หมอนใบเก่า

 หมอนใบเก่า อี๊ด ศุภกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หมอนใบเก่า - อี๊ด ศุภกร

Bm | F#m |Bm | F#m |
Em A | D Bm |G A | D A7 |

ที่ตรงนี้DเคยมีสองเฮAา เคยเป็นเงBmาอยู่เคียงข้างกัAเล่าความฝัDนให้กันฟัAง สร้างความหวัBmงด้วยแรงใจAสิก้าวไปG..ด้วยกัAนเน๊าะสองDเฮา..  A A7

ในวันนี้Bm ที่เดิม ที่เก่F#mา.. บ่มีเจ้Bmาคือจั่งวันนั้F#mเหลือเพียงรูปถ่าGย..คู่เฮAา..ที่เคF#mยยืนเคียงข้างกัBmกับหมอนใบนั้Emน ยังคงวาAง ที่เดิม ที่Dเก่า    A7

หมอนใบเดิBmม ใบเก่F#mา.. ใบนี้Bm..อ้ายต้องขGอโทษทีA..ที่มัDนมีฮอA/C#ยน้ำตา BmเพรEmาะคำสั่งสวรรค์A..หรือจั่งใD A/C#ด๋..น้อBmงจึงต้อAงจากลGา  บ่กลับมEmนอนเล่าความฝัAนคือจั่งวันก่อน | D D7 | A A7

หมอนใบเก่Dา..ที่เฮAาเคยนอนหนุBmนกันตอนนี้มัDน..กลายเป็นหมอA/C#นไว้รองน้ำEm Aตา..ยามคิดฮอGด อ้ายกอดหมAอน กอDดคือจัA/C#งกับว่าBm..กอดน้องหล่Emา แล้วหลับฝัAนด้วยกันสองเฮา

D A7 |

Bm | F#m |Bm | F#m |
G D | G Bm |Em A | D A7 |

* | ** |

 D  โอบกอดความฝัEmน..ว่าเฮาฮักกัAน..ชั่วนิรันดร..

D A/C# | Bm A |G D | Em A | D |หมอนใบเก่า - อี๊ด ศุภกร