มาทีหลังหวังแต่ง

 นุ้ย สุวีณา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มาทีหลังหวังแต่ง นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปาน ประกาศิต, กรวลี สีขาวเรียบเรียง: ญา วงกล้วยสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

C | Am |F | G |

เธอCถูกเขาทำร้ายมา เสียAmน้ำตาเพราะอกหักเขFาไม่รัก ฉันเองที่จะรัCรู้Cว่าเธอน่ะเสียใจ รู้Amว่าเธอน่ะช้ำหนักน้ำFตาไหลเพราะรักที่ผ่านมC

เขาCไม่รักไม่ต้องแคร์  แคAmร์ทำไมให้ไร้ค่าเธอFยังมีฉันนั้นคอยห่วงหCคอCยดูแลเป็นเพื่อนใจ  ขอAmให้เธอจงรู้ว่าฉันFคนนี้..รักGเธอหมดหัวCใจ    C7

คนมาทีหลัFงแต่รักจริGคนมาก่อนเขCาทิ้งเธอไAmจะมัวคิดถึFงเขาทำไมG เสียเวลCคนมาทีหลัFงแต่หวังดีG จะไม่ยอมหCนีไปไกลตAmอยากจะบอกเธFอให้รู้ว่G | Gา..(คนมาทีหลัง..G    รักจริง หวังแCต่ง)

C | Am |F | G |
C | Am |F G | C G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง มาทีหลังหวังแต่ง นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม

เนื้อเพลง มาทีหลังหวังแต่ง นุ้ย สุวีณา อาร์สยามเธอถูกเขาทำร้ายมา เสียน้ำตาเพราะอกหัก เขาไม่รัก ฉันเองที่จะรัก รู้ว่าเธอน่ะเสียใจ รู้ว่าเธอน่ะช้ำหนัก น้ำตาไหลเพราะรักที่ผ่านมา เขาไม่รักไม่ต้องแคร์ แคร์ทำไมให้ไร้ค่า เธอยังมีฉันนั้นคอยห่วงหา คอยดูแลเป็นเพื่อนใจ ขอให้เธอจงรู้ว่า ฉันคนนี้รักเธอหมดหัวใจ คนมาทีหลังแต่รักจริง คนมาก่อนเขาทิ้งเธอไป จะมัวคิดถึงเขาทำไม เสียเวลา คนมาทีหลังแต่หวังดี จะไม่ยอมหนีไปไกลตา อยากจะบอกเธอให้รู้ว่า (คนมาทีหลัง รักจริง หวังแต่ง)