เลาะท่ง (หาแย้ หากิ๊โป่ม กุ๊ดจี่)

  น้องปลื้ม 5 G   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลาะท่ง น้อง ปลื้ม 5 G
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: บุญหลง คอปเตอร์ไฟต์โปรดิวเซอร์: หำต่งติดต่องานแสดง: 0653565929

D#m | D#m |C# | C# |
D#m | D#m |D#m C# | D#m |
D#m | D#m |C# | C# |
D#m | D#m |C# | C# | D#m |

ข่อD#mยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตC#จริงข่อยฮู้ทุกBสิ่ง ยกเว้C#นฮู้จักควD#mามข่อD#mยเป็นคน มักส่อ มักเว้า มักหลC#ว่งข่อยบ่ได้ป่B C#วง..   แค่ข่อยบ่เต็D#m

มื้อD#mนี้ฮู้สึกว่าขี้ค้านนอC#นเว็นฮู้สึกตื่นเต้Bน ได้ออกC#ไปหาแนวD#mกินท้อD#mงฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนC#รินได้ออกหากิB C#น..    ท้องถิ่นบ้านD#mนา

ก้าวขาออกมBา สิ่งที่ตามหC#กะพ้อแA# | A#ล้ว...

สูนั่นฮูแD#mง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแตแต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แC#ง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแBง่ ฮูแC#ง่ ฮูบักใหD#mญ่นั่นขวยกิ๊โปD#mม โอเฮาโอ โอเฮาโอโอเฮาโอ นั่นขวยกิ๊โป่D#mม โอเฮาโอ โอฮะโอโอฮะโอ นั่นขวยกิ๊โป่C#ม ขวยบักใหD#mญ่ขวยกิ๊โป่C#ม ขวยกิ๊โป่Bม ขวยบักใหD#mญ่นั่นขวยกุ๊ดจี่D#m ขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่อยู่ในขี่ของงัวและควD#mาย ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใG#mขุดเอาไปC#..เฮ็ดแนวกินD#mแลง

หาเลาะท่Bง ไปเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#mไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่Bง ไปเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#mไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่Bไปหาเลาะท่C#ง ไปหาเลาะท่D#m

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |
B C# | D#m |F# | A#m |
D#m | F# |B C# | D#m |

* | ** | ** | *** |

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |
B C# | D#m |F# | A#m |
D#m | F# |B C# | D#m |ฟังเพลง - เลาะท่ง น้อง ปลื้ม 5 G - YouTube

เนื้อเพลง เลาะท่ง น้อง ปลื้ม 5 Gข่อยเป็นลูกอีสาน บ้านนาโตจริง ข่อยฮู้ทุกสิ่ง ยกเว้นฮู้จักความ ข่อยเป็นคน มักส่อ มักเว้า มักหลว่ง ข่อยบ่ได้ป่วง แค่ข่อยบ่เต็ม มื้อนี้ฮู้สึกว่าขี้ค้านนอนเว็น ฮู้สึกตื่นเต้น ได้ออกไปหาแนวกิน ท้องฟ้ากะแจ่มใส บ่มีฝนริน ได้ออกหากิน ท้องถิ่นบ้านนา ก้าวขาออกมา สิ่งที่ตามหา กะพ้อแล้ว สูนั่นฮูแง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต แต่แล่นแต่ สู่นั้น ฮู้แง่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่ แต่แล่นแต่ สูนั่นฮูแง่ ฮูแง่ ฮูบักใหญ่ นั่นขวยกิ๊โปม โอเฮาโอ โอเฮาโอ โอเฮาโอ นั่นขวยกิ๊โป่ม โอเฮาโอ โอฮะโอ โอฮะโอ นั่นขวยกิ๊โป่ม ขวยบักใหญ่ ขวยกิ๊โป่ม ขวยกิ๊โป่ม ขวยบักใหญ่ นั่นขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่ ขวยกุ๊ดจี่ อยู่ในขี่ของงัวและควาย ให้พวกเฮาส่อยกันตั้งใจ ขุดเอาไปเฮ็ดแนวกินแลง หาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเล่ะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง ไปหาเลาะท่ง