NEW YEAR เสียแฟน

 เวียง นฤมล หมอลำ อีสาน ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง NEW YEAR เสียแฟน เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุริยันต์ ปากศรีเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Am D | Am |Dm G | Am |

แฮปปี้นิวเยีAmยร์ คือวันที่เสียDอ้ายไปให้Amเขาเบิดคำสิเว้Fา นั่งซึมเศร้Cา เหงาหงอยหัวEmใจไผสิทานทGน เมื่อคนที่ฮัAmก..มาเย้ยกันDmใส่นี่บ้GอของขวัญสิใEmห้ คือควงแฟนใหGม่..มAm G | Amาโชว์..

Am | Am |Am |
Am | Am |Am | Am |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |

น้ำใส ๆC ไหลลง โผ ๆ ไหลลงโผ ๆฮอดบ่ฮู้สึกโAmเหลือใจC ฮ้องไห้ล่ะ โฮ้ โฮฮ้องไห้ ล่ะ โฮ้ โDmฮ โฮ โฮ โฮ โฮอ้ายสิโสGฆ่าน้อEmงให้ตาAm

ส่งท้ายปีCเก่า แฟนเก่า ต้อนรับ แฟนDmใหม่ส่างมาเฮ็ดลงได้G ช่างใจดำEm ทำกันลงCคอ

เสียแฮEmง เฝ้าคอGย เฝ้ารAmเฝ้ารGอ เฝ้าคอAmย คอย คอย คอย คอยนับนิ้วคองถ่Gาอยู่ จ่อล่อ จ่อล่EmทักมDmาว่าอยากได้หยังน้Emสิซื้อมาฝาGกเป็นของขวัญปีใหEmม่บทสุดท้Dmายอ้ายเอาใจตีจาAmน้องได้ตากน้ำตGา ท้าลมหนาEmวเป็นของขวัญ

Am | Am |Am | Am |

ธันวาสิ้Amน ธันวาสิ้น ไปหลงกลิ่นผู้ใด๋น้อคำ สอ ญอ อ้ายบ่รับถิ่มแต่ความชอกช้ำ มาเหน็บย้ำกระหน่ำใจส่วนโตอ้ายจัดปีใหม่นิวเมียอดีตแฟนใสเจีย เป็นนิวเยียร์ที่เสียอ้าย

เปลี่ยน พ.ศ.ใหGม่เปลี่ยนหัวใจEmเลยน้Amเปลี่ยน พ.ศ.ใหGม่เปลี่ยนหัวใจEmเลยน้Amทิ้งคนที่เฝ้ารDอ ฮอดบ่มีเยื้อใEmไสน้อคำDที่บอกฮักน้องกว่าไผEmไสน้อคำDที่บ่ลืมลาจากใEmนี่บ้อของขวัCญปีใหEmม่  นี้บ้อของที่Cเซอร์ไพEmร้คือเอาแฟนใหGม่..มาAmโชว์

น้ำตาขูลงโผ ๆ ขูลงล่ะโผ ๆ ส่งท้ายปีเก่าน้ำตาขูลงโผ ๆ ขูลงล่ะโผ่ โผ ๆ ๆ ๆ ๆต้อนรับปีใหม่

Am | Am |Am |
Am | Am |Am | Am |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |

* | ** | *** |

G | Am |D | Em |
G | Am |Dm Em | Am |ฟังเพลง - NEW YEAR เสียแฟน เวียง นฤมล - YouTube

เนื้อเพลง NEW YEAR เสียแฟน เวียง นฤมลแฮปปี้นิวเยียร์ คือวันที่เสียอ้ายไปให้เขา เบิดคำสิเว้า นั่งซึมเศร้า เหงาหงอยหัวใจ ไผสิทานทน เมื่อคนที่ฮักมาเย้ยกันใส่ นี่บ้อของขวัญสิให้ คือควงแฟนใหม่มาโชว์ น้ำใสๆไหลลง โผๆไหลลงโผๆฮอดบ่ฮู้สึกโต เหลือใจ ฮ้องไห้ล่ะ โฮ้ โฮ ฮ้องไห้ ล่ะ โฮ้ โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ อ้ายสิโสฆ่าน้องให้ตาย ส่งท้ายปีเก่า แฟนเก่า ต้อนรับ แฟนใหม่ ส่างมาเฮ็ดลงได้ ช่างใจดำ ทำกันลงคอ เสียแฮง เฝ้าคอย เฝ้ารอ เฝ้ารอ เฝ้าคอย คอย คอย คอย คอย นับนิ้วคองถ่าอยู่ จ่อล่อ จ่อล่อ ทักมาว่าอยากได้หยังน้อ สิซื้อมาฝากเป็นของขวัญปีใหม่ บทสุดท้ายอ้ายเอาใจตีจาก น้องได้ตากน้ำตา ท้าลมหนาวเป็นของขวัญ ธันวาสิ้น ธันวาสิ้น ไปหลงกลิ่นผู้ใด๋น้อ คำ สอ ญอ อ้ายบ่รับ ถิ่มแต่ความชอกช้ำ มาเหน็บย้ำกระหน่ำใจ ส่วนโตอ้ายจัดปีใหม่นิวเมีย อดีตแฟนใสเจีย เป็นนิวเยียร์ที่เสียอ้าย เปลี่ยน พศใหม่เปลี่ยนหัวใจเลยน้อ เปลี่ยน พศใหม่เปลี่ยนหัวใจเลยน้อ ทิ้งคนที่เฝ้ารอ ฮอดบ่มีเยื้อใย ไสน้อคำที่บอกฮักน้องกว่าไผ ไสน้อคำที่บ่ลืมลาจากใจ นี่บ้อของขวัญปีใหม่ นี้บ้อของที่เซอร์ไพร้ คือเอาแฟนใหม่มาโชว์ น้ำตาขูลงโผๆขูลงล่ะโผๆส่งท้ายปีเก่า น้ำตาขูลงโผๆขูลงล่ะโผ่ โผๆๆๆๆต้อนรับปีใหม่