ไม่เห็นความโสด ไม่หลั่งน้ำตา

 คาวบอย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่เห็นความโสด ไม่หลั่งน้ำตา คาวบอย
ทำนอง/เรียบเรียง: สันติ ชัยปรีชาเนื้อร้อง: พุฒิพัฒน์ สังวาลย์เพชร, เหนือวงศ์ ต่ายประยูรสังกัดค่าย: Banana Recordติดต่องานแสดง: 0863084256

Dm | Dm |Dm | Dm F Em |

Dm | Dm |A# C | Dm F Em |
Dm | Dm |A# C | Dm F |

ขอบใจDmพวกมึงจริง ๆ ขอบใจDmทุกคนอีกทีที่วันนี้CมาปลอบโยนหัวใDmคนรัDmกกันมาเป็นปี วันนี้DmดันมาบอกลามันเลยทำCให้น้ำตาต้องไหDm

A#าฉลองด้วยกันสักทีC วันนี้กูโสDmด..(รินมาเท่าไหร่ เฮ้! ชนDmไปให้ยับ เฮ้!)เมA#าให้มันลืมทุกอย่A#าง ลืมว่ามีใจดวงหนึ่งต้องพัC | Cง..ต้องเจ็บขนาดไหC

ไม่เห็นความโสA#ด ก็คงไม่หลั่งน้ำตCคงไม่เข้าใจหรอกนFะว่าความช้ำเป็นอย่างไDmไม่เห็นความเจ็A#บ ก็คงไม่เจอะน้ำใจCในวันที่มันร้าย ๆF ยังเหลือใคCรอยู่ข้างDm F Emกัน

Dm | Dm |A# C | Dm F |

จะเอDmาแน่นอนอะไร ชีวิDmตมันก็อย่างนี้ยังโชคดีCที่มีลมหายDmใจทำไมDmเจอคนใจร้าย ผมไม่Dmได้รู้สักทีโลกใบนี้Cยังมีคนเข้าใDmจ เอ้า!

* | ** | ** |

A# | Gm |Dm | Dm |

A# | C |Dm | F |
A# | C |Dm | F |

A# | C |Dm | C |

* | ** |

ไม่เห็นความโสA#ด ก็คงไม่หลั่งน้ำตCคงไม่เข้าใจหรอกนFะว่าความช้ำเป็นอย่างไDmไม่เห็นความเจ็A#บ ก็คงไม่เจอะน้ำใจCในวันที่มันร้าย ๆF มีแต่เพื่อนเท่าDm F Emนั้น

Dm | Dm |A# C | Dm F Em |
Dm | Dm |

ในวันที่มันร้าย A#ๆ มีแต่เพื่อCนที่ยังรักDmกัน..  Dmคอร์ดเพลง ไม่เห็นความโสด ไม่หลั่งน้ำตา คาวบอย

เนื้อเพลง ไม่เห็นความโสด ไม่หลั่งน้ำตา คาวบอยขอบใจพวกมึงจริงๆขอบใจทุกคนอีกที ที่วันนี้มาปลอบโยนหัวใจ คนรักกันมาเป็นปี วันนี้ดันมาบอกลา มันเลยทำให้น้ำตาต้องไหล มาฉลองด้วยกันสักที วันนี้กูโสด (รินมาเท่าไหร่ เฮ้! ชนไปให้ยับ เฮ้!) เมาให้มันลืมทุกอย่าง ลืมว่ามีใจดวงหนึ่งต้องพัง ต้องเจ็บขนาดไหน ไม่เห็นความโสด ก็คงไม่หลั่งน้ำตา คงไม่เข้าใจหรอกนะว่าความช้ำเป็นอย่างไร ไม่เห็นความเจ็บ ก็คงไม่เจอะน้ำใจ ในวันที่มันร้ายๆยังเหลือใครอยู่ข้างกัน จะเอาแน่นอนอะไร ชีวิตมันก็อย่างนี้ ยังโชคดีที่มีลมหายใจ ทำไมเจอคนใจร้าย ผมไม่ได้รู้สักที โลกใบนี้ยังมีคนเข้าใจ เอ้า! ไม่เห็นความโสด ก็คงไม่หลั่งน้ำตา คงไม่เข้าใจหรอกนะว่าความช้ำเป็นอย่างไร ไม่เห็นความเจ็บ ก็คงไม่เจอะน้ำใจ ในวันที่มันร้ายๆมีแต่เพื่อนเท่านั้น ในวันที่มันร้ายๆมีแต่เพื่อนที่ยังรักกัน