ตัวเเถม (Extra)

 MEAN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN
เนื้อร้อง: วรภัทร วงศ์สุคนธ์, บอย โกสิยพงษ์ทำนอง: กันตพิชญ์ ยาวิราช, สุธี แสงเสรีชน, บอย โกสิยพงษ์ดนตรี: สุธี แสงเสรีชนสังกัดค่าย: LOVEiS+ติดต่องานแสดง: 0956495544, 0814252926, 0863974824, 0812345966

ฉัEน..เป็นอะไรในสายตC#mาเธอ..ไม่สำคัญA แค่วันนี้G#mฉันได้ใกล้F#mเธอ..  Bรู้E..ตัวเสมอ ฉัB/D#นไม่คู่C#mควร..แค่ได้ยืAน..อยู่ตรงนี้G#m ก็ดีเท่าF#mไหร่..  B

ก็ยอมรัF#mบ และก็เข้าG#mใจ A  ฉันพร้อมจะเฝ้G#mารอ   แF#mม้..เธอไม่ต้อG#mงการ แต่อยากขBอ..

ช่Eวย..เก็B/D#บ..ฉันไC#mว้.. ก่อนBจะได้ไหAม..อย่างน้อAmยคิดว่าฉันเป็นแค่เพีG#mยง..ตัวแถC#mม..ที่ไม่ต้องสำF#mคัญก็ได้BยอEม..เป็B/D#น..คนสุดท้C#mาย.. ที่BเธอคิดถึAง..และมองเห็AmฉันขอเG#mป็น..เพียงแค่เท่C#mานี้รู้F#mว่าคงไม่มีโอกาสแต่ขอAmให้ฉันได้Bรัก..เธอจะได้ไหม

E B/D# C#m B | A |

Eม้..เธอไปรัก..ใคB/D#รสักคนC#mหนึ่ง.. Bฉันก็ยัAง..อยู่ตรงนี้G#m หวังดีเรื่อยF#mไป..   B

* | ** |

F#m | G#m |F#m | G#m C#7 |D | B |

** |

E B/D# C#m B | A | ( x2 )

ฉัน..เป็นอะไร..ในสายตAmาเธอ..    Eคอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN

เนื้อเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN มีนฉันเป็นอะไรในสายตาเธอ ไม่สำคัญ แค่วันนี้ฉันได้ใกล้เธอ รู้ตัวเสมอ ฉันไม่คู่ควร แค่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ ก็ดีเท่าไหร่ ก็ยอมรับ และก็เข้าใจ ฉันพร้อมจะเฝ้ารอ แม้เธอไม่ต้องการ แต่อยากขอ ช่วยเก็บฉันไว้ ก่อนจะได้ไหม อย่างน้อยคิดว่าฉันเป็นแค่เพียงตัวแถม ที่ไม่ต้องสำคัญก็ได้ ยอมเป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึงและมองเห็น ฉันขอเป็นเพียงแค่เท่านี้ รู้ว่าคงไม่มีโอกาส แต่ขอให้ฉันได้รักเธอจะได้ไหม แม้เธอไปรักใครสักคนหนึ่ง ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ หวังดีเรื่อยไป ( x2 ) ฉันเป็นอะไรในสายตาเธอ