ลงใจ (longjai)

 ลงใจ ลงใจ (longjai) BowkyLion สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลงใจ BOWKYLION

ปลอบใจตัวเอCง.. ว่าฉันGm7มาไกลเกินย้อนไปเหนื่อยแทบไม่ไหFว.. และน้ำFmตายังไหลนองสิ่งที่ประคอCง.. กลับค่อGm7ย ๆ ไกลจนลับไปจนมีแค่ฉัFmaj7นคนเดียวเท่านั้น..ที่ยังคงกอFmดมันไว้

จะDm7หลุดพ้นเมื่อไร  ทำEm7ไมอยู่ตรงนี้ถามFmaj7ตัวเองซ้ำ ๆ ไม่เข้าใจG7สักที..

โอ้Cย.. เจ็บไปทั้งหัวใEm7จ ทำไมยังทFadd9เริ่มใหม่อีกกี่หFmนนะ..คนใจร้าCปวดไปทั้งหัวใGm7จแทบเจียนตายขาFmaj7ดเธอไม่ได้Em7  เพราะฉันDm7นั้นลงใจG7..ให้เธ(C)

C | G#maj7 C#maj7 Dm7 |

สิ่งที่เธอทำC.. กลับย้ำGm7ให้ฉันยิ่งเข้าใจเจ็บไปทำไมFadd9.. อยากหนีFmให้ไกลสักทีแต่เมื่อได้มอCงดวงดาว.. และเห็Gm7นว่ามันสวยดีใจมันกลับคิFmaj7ด จะดีกว่าไหม ถ้ามีเธออFmยู่ตรงนี้

* | ** |

 Dm7  แม้ว่าเธEm7อ..   จะทำให้ช้ำDm7เท่าไหร่ ฉันยัFmงมีใจ Dm7  แม้ว่าใคEm7ร..   ต่อให้ฉุดรั้Fmaj7งเท่าไหร่   ฉัG#นยังลงใจG..ให้เธอ..

Fmaj7 | Em7 |Fmaj7 | Dm7 Em7 |
Fmaj7 | Em7 Am7 |Dm7 Em7 F | G7 |

** |ลงใจ BOWKYLION