัEงจำได้อยู่เด้Bอ บ่เคยสิลืมคนEที่เคยแสนดีF#ต่อใจB..น้องกะสวEย ดูดีF# พุ้นเดD#mะ ถ้าแนมใกล้ G#mและน้อEงยังบ่มีไผเด้ออ้าF#ย..

อยากสิชวG#mนอ้ายมEเล่นคือตอBนขายของเฮียนน้อF#อ้ายพอจำG#mตอนนั้นได้Eอยู่บ่อ้าF#ที่อ้ายเล่G#mนเป็นพ่Eน้องเป็นแBม่ ถืกใจน้องหลF#าย น้องจำไE | F#ด้...กะอยากสิชวนอ้ายเป็นอิBหลี

G#m B | E F# |G#m B | E F# | F# |

* | ** |

G#m E | B F# |G#m E | F# |
G#m E | B F# |E | F# |

* | ** | ** |

G#m E | B F# |G#m E | F# |
G#m E | B F# |E | F# | B |ฟังเพลง - เล่นเฮือนน้อย กระต่าย พรรณนิภา - YouTube

เนื้อเพลง เล่นเฮือนน้อย กระต่าย พรรณนิภากเอ๋ย กไก่ ขไข่ ในเล้า ฃฃวด ของเรา อ้ายจำได้ไหม บทเรียนตอนที่สองเฮาเยาว์วัย นั่งท่องไหว่ๆอยู่นำกัน มาพ้อตอนใหญ่ อ้ายคือหล่อแท้ อยากท่อง ลเลิฟ ให้อ้ายว่าซั่น โอโห๊ะโอ โอ่โห๊ะ โอ โห๊ะโอย แต่ก่อนเถียงกัน น้องยาดขนม อ้ายกะบ่เคยขี้ถี่ น้องสิแหย่ดาก เอาไม้ไล่ตี อ้ายกะบ่เคยเคียดกัน อ้ายจำได้บ่ น้องดังปึ่งๆที่เอาขี้มูกเซ็ดเสื้ออ้ายนั้น โอโห๊ะโอ โอ่โห๊ะ โอ โห๊ะโอย น้องยังจำได้อยู่เด้อ บ่เคยสิลืม คนที่เคยแสนดีต่อใจ น้องกะสวย ดูดี พุ้นเดะ ถ้าแนมใกล้ๆและน้องยังบ่มีไผเด้ออ้าย อยากสิชวนอ้ายมา เล่นคือตอนขายของเฮียนน้อย อ้ายพอจำตอนนั้นได้อยู่บ่อ้าย ที่อ้ายเล่นเป็นพ่อ น้องเป็นแม่ ถืกใจน้องหลาย น้องจำได้ กะอยากสิชวนอ้ายเป็นอิหลี