ลมหายใจสุดท้าย

 เนย นฤมล  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมหายใจสุดท้าย เนย นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

Dm | A7 |Dm | A7 |
Gm C | A/C# Dm |A# | Bdim A |

เจ็Dmบสิตายกะยังทนได้เจ็บA#ปานใด๋อ้ายกะยังทนอยู่ถึงน้ำตCาถึงเลือดอาบไหลจากการกระทำF..ของอ้าA7

เมามGmา กะมี แต่ฆ่Cา แต่ขู่ส่ำหมูA ส่ำหมา ปานคนบ่มีDmหัวใจมิหนำซ้ำA#ยังเอาคนใหม่.. Aมาเหยียบใจน้Dm | Dmอง..

 A7  จากมื้อนี้น้องสิบ่ทนคือDmเก่าแม่นน้องตาA#ย กะอย่ามาเผา ให้น้องตายเป็นAsus4 Aผี..

สิตามหลอกหลDmอนหักคอคนบ่Cดีสิตายเป็นผีAนำมาเอาคืนDmอ้ายเฮ็ด น้องเจ็A#บ น้องปวด ส่ำใด๋B อ้ายจำได้Fบ่  Asus4 AสิตามหลอกหลอDmนจนนอนบ่หลัCคั่นอ้ายบ่กลับAใจเป็นคนใหDmม่ชาตินี้A# ซาติหน้า หรือว่าCซาติใด๋.. A(อย่าได้มาพ้อกันอีกDmเลย)

Dm | A7 |Dm | A7 |
Gm C | A/C# Dm |A# | C |

* | ** | ** |

ชาตินี้A# ซาติหน้า หรือว่าAซาติใด๋..อย่าได้มาพ้อกันอีกDmเลย

Dm | A7 | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ลมหายใจสุดท้าย เนย นฤมล

เนื้อเพลง ลมหายใจสุดท้าย เนย นฤมลเจ็บสิตายกะยังทนได้ เจ็บปานใด๋อ้ายกะยังทนอยู่ ถึงน้ำตาถึงเลือดอาบไหล จากการกระทำของอ้าย เมามา กะมี แต่ฆ่า แต่ขู่ ส่ำหมู ส่ำหมา ปานคนบ่มีหัวใจ มิหนำซ้ำยังเอาคนใหม่ มาเหยียบใจน้อง จากมื้อนี้น้องสิบ่ทนคือเก่า แม่นน้องตาย กะอย่ามาเผา ให้น้องตายเป็นผี สิตามหลอกหลอนหักคอคนบ่ดี สิตายเป็นผีนำมาเอาคืนอ้าย เฮ็ด น้องเจ็บ น้องปวด ส่ำใด๋ อ้ายจำได้บ่ สิตามหลอกหลอนจนนอนบ่หลับ คั่นอ้ายบ่กลับใจเป็นคนใหม่ ชาตินี้ ซาติหน้า หรือว่าซาติใด๋ (อย่าได้มาพ้อกันอีกเลย) ชาตินี้ ซาติหน้า หรือว่าซาติใด๋ อย่าได้มาพ้อกันอีกเลย ( x2 )