เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่)

 น้องปลื้ม 5 G เลาะท่ง เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่) หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เลาะท่ง - น้อง ปลื้ม 5 G

D#m | D#m |C# | C# |
D#m | D#m |D#m C# | D#m |
D#m | D#m |C# | C# |
D#m | D#m |C# | C# | D#m |

ข่อD#mยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตC#จริงข่อยฮู้ทุกBสิ่ง ยกเว้C#นฮู้จักควD#mามข่อD#mยเป็นคน มักส่อ มักเว้า มักหลC#ว่งข่อยบ่ได้ป่B C#วง..   แค่ข่อยบ่เต็D#m

มื้อD#mนี้ฮู้สึกว่าขี้ค้านนอC#นเว็นฮู้สึกตื่นเต้Bน ได้ออกC#ไปหาแนวD#mกินท้อD#mงฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนC#รินได้ออกหากิB C#น..    ท้องถิ่นบ้านD#mนา

ก้าวขาออกมBา สิ่งที่ตามหC#กะพ้อแA# | A#ล้ว...

สูนั่นฮูแD#mง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแตแต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แC#ง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแBง่ ฮูแC#ง่ ฮูบักใหD#mญ่นั่นขวยกิ๊โปD#mม โอเฮาโอ โอเฮาโอโอเฮาโอ นั่นขวยกิ๊โป่D#mม โอเฮาโอ โอฮะโอโอฮะโอ นั่นขวยกิ๊โป่C#ม ขวยบักใหD#mญ่ขวยกิ๊โป่C#ม ขวยกิ๊โป่Bม ขวยบักใหD#mญ่นั่นขวยกุ๊ดจี่D#m ขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่อยู่ในขี่ของงัวและควD#mาย ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใG#mขุดเอาไปC#..เฮ็ดแนวกินD#mแลง

หาเลาะท่Bง ไปเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#mไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่Bง ไปเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#mไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่Bไปหาเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#m

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |
B C# | D#m |F# | A#m |
D#m | F# |B C# | D#m |

* | ** | ** | *** |

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |
B C# | D#m |F# | A#m |
D#m | F# |B C# | D#m |เลาะท่ง - น้อง ปลื้ม 5 G