ลืมไม่เป็น

 เอ็ม อรรถพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลืมไม่เป็น เอ็ม อรรถพล
ทำนอง/เรียบเรียง: แชมป์ จุลภมรศรีเนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Asus2 | Amaj7 |Bm | E |

ยังAsus2คงยืนที่เก่า ยังทำAmaj7ตัวเองเหมือนเก่าชีวิBmตไม่เปลี่ยนไปไหนเลยสักทีEตื่นมAsus2ายังมองหาเธอ แต่มอAmaj7งยังไงก็ไม่มีก็ยัBmงจะทำไปอยู่อย่างนั้E

จบไปแล้F#mว..      ก็รู้F#mM7..แต่เหมืF#m7อนคนจำไม่ได้F#m6เหตุผBmลเธอรู้ใช่ไหมมีอย่างเดีE | Eยว..

ก็ใจมันยังรัDก.. แค่เธEอ..เอะอะก็พร่ำเพ้C#mอ ไม่รู้จักจบไปF#mยังมีแต่คำว่าเธอBm ไม่ยอมเปลี่ยนไปEไม่ลืมสักA | A7ที..

ก็อยากจะหยุดฝัDน.. ถึงเธEอ..แต่ทุกค่ำคืนก็เจC#mออย่างเดิมทุกทีF#mขอโทษที่ความรัBmกมันยังมีEก็ฉันมันลืมไม่เป็(A)น..

Asus2 | Amaj7 |Bm | E |

ยังAsus2คงดูรูปถ่าย ข้อควAmaj7ามไม่เคยลบไปวันไหBmนวันเกิดเธอ ฉันจำได้ดีEมันAsus2จะนานเท่าไหร่ ก็ยัAmaj7งจะรอเธอทุกทีจิตใBmจมันวนเวียนอยู่อย่างนั้E

จบไปแล้F#mว..      ก็รู้F#mM7..แต่ฉันF#m7ยังลืมไม่ได้F#m6กี่คืBmน กี่วัน ผ่านไป ไม่ต่างกัE | Eน..

* | ** |

ขอโทBmษที่ยังคิดถึงเธEมันรักแล้วลืมไม่เป็น

Asus2 | Amaj7 | Bm | E | A |คอร์ดเพลง ลืมไม่เป็น เอ็ม อรรถพล

เนื้อเพลง ลืมไม่เป็น เอ็ม อรรถพลยังคงยืนที่เก่า ยังทำตัวเองเหมือนเก่า ชีวิตไม่เปลี่ยนไปไหนเลยสักที ตื่นมายังมองหาเธอ แต่มองยังไงก็ไม่มี ก็ยังจะทำไปอยู่อย่างนั้น จบไปแล้ว ก็รู้ แต่เหมือนคนจำไม่ได้ เหตุผลเธอรู้ใช่ไหมมีอย่างเดียว ก็ใจมันยังรัก แค่เธอ เอะอะก็พร่ำเพ้อ ไม่รู้จักจบไป ยังมีแต่คำว่าเธอ ไม่ยอมเปลี่ยนไป ไม่ลืมสักที ก็อยากจะหยุดฝัน ถึงเธอ แต่ทุกค่ำคืนก็เจออย่างเดิมทุกที ขอโทษที่ความรักมันยังมี ก็ฉันมันลืมไม่เป็น ยังคงดูรูปถ่าย ข้อความไม่เคยลบไป วันไหนวันเกิดเธอ ฉันจำได้ดี มันจะนานเท่าไหร่ ก็ยังจะรอเธอทุกที จิตใจมันวนเวียนอยู่อย่างนั้น จบไปแล้ว ก็รู้ แต่ฉันยังลืมไม่ได้ กี่คืน กี่วัน ผ่านไป ไม่ต่างกัน ขอโทษที่ยังคิดถึงเธอ มันรักแล้วลืมไม่เป็น