หมอนใบเก่า

  อี๊ด ศุภกร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมอนใบเก่า อี๊ด ศุภกร
เนื้อร้อง: ศักดิ์ศรี พวงยอดทำนอง: โอ๋ โก๋ดงเรียบเรียง: อัศวิน ประสารสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699966

Bm | F#m |Bm | F#m |
Em A | D Bm |G A | D A7 |

ที่ตรงนี้DเคยมีสองเฮAา เคยเป็นเงBmาอยู่เคียงข้างกัAเล่าความฝัDนให้กันฟัAง สร้างความหวัBmงด้วยแรงใจAสิก้าวไปG..ด้วยกัAนเน๊าะสองDเฮา..  A A7

ในวันนี้Bm ที่เดิม ที่เก่F#mา.. บ่มีเจ้Bmาคือจั่งวันนั้F#mเหลือเพียงรูปถ่าGย..คู่เฮAา..ที่เคF#mยยืนเคียงข้างกัBmกับหมอนใบนั้Emน ยังคงวาAง ที่เดิม ที่Dเก่า    A7

หมอนใบเดิBmม ใบเก่F#mา.. ใบนี้Bm..อ้ายต้องขGอโทษทีA..ที่มัDนมีฮอA/C#ยน้ำตา BmเพรEmาะคำสั่งสวรรค์A..หรือจั่งใD A/C#ด๋..น้อBmงจึงต้อAงจากลGา  บ่กลับมEmนอนเล่าความฝัAนคือจั่งวันก่อน | D D7 | A A7

หมอนใบเก่Dา..ที่เฮAาเคยนอนหนุBmนกันตอนนี้มัDน..กลายเป็นหมอA/C#นไว้รองน้ำEm Aตา..ยามคิดฮอGด อ้ายกอดหมAอน กอDดคือจัA/C#งกับว่าBm..กอดน้องหล่Emา แล้วหลับฝัAนด้วยกันสองเฮา

D A7 |

Bm | F#m |Bm | F#m |
G D | G Bm |Em A | D A7 |

* | ** |

 D  โอบกอดความฝัEmน..ว่าเฮาฮักกัAน..ชั่วนิรันดร..

D A/C# | Bm A |G D | Em A | D |ฟังเพลง - หมอนไบเก่า อี๊ด ศุภกร - YouTube

เนื้อเพลง หมอนใบเก่า อี๊ด ศุภกรที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกัน เล่าความฝันให้กันฟัง สร้างความหวังด้วยแรงใจ สิก้าวไปด้วยกันเน๊าะสองเฮา ในวันนี้ ที่เดิม ที่เก่า บ่มีเจ้าคือจั่งวันนั้น เหลือเพียงรูปถ่ายคู่เฮาที่เคยยืนเคียงข้างกัน กับหมอนใบนั้น ยังคงวาง ที่เดิม ที่เก่า หมอนใบเดิม ใบเก่า ใบนี้ อ้ายต้องขอโทษทีที่มันมีฮอยน้ำตา เพราะคำสั่งสวรรค์หรือจั่งใด๋ น้องจึงต้องจากลา บ่กลับมา นอนเล่าความฝันคือจั่งวันก่อน หมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกัน ตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตา ยามคิดฮอด อ้ายกอดหมอน กอดคือจังกับว่า กอดน้องหล่า แล้วหลับฝันด้วยกันสองเฮา โอบกอดความฝันว่าเฮาฮักกันชั่วนิรันดร