ลม

กะลา, Num Kala, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลม - หนุ่ม กะลา Num Kala

E | E |

ลมEเอยลมเจ้าพานBพัดC#mาเธอมาให้เจอG#mฉันลมAเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านEไป

คนAที่เคยอยู่เคียง แต่วันนี้G#mเขาอยู่ที่ไหC#mเจ้าลมเอF#mย เจ้าลมพัดไปแห่งใดกันหนB

ลมEเอยลมเจ้าพานBพบC#mจอผู้คนนับหมื่G#mนพันวอนAสายลมเจ้านั้นจะพัดเธอกลับEมา

นาAนแล้วนานเท่าไร.. ยังจดจำG#mทุกคำสัญญC#mเฝ้ารอคอF#mยสายลมพัดพBาเธอมาอีกEครั้ง

Aม..เจ้าเอ๋G#mฉไนเลF#mย ไม่เคยBจะหวนมEAม..เจ้าขG#mา..พัดพF#mา..เธอมF#7าได้ไหB

ลมEเอยลมเจ้าพานBพัดC#mาถ้อยคำรักจาG#mกฉันวอAนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกEเธอAนที่คอยตรงนี้..ยังคิดถึG#mง เขาคิดถึงเธC#mว่าเมื่อไF#mรเขาจะได้เจBอ ได้เจออีกEครั้ง.

* | ** |

Aนที่คอยตรงนี้..ยังเฝ้าคG#mอย ทุกวันเวลC#mเฝ้ารอคอF#mยสายลมพัดพBา..เธอมาอีกคEรั้ง..ลม - หนุ่ม กะลา Num Kala