ลงใจ (longjai)

  BowkyLion   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลงใจ BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง: bowkylionดนตรี: bowkylionเรียบเรียง: Yoryeeyee, Paedumโปรดิวเซอร์: bowkylion, Yoryeeyeeสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

ปลอบใจตัวเอCง.. ว่าฉันGm7มาไกลเกินย้อนไปเหนื่อยแทบไม่ไหFว.. และน้ำFmตายังไหลนองสิ่งที่ประคอCง.. กลับค่อGm7ย ๆ ไกลจนลับไปจนมีแค่ฉัFmaj7นคนเดียวเท่านั้น..ที่ยังคงกอFmดมันไว้

จะDm7หลุดพ้นเมื่อไร  ทำEm7ไมอยู่ตรงนี้ถามFmaj7ตัวเองซ้ำ ๆ ไม่เข้าใจG7สักที..

โอ้Cย.. เจ็บไปทั้งหัวใEm7จ ทำไมยังทFadd9เริ่มใหม่อีกกี่หFmนนะ..คนใจร้าCปวดไปทั้งหัวใGm7จแทบเจียนตายขาFmaj7ดเธอไม่ได้Em7  เพราะฉันDm7นั้นลงใจG7..ให้เธ(C)

C | G#maj7 C#maj7 Dm7 |

สิ่งที่เธอทำC.. กลับย้ำGm7ให้ฉันยิ่งเข้าใจเจ็บไปทำไมFadd9.. อยากหนีFmให้ไกลสักทีแต่เมื่อได้มอCงดวงดาว.. และเห็Gm7นว่ามันสวยดีใจมันกลับคิFmaj7ด จะดีกว่าไหม ถ้ามีเธออFmยู่ตรงนี้

* | ** |

 Dm7  แม้ว่าเธEm7อ..   จะทำให้ช้ำDm7เท่าไหร่ ฉันยัFmงมีใจ Dm7  แม้ว่าใคEm7ร..   ต่อให้ฉุดรั้Fmaj7งเท่าไหร่   ฉัG#นยังลงใจG..ให้เธอ..

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Dm7 Em7 |
Fmaj7 | Em7 Am7 |Dm7 Em7 F | G7 |

** |คอร์ดเพลง ลงใจ BOWKYLION โบกี้ไลออน

เนื้อเพลง ลงใจ BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อนปลอบใจตัวเอง ว่าฉันมาไกลเกินย้อนไป เหนื่อยแทบไม่ไหว และน้ำตายังไหลนอง สิ่งที่ประคอง กลับค่อยๆไกลจนลับไป จนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงกอดมันไว้ จะหลุดพ้นเมื่อไร ทำไมอยู่ตรงนี้ ถามตัวเองซ้ำๆไม่เข้าใจสักที โอ้ย เจ็บไปทั้งหัวใจ ทำไมยังทน เริ่มใหม่อีกกี่หนนะคนใจร้าย ปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตาย ขาดเธอไม่ได้ เพราะฉันนั้นลงใจให้เธอ สิ่งที่เธอทำ กลับย้ำให้ฉันยิ่งเข้าใจ เจ็บไปทำไม อยากหนีให้ไกลสักที แต่เมื่อได้มองดวงดาว และเห็นว่ามันสวยดี ใจมันกลับคิด จะดีกว่าไหม ถ้ามีเธออยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอ จะทำให้ช้ำเท่าไหร่ ฉันยังมีใจ แม้ว่าใคร ต่อให้ฉุดรั้งเท่าไหร่ ฉันยังลงใจให้เธอ