อ่อนแอก็แพ้ไป (So Weak)

 MEAN  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อ่อนแอก็แพ้ไป MEAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: MEANโปรดิวเซอร์: BlackBullsสังกัดค่าย: LOVEiS+ติดต่องานแสดง: 0956495544, 0814252926, 0863974824, 0812345966

C | C C# |

 Dm  พยายามจะใกล้Gเธอเท่าไร   ก็ยิ่งCไกลออกไปทุกทีA7 Dm  พยายามทำทุกGวิธี   แต่มันCไม่มีความหมาA7

สุดท้าFmaj7ยฉันก็..เข้Emา..ใจDmว่าฉันD#เป็นได้เท่านี้G

ก็แค่คนที่เธอCไม่รัก เธอC#dim7ไม่สนแค่คDmนที่เธอมองผ่Gานทุ่มเEmทแค่ไหน เธอก็ไม่Amสนใจอ่อนแFmaj7อก็แค่แพ้Dm Gไป..     (เท่านั้น)

C | C C# |

 Dm  พอเป็นคนที่เธอชอGบ เธอถูกใจ   ไม่เห็Cนต้องทำอะไรสักอย่A7าง Dm  คนที่มันไม่ใช่G ทำอะไร   ก็คCงไม่มีความหมA7าย..

* | ** |

G# | G# |D# | D# |
G# | G# |G | G |

** | ** |

Am | D/F# |

อ่อนแDmอก็แค่แพ้ไGป..คอร์ดเพลง อ่อนแอก็แพ้ไป MEAN

เนื้อเพลง อ่อนแอก็แพ้ไป MEAN มีนพยายามจะใกล้เธอเท่าไร ก็ยิ่งไกลออกไปทุกที พยายามทำทุกวิธี แต่มันไม่มีความหมาย สุดท้ายฉันก็เข้าใจ ว่าฉันเป็นได้เท่านี้ ก็แค่คนที่เธอไม่รัก เธอไม่สน แค่คนที่เธอมองผ่าน ทุ่มเทแค่ไหน เธอก็ไม่สนใจ อ่อนแอก็แค่แพ้ไป (เท่านั้น) พอเป็นคนที่เธอชอบ เธอถูกใจ ไม่เห็นต้องทำอะไรสักอย่าง คนที่มันไม่ใช่ ทำอะไร ก็คงไม่มีความหมาย อ่อนแอก็แค่แพ้ไป