หลังคา

t_047, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หลังคา T_047

Bsus2 B |Bsus2 B |

 C#m   วันใด ที่ใจEร้อน กลับมานอBนในบ้านหลังเก่า C#m   ที่ ๆ มีEเรา   B  ยังมีเงาความฝัน

ไม่มีC#mสายธารที่เย็นฉ่ำE ไม่มีสBายลมจากฟ้าแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหนื่อยล้B

ฉันไม่ใช่บ้าEนหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักBพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้าBย..ไม่มีคำปลอบใC#mดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหนื่อยล้B

 C#m  วันใดที่ใจEหนาว เรื่องราBวไม่เป็นดั่งใจ C#m  จะคุ้มครองวิญญาEณเธอไว้ ไม่ให้Bหนาว

   ไ่ม่มีกองไฟให้ไอEอุ่น       ไม่มีผ้าห่มBหนา   แต่จะเป็C#mนหลังคาให้ทุกเวลEา..ที่เธอเหน็บหนBาว

ฉันไม่ใช่บ้าEนหลังใหญ่ ไม่มีอะไรให้พักBพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้าBย..ไม่มีคำปลอบใC#mดจะเอื้อนเอ่ย ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา..ที่เธอเหน็บหนาB

C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |
C#m | E |B | B |

 C#m  วันใดมีเมฆEฝน เปียกปอนจBนเธอมีน้ำตา C#m  เข้ามาหลบรอให้Eฝนซา อย่าไปBไหน

ฉันไม่มีร่มEคันใหญ่     เดินเคียงข้างไปทุกเวBลาแต่จะเป็C#mนหลังคาให้ทุกเวลEา..ที่เธอเปียกปอB

ฉันไม่ใช่บ้าC#mนหลังใหญ่  ไม่มีอะไรให้พัBกพิงเพียงคุ้มครองจากสิ่Eง.. ที่โหดร้Bายไม่มีคำปลอบใดEเอื้อนเอ่ย  ไม่มีคำสัญBญาแต่จะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา เมื่อเธอกลับมB

และจะเป็C#mนหลังคา ในทุกเวลEา เมื่อเธอกลับมBหลังคา T_047