ลม

 กะลา  Num Kala  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลม หนุ่ม กะลา Num Kala
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: อิทธิพล มุกดาสังกัดค่าย: genie records

E | E |

ลมEเอยลมเจ้าพานG#mพัดC#mาเธอมาให้เจอG#mฉันลมAเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านEไป

คนAที่เคยอยู่เคียง แต่วันนี้G#mเขาอยู่ที่ไหC#mเจ้าลมเอF#mย เจ้าลมพัดไปF#แห่งใดกันBหนา

ลมEเอยลมเจ้าพานG#mพบC#mจอผู้คนนับหมื่G#mนพันวอนAสายลมเจ้านั้นจะพัดเธอกลับEมา

นาAนแล้วนานเท่าไร.. ยังจดจำG#mทุกคำสัญญC#mเฝ้ารอคอF#mยสายลมพัดพBาเธอมาอีกEครั้ง

Aม..เจ้าเอ๋G#mย..ฉไนเลF#mย ไม่เคยBจะหวนมEAม..เจ้าขG#mา..พัดพF#mา..เธอมF#7าได้ไหB

ลมEเอยลมเจ้าพานG#mพัดC#mาถ้อยคำรักจาG#mกฉันวอAนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกEเธอAนที่คอยตรงนี้..ยังคิดถึG#mง เขาคิดถึงเธC#mว่าเมื่อไF#mรเขาจะได้เจBอ ได้เจออีกEครั้ง.

* | ** |

Aนที่คอยตรงนี้..ยังเฝ้าคอG#mยทุกวันเวลC#mเฝ้ารอคอF#mยสายลมพัดพBาเธอมาอีกครั้ง.E.คอร์ดเพลง ลม หนุ่ม กะลา Num Kala

เนื้อเพลง ลม หนุ่ม กะลา Num Kala (ณพสิน แสงสุวรรณ) ลมเอยลมเจ้าพานพัด พาเธอมาให้เจอฉัน ลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป คนที่เคยอยู่เคียง แต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหน เจ้าลมเอย เจ้าลมพัดไปแห่งใดกันหนา ลมเอยลมเจ้าพานพบ เจอผู้คนนับหมื่นพัน วอนสายลมเจ้านั้นจะพัดเธอกลับมา นานแล้วนานเท่าไร ยังจดจำทุกคำสัญญา เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง ลม เจ้าเอ๋ย ฉไนเลย ไม่เคยจะหวนมา ลม เจ้าขา พัดพา เธอมาได้ไหม ลมเอยลมเจ้าพานพัด พาถ้อยคำรักจากฉัน วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ คนที่คอยตรงนี้ ยังคิดถึง เขาคิดถึงเธอ ว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอ ได้เจออีกครั้ง คนที่คอยตรงนี้ ยังเฝ้าคอยทุกวันเวลา เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง