หลังคา

 t_047 สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลังคา T_047
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้องนัทที ไม่มีอัตตาเรียบเรียง: T_047

Bsus2 B |Bsus2 B |

 C#m   วันใด ที่ใจEร้อน กลับมานอBนในบ้านหลังเก่า C#m   ที่ ๆ มีEเรา   B  ยังมีเงาความฝัน

ไม่มีC#mสายธารที่เย็นฉ่ำE ไม่มีสBายลมจากฟ้าแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหนื่อยล้B

ฉันไม่ใช่บ้าEนหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักBพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้าBย..ไม่มีคำปลอบใC#mดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหนื่อยล้B

 C#m  วันใดที่ใจEหนาว เรื่องราBวไม่เป็นดั่งใจ C#m  จะคุ้มครองวิญญาEณเธอไว้ ไม่ให้Bหนาว

   ไ่ม่มีกองไฟให้ไอEอุ่น       ไม่มีผ้าห่มBหนา   แต่จะเป็C#mนหลังคาให้ทุกเวลEา..ที่เธอเหน็บหนBาว

ฉันไม่ใช่บ้าEนหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักBพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้าBย..ไม่มีคำปลอบใC#mดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหน็บหนาB

C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |

 C#m  วันใดมีเมฆEฝน เปียกปอนจBนเธอมีน้ำตา C#m  เข้ามาหลบรอให้Eฝนซา อย่าไปBไหน

ฉันไม่มีร่มEคันใหญ่     เดินเคียงข้างไปทุกเวBลาแต่จะเป็C#mนหลังคาให้ทุกเวลEา..ที่เธอเปียกปอB

ฉันไม่ใช่บ้าC#mนหลังใหญ่  ไม่มีอะไรให้พัBกพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้Bายไม่มีคำปลอบใดEเอื้อนเอ่ย  ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา เมื่อเธอกลับมB

และจะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา เมื่อเธอกลับมBคอร์ดเพลง หลังคา t047

เนื้อเพลง หลังคา t047วันใด ที่ใจร้อน กลับมานอนในบ้านหลังเก่า ที่ๆมีเรา ยังมีเงาความฝัน ไม่มีสายธารที่เย็นฉ่ำ ไม่มีสายลมจากฟ้า แต่จะเป็นหลังคา ในทุกเวลาที่เธอเหนื่อยล้า ฉันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักพิง เพียงคุ้มครองจากสิ่ง ที่โหดร้าย ไม่มีคำปลอบใดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญญา แต่จะเป็นหลังคา ในทุกเวลาที่เธอเหนื่อยล้า วันใดที่ใจหนาว เรื่องราวไม่เป็นดั่งใจ จะคุ้มครองวิญญาณเธอไว้ ไม่ให้หนาว ไ่ม่มีกองไฟให้ไออุ่น ไม่มีผ้าห่มหนา แต่จะเป็นหลังคาให้ทุกเวลาที่เธอเหน็บหนาว ฉันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักพิง เพียงคุ้มครองจากสิ่ง ที่โหดร้าย ไม่มีคำปลอบใดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญญา แต่จะเป็นหลังคา ในทุกเวลาที่เธอเหน็บหนาว วันใดมีเมฆฝน เปียกปอนจนเธอมีน้ำตา เข้ามาหลบรอให้ฝนซา อย่าไปไหน ฉันไม่มีร่มคันใหญ่ เดินเคียงข้างไปทุกเวลา แต่จะเป็นหลังคาให้ทุกเวลาที่เธอเปียกปอน ฉันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักพิง เพียงคุ้มครองจากสิ่ง ที่โหดร้าย ไม่มีคำปลอบใดเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญญา แต่จะเป็นหลังคา ในทุกเวลา เมื่อเธอกลับมา และจะเป็นหลังคา ในทุกเวลา เมื่อเธอกลับมา