ผู้ชมที่ดี (Viewer)

 MEAN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN
เนื้อร้อง: วรภัทร วงศ์สุคนธ์ทำนอง: กันตพิชญ์ ยาวิราชดนตรี: MEANสังกัดค่าย: LOVEiS+ติดต่องานแสดง: 0956495544, 0814252926, 0863974824, 0812345966

ยังแอบเฝ้าF#ดู ยังอยากจะรู้F#เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใจG#mหรือเปล่า..     G#mแม้จะปวA#mดร้าว..ที่ต้องทนเห็A#mนภาพเขาและเธG#mอ..อยู่ข้างกัG#mน..

ยังแอบฝันF#ไป ยังเก็บมาเพ้อF#คนเดียวเสมอเมื่อเธG#mอหันมา..     G#mแม้ตาคู่A#mนั้น..ไม่เคยรับรู้A#mว่าฉันเป็นG#m | G#mใคร

ไม่ใช่ผู้แพ้Bmaj7  แต่เป็นแBmaj7ค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยA#mเห็นแลA#mะจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไG#mรัG#mกแค่ไหนก็ต้องทนเก็บC# | C#ไว้..

จะเฝ้ามองเธF#อและเขานั้นรักA#mกันจากตรงนี้เป็D#mนผู้ชมที่ดี ไม่เข้C#mาไปวุ่นวาF#ยอะไรG#mแม้อยาC#กจะใกล้เธอขนาF#ดไหน..   C#จะฝืนทนมอF#งภาพเธอและเขาA#mรักกันต่อไปคนD#mที่มองไกล ๆ อย่างฉัC#mนคงทำF#ได้เพีG#mยงแอบรักC#ข้างเดียวเรื่อยไป

F# | F# |

ก็รู้F#ตัว และก็ยอมรับF#ว่าฉันคนนี้ไม่มีG#mสิทธิ์..     G#mที่จะไปA#mคิด ยืนแทนที่เขA#mาคนนั้นของG#m | G#mเธอ..

* | ** |

G#m | A#m |Bm | C#m |
Dmaj7 | Dmaj7 |C# | C# |

** |

F# | F# |คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN

เนื้อเพลง ผู้ชมที่ดี MEAN มีนยังแอบเฝ้าดู ยังอยากจะรู้เธอเป็นอย่างไร ทุกข์ใจหรือเปล่า แม้จะปวดร้าวที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธอ อยู่ข้างกัน ยังแอบฝันไป ยังเก็บมาเพ้อคนเดียวเสมอ เมื่อเธอหันมา แม้ตาคู่นั้นไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยเห็น และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป รักแค่ไหนก็ต้องทนเก็บไว้ จะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้ เป็นผู้ชมที่ดี ไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร แม้อยากจะใกล้เธอขนาดไหน จะฝืนทนมองภาพเธอและเขารักกันต่อไป คนที่มองไกลๆอย่างฉันคงทำได้เพียง แอบรักข้างเดียวเรื่อยไป ก็รู้ตัว และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปคิด ยืนแทนที่เขาคนนั้นของเธอ