หลำไลเผอ

 เดอะสะแงงนา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลำไลเผอ เดอะสะแงงนา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมบัติ อุคำเรียบเรียง: โป่งซาวด์ Studio

ผู้บ่าวบ้านเลอเอ็ดเห้อนอนF#m | G#mไห้..หนอสาวภูไท คนไค คC#m | C#mนงามเป็นโห่ง เป็นใF#mย อ้ายจั่งได้ถาม    G#mมิได้คึดตาม ซ้ำฮอย ส่อยC#mเขา..    C#m

กะย้อนว่าเฮาเป็นคนบ้านF#m | G#mเดวมิยุ่ง มิเก่ว มิได้ดอกC#m | C#mสาวเว้ามาผู้เลF#mอ..เอ็ดเธอนอนเศร้า     G#mอ้ายสิไปเอาเจอเจ้าคืนC#mมา..       C#m

อย่าคึดนำเขAา อย่าเว้านำมัน   Bผู้ซายคนนั้นมันมิมีC#m | C#mค่าขี้โต่ โหยะบาAย นิสัยหมา ๆ  Bหลำไลเผอหล้า ผะสาส่ำC#m | C#mนั้น

อย่าโทรหาเขAา อย่าเว้านำเส่ว  Bผู้ซายคนเดว อย่าไปซC#m | C#mามันเขามิเห็นค่Aา กะหย่าตาหวาน    F#mมันทรมาBน ลืมเขาซะC#m | C#mเด้อ

มิอึดคำแพง แก้มแดงอย่าF#m | G#mเศร้าบ่าวไทบ้านเฮาสิส่อยปลอC#mบเจอ     C#mซึมเศร้า เหย้าไF#mป มิได้พะเลอ    G#mไทคนอยู่เคอ โห่งเธอเด้อC#mสาว..     C#m

ชีวิตยังมีเลิ่งลาวหลากหF#m | G#mลายสิเป็น สิตาย เอ็ดเขิดหนักC#m | C#mเข้าถ้าสิแม่นคู่F#m ซู้เดวกับเจ้า     G#mอยู่สิเลอเขากะเวนมC#m | C#mาหา

A | B |C#m | C#m |
A | F#m B |C#m | C#m |

* | ** | *** |

คันคาดมิแม่F#mนคู่ ซู้เดวกับเธอ   G#mสิเอ็ดแนวเลอเขากะC#m | C#mป๋าปู..คอร์ดเพลง หลำไลเผอ เดอะสะแงงนา

เนื้อเพลง หลำไลเผอ เดอะสะแงงนาผู้บ่าวบ้านเลอเอ็ดเห้อนอนไห้ หนอสาวภูไท คนไค คนงาม เป็นโห่ง เป็นใย อ้ายจั่งได้ถาม มิได้คึดตาม ซ้ำฮอย ส่อยเขา กะย้อนว่าเฮาเป็นคนบ้านเดว มิยุ่ง มิเก่ว มิได้ดอกสาว เว้ามาผู้เลอเอ็ดเธอนอนเศร้า อ้ายสิไปเอาเจอเจ้าคืนมา อย่าคึดนำเขา อย่าเว้านำมัน ผู้ซายคนนั้นมันมิมีค่า ขี้โต่ โหยะบาย นิสัยหมาๆหลำไลเผอหล้า ผะสาส่ำนั้น อย่าโทรหาเขา อย่าเว้านำเส่ว ผู้ซายคนเดว อย่าไปซามัน เขามิเห็นค่า กะหย่าตาหวาน มันทรมาน ลืมเขาซะเด้อ มิอึดคำแพง แก้มแดงอย่าเศร้า บ่าวไทบ้านเฮาสิส่อยปลอบเจอ ซึมเศร้า เหย้าไป มิได้พะเลอ ไทคนอยู่เคอ โห่งเธอเด้อสาว ชีวิตยังมีเลิ่งลาวหลากหลาย สิเป็น สิตาย เอ็ดเขิดหนักเข้า ถ้าสิแม่นคู่ ซู้เดวกับเจ้า อยู่สิเลอเขากะเวนมาหา คันคาดมิแม่นคู่ ซู้เดวกับเธอ สิเอ็ดแนวเลอเขากะป๋าปู