หมาใต้ตะหล่าง

 เบียร์ พร้อมพงษ์ หมาใต้ตะหล่าง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หมาใต้ตะหล่าง - เบียร์ พร้อมพงษ์

E | A |E | A E |

บ่แม่Eน บ่ฮู้ ว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายAแล้วบ่แม่Eน บ่เห็น ว่าเขาสำคัญปานใC#mด๋คนAที่มันชะตEาสิขาด ก็คAงบ่แม่นไEบ่พ้นอ้าF#mย.. คนA Bนี้..

แค่ส่วนเกิG#mน  ฮู้โตต้องอยู่จังใC#mด๋ถึงยัBงฮักเบิดหัวใAจ กะฮู้ว่าเฮ็Bดอิหยังได้Eแหน่บ่ต้องกังวAลว่าคนจังอ้าย..สิเข้าไปทวG#mงสิทธิ์เคยแC#mคร์สิสู้ต่F#mอหรือบ่กะแพ้ ขออยู่สื่อ ๆA บ่ว่าอิหยัBง..

บ่โทษเจ้าเลAย ที่เจ้าใจดำพาเขา มาหย่G#mอง มาย่ำ หัวใจสำเร็จโทษF#mอ้ายสา สิอBยู่ สิตาย กะส่Eางคั่นฮักกันหลาAย กะฮักกันสาอ้ายมันแค่หมG#mานอนใต้ตะล่างมืนตF#mาม่อง ๆ ซอมเจ้าห่าง ๆ โอBย..ส่ำนี้กะเอEา..

E | A E |

บ่แม่Eน บ่ฮู้ ว่าอ้ายมันเบิดความAหมายสู้คEนใหม่ในหัวใจเจ้าบ่ได้อิหC#mลีที่ยังอAยู่ก็แค่ล้างใEจ แค่ได้เห็Aนเจ้าฮักกันEดีเห็นแล้F#mวว่า.. สิ่Aงที่เฮาเคยมีB มันเอาคืนEบ่ได้

E | A |B | E |

* | ** |

G#m | C#m |B | B |

ได้หลอยเบิ่ง.. ส่ำนี้กะเอา..

E | A | | ( x2 )หมาใต้ตะหล่าง - เบียร์ พร้อมพงษ์