ในเงา

 Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ในเงา COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: cocktailโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

F# | F# |F# | F# |
F# | B |D#m | B | F# |

เกิดเป็นคนF#อย่างฉัน อย่าไปฝันC#ให้ไกลอย่าคิดอะไรBเกินตัวเกินไปเผื่อใจเอาไว้C# เก็บใจเอาไว้ ดีกว่าF#อย่ามัวฝันBกลางวันเพราะคิดไG#mปมันก็เท่านั้C#น ไม่ได้อะไรF#

เกิดเป็นคนF#อย่างฉัน เรามันทำได้แค่นี้C#ก็ดีเท่าไรอยากจะทำใBห้เธอยิ้มได้C#มากมายอย่างใครF#เขาก็ตัวเรBามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธA#mอก็ได้แค่นั้D#mอยู่ในเงG#mาแล้วกัน ขอมอC#งเธออยู่ไกลF# ๆ

F# | B |D#m | C# | F# |

* | ** |

ก็มีอิจฉC#า เหมือนดวงC#ชะตา ไม่เคA#mย หนุนนำD#mอาจเพราะบุญG#mไม่ทำ หรือกรรมC#ซ้ำเติมตัวเราF#7ไม่รู้ฉันได้แต่Bเฝ้าดูC#.. เธอกับเขA#mาเคล้าคลอชิดคู่D#mก็ได้แต่G#mเฝ้าดู อยู่ตรงนี้C#ไกล ๆ

F# | F# |F# | B |
A#m | G#m |C# | F# | C# |
B C# | F# |B | A#m D#m |G#m C# | F# |

อยู่ในเงาF#ของเขา ตัวเราทำได้แค่นี้C#ก็ดีเท่าไรอยากจะทำใBห้เธอยิ้มได้C#มากมายอย่างใครF#เขาก็ตัวเรBามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธA#mอก็ได้แค่นั้D#mอยู่ในเงG#mาแล้วกัน ขอมอC#งเธออยู่ไกลF# ๆ

ก็ตัวเรBามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธA#mอก็ได้แค่นั้D#mอยู่ในเงG#mาแล้วกัน.. o..oC#..    ขอมองเธออยู่ไกล ๆ

F# | B |D#m | C# | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง ในเงา COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง ในเงา COCKTAIL ค็อกเทลเกิดเป็นคนอย่างฉัน อย่าไปฝันให้ไกล อย่าคิดอะไรเกินตัวเกินไป เผื่อใจเอาไว้ เก็บใจเอาไว้ ดีกว่า อย่ามัวฝันกลางวัน เพราะคิดไปมันก็เท่านั้น ไม่ได้อะไร เกิดเป็นคนอย่างฉัน เรามันทำได้แค่นี้ก็ดีเท่าไร อยากจะทำให้เธอยิ้มได้มากมายอย่างใครเขา ก็ตัวเรามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธอก็ได้แค่นั้น อยู่ในเงาแล้วกัน ขอมองเธออยู่ไกลๆก็มีอิจฉา เหมือนดวงชะตา ไม่เคย หนุนนำ อาจเพราะบุญไม่ทำ หรือกรรมซ้ำเติมตัวเราไม่รู้ ฉันได้แต่เฝ้าดู เธอกับเขาเคล้าคลอชิดคู่ ก็ได้แต่เฝ้าดู อยู่ตรงนี้ไกลๆอยู่ในเงาของเขา ตัวเราทำได้แค่นี้ก็ดีเท่าไร อยากจะทำให้เธอยิ้มได้มากมายอย่างใครเขา ก็ตัวเรามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธอก็ได้แค่นั้น อยู่ในเงาแล้วกัน ขอมองเธออยู่ไกลๆก็ตัวเรามีแรงแค่นี้ ทำดีให้เธอก็ได้แค่นั้น อยู่ในเงาแล้วกัน oo ขอมองเธออยู่ไกลๆ( x2 )