NEW YEAR เสียแฟน

 เวียง นฤมล หมอลำ อีสาน เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

NEW YEAR เสียแฟน - เวียง นฤมล

Am D | Am |Dm G | Am |

แฮปปี้นิวเยีAmยร์ คือวันที่เสียDอ้ายไปให้Amเขาเบิดคำสิเว้Fา นั่งซึมเศร้Cา เหงาหงอยหัวEmใจไผสิทานทGน เมื่อคนที่ฮัAmก..มาเย้ยกันDmใส่นี่บ้GอของขวัญสิใEmห้ คือควงแฟนใหGม่..มAm G | Amาโชว์..

Am | Am |Am |
Am | Am |Am | Am |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |

น้ำใส ๆC ไหลลง โผ ๆ ไหลลงโผ ๆฮอดบ่ฮู้สึกโAmเหลือใจC ฮ้องไห้ล่ะ โฮ้ โฮฮ้องไห้ ล่ะ โฮ้ โDmฮ โฮ โฮ โฮ โฮอ้ายสิโสGฆ่าน้อEmงให้ตาAm

ส่งท้ายปีCเก่า แฟนเก่า ต้อนรับ แฟนDmใหม่ส่างมาเฮ็ดลงได้G ช่างใจดำEm ทำกันลงCคอ

เสียแฮEmง เฝ้าคอGย เฝ้ารAmเฝ้ารGอ เฝ้าคอAmย คอย คอย คอย คอยนับนิ้วคองถ่Gาอยู่ จ่อล่อ จ่อล่EmทักมDmาว่าอยากได้หยังน้Emสิซื้อมาฝาGกเป็นของขวัญปีใหEmม่บทสุดท้Dmายอ้ายเอาใจตีจาAmน้องได้ตากน้ำตGา ท้าลมหนาEmวเป็นของขวัญ

Am | Am |Am | Am |

ธันวาสิ้Amน ธันวาสิ้น ไปหลงกลิ่นผู้ใด๋น้อคำ สอ ญอ อ้ายบ่รับถิ่มแต่ความชอกช้ำ มาเหน็บย้ำกระหน่ำใจส่วนโตอ้ายจัดปีใหม่นิวเมียอดีตแฟนใสเจีย เป็นนิวเยียร์ที่เสียอ้าย

เปลี่ยน พ.ศ.ใหGม่เปลี่ยนหัวใจEmเลยน้Amเปลี่ยน พ.ศ.ใหGม่เปลี่ยนหัวใจEmเลยน้Amทิ้งคนที่เฝ้ารDอ ฮอดบ่มีเยื้อใEmไสน้อคำDที่บอกฮักน้องกว่าไผEmไสน้อคำDที่บ่ลืมลาจากใEmนี่บ้อของขวัCญปีใหEmม่  นี้บ้อของที่Cเซอร์ไพEmร้คือเอาแฟนใหGม่..มาAmโชว์

น้ำตาขูลงโผ ๆ ขูลงล่ะโผ ๆ ส่งท้ายปีเก่าน้ำตาขูลงโผ ๆ ขูลงล่ะโผ่ โผ ๆ ๆ ๆ ๆต้อนรับปีใหม่

Am | Am |Am |
Am | Am |Am | Am |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |

* | ** | *** |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |NEW YEAR เสียแฟน - เวียง นฤมล