ไม่เหมือนเดิม

  SNOOPKING   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เหมือนเดิม SNOOPKING
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์เทพ แซ่แหย่นเรียบเรียง: รังสรรค์ ปัญญาเรือน, พงษ์เทพ แซ่แหย่นสังกัดค่าย: ME RECORDSติดต่องานแสดง: 0624949583

 Bmaj7  ก็ฉันแค่คิดละเมอและเพ้อไปไกA#m   ก็นึกว่าเธอยังคงจะรักฉัน   ก็ต่อให้วันG#mและคืนเนิ่นนานC#เท่าไร ก็ไม่เหมือนF#maj7เดิม Bmaj7  โอ้ เย ต่อให้รักA#mกันมาเท่าไD#mร.. G#m  แต่เราC#ก็ไม่เหมือนเดิF#maj7ม..   (จากที่เข้าใจกัน)

 Bmaj7  แล้วเธอ ก็ทำเหมือนว่า ผมมันแปลกหน้า   ทั้งที่เคยอยู่A#mด้วยกัน ยิ่งกว่า 18 วันแต่แบบว่า G#m  ผมกลายเป็นคนไม่ดีC#สำหรับเธอ   และต่อให้ยกF#maj7ไปกี่แก้ว ก็ยังไม่วายไปกดเบอร์

แต่ห้ามใBmaj7จ ผมห้าม ในสิ่งที่คิดว่าห้ามไปผมห้ามในควาA#mมรู้สึกตัวเอง ที่คุณ ไม่แD#mคร์ ไม่ห่วงใยผมคอG#mยบอกตัวเอง ว่ายังไม่โกC#รธและผมคงไม่คิดสั้F#maj7น บนตึกสูงเพราะถึงยังไง ผมยังไม่โดดคุณรู้ไหม

 Bmaj7  คุณทำผมเสียใจ กว่าคิดไว้   คุณทำA#mผมเสียน้ำตาจนแทบจะยืนไม่ไหว   ด้วย 2 ขG#mา ทุกครั้งที่ผมมองคุณC#ด้วย 2 ตา   คือเรื่อF#maj7งไม่ไว้วางใจ สำหรับคุณเสมอมา

และตอนนี้Bmaj7..เรื่องของเรากำลังจะจบลงถ้าผA#mมยังเดินต่อ คุณบอกว่าผมD#mต้องหมดลมหลายอย่G#mางที่คุณบอกผมตลอดเวลC#คุณบอกว่าตอนนี้F#maj7มันไม่มีวันจะกลับมา

** |

เพราะผมดันคิดBmaj7ว่าเราจะเหมือนเดิมตั้งแต่แยกจริงแล้วผมเข้าใจผิA#mด ตั้งแต่ผมฮู้ตั้งแต่แรกคุณบอกว่าผมไปไม่ไกG#mล ถ้าเกิดว่าเทียบกับเวลC#ผมรู้พูดไป ก็ยังบ่เข้าใจF#maj7 จึงใส่น้ำแข็งกับโซดา

ความจริงผมไม่ได้เศBmaj7ร้า แค่อยากจะระบายให้ผ่านวันและผมก็ไม่ได้จะเสียใA#mจ ถ้าเทียบกับผมระหว่างมัD#mเพราะความรู้สึกเราต่างกัG#mน ตั้งแต่ลืมตาเมื่อตอนตื่C#ไม่อยากจะเถียง กันเลยสักครั้F#maj7ง คุณคงเข้าใจเมื่อผมดื่ม

ก็เพราะตอนนี้Bmaj7เราต่างกัน ชีวิตเราต่างกันและก็จะไม่เปลี่ยA#mนอะไรสักอย่าง ทำดีที่สุดแค่นอนฝันไปอยู่กับเขาG#mไปเลยก็ดี เพราะฉันC#มันคนไม่ดีจบแล้F#maj7วทุกอย่างที่มี ให้ที่ผ่านมาเสียไปฟรี ๆ

และเธอไม่ต้องบอBmaj7กรักฉันจนตายถ้าพูดมากไA#mป ก็เหมือนว่าน่าไม่อาD#mก็แค่G#mกลับไปดื่ม ให้ผ่าC#นไปสักวันเพราะแก้F#maj7วที่ 2 มันบอก..ว่าคุณไม่เข้าใจผมสักคำ

** |ฟังเพลง - ไม่เหมือนเดิม SNOOPKING - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เหมือนเดิม SNOOPKINGก็ฉันแค่คิดละเมอและเพ้อไปไกล ก็นึกว่าเธอยังคงจะรักฉัน ก็ต่อให้วันและคืนเนิ่นนานเท่าไร ก็ไม่เหมือนเดิม โอ้ เย ต่อให้รักกันมาเท่าไร แต่เราก็ไม่เหมือนเดิม (จากที่เข้าใจกัน) แล้วเธอ ก็ทำเหมือนว่า ผมมันแปลกหน้า ทั้งที่เคยอยู่ด้วยกัน ยิ่งกว่า 18 วันแต่แบบว่า ผมกลายเป็นคนไม่ดีสำหรับเธอ และต่อให้ยกไปกี่แก้ว ก็ยังไม่วายไปกดเบอร์ แต่ห้ามใจ ผมห้าม ในสิ่งที่คิดว่าห้ามไป ผมห้ามในความรู้สึกตัวเอง ที่คุณ ไม่แคร์ ไม่ห่วงใย ผมคอยบอกตัวเอง ว่ายังไม่โกรธ และผมคงไม่คิดสั้น บนตึกสูง เพราะถึงยังไง ผมยังไม่โดดคุณรู้ไหม คุณทำผมเสียใจ กว่าคิดไว้ คุณทำผมเสียน้ำตาจนแทบจะยืนไม่ไหว ด้วย 2 ขา ทุกครั้งที่ผมมองคุณด้วย 2 ตา คือเรื่องไม่ไว้วางใจ สำหรับคุณเสมอมา และตอนนี้เรื่องของเรากำลังจะจบลง ถ้าผมยังเดินต่อ คุณบอกว่าผมต้องหมดลม หลายอย่างที่คุณบอกผมตลอดเวลา คุณบอกว่าตอนนี้มันไม่มีวันจะกลับมา เพราะผมดันคิดว่าเราจะเหมือนเดิมตั้งแต่แยก จริงแล้วผมเข้าใจผิด ตั้งแต่ผมฮู้ตั้งแต่แรก คุณบอกว่าผมไปไม่ไกล ถ้าเกิดว่าเทียบกับเวลา ผมรู้พูดไป ก็ยังบ่เข้าใจ จึงใส่น้ำแข็งกับโซดา ความจริงผมไม่ได้เศร้า แค่อยากจะระบายให้ผ่านวัน และผมก็ไม่ได้จะเสียใจ ถ้าเทียบกับผมระหว่างมัน เพราะความรู้สึกเราต่างกัน ตั้งแต่ลืมตาเมื่อตอนตื่น ไม่อยากจะเถียง กันเลยสักครั้ง คุณคงเข้าใจเมื่อผมดื่ม ก็เพราะตอนนี้เราต่างกัน ชีวิตเราต่างกัน และก็จะไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่าง ทำดีที่สุดแค่นอนฝัน ไปอยู่กับเขาไปเลยก็ดี เพราะฉันมันคนไม่ดี จบแล้วทุกอย่างที่มี ให้ที่ผ่านมาเสียไปฟรีๆและเธอไม่ต้องบอกรักฉันจนตาย ถ้าพูดมากไป ก็เหมือนว่าน่าไม่อาย ก็แค่กลับไปดื่ม ให้ผ่านไปสักวัน เพราะแก้วที่ 2 มันบอกว่าคุณไม่เข้าใจผมสักคำ